Spørg Bolius

Byggetilladelse til udvendig efterisolering?

Jeg bor i et hus fra 1939, som har 100mm hulmurs isolering blæst ind 1998.

Jeg vil gerne forbedre isoleringen med yderligt facade isolering system ex. Rockwool eller Kingspan. Kræver det byggetilladelse til sådan en facade isolering med udvendigt isolerings-system?

Mvh Frank

Hej Frank

Du kommer i princippet til at udvide boligens bruttoareal, men det kommer ikke til at kræve byggetilladelse, hvis du laver en udvendig efterisolering på max 25 cm.

BR18 §5, som angiver, hvilke byggearbejder som kan udføres uden at søge om tilladelse (men som naturligvis skal overholde reglementet) beskriver: "En udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet."

Og i §455 stk 3 angives, at udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm ikke medregnes til etagearealet.

Det fremgår dog af Vejledning til bygningsreglementet, at "Undtagelse fra ansøgning om byggetilladelse efter bygningsreglementet, undtager ikke fra overholdelse af og ansøgning om tilladelse eller registrering efter anden lovgivning. Der kan eksempelvis være regler fastsat i medfør af Planloven, der forhindrer opførelse af byggeri, der kan opføres efter § 5. 

Registrering i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) skal ligeledes ske uanset undtagelse fra ansøgning om byggetilladelse."

Derved kræver det ikke byggetilladelse, men forholdet skal indberettes til BBR.

Af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) (retsinformation.dk) fremgår, at "Areal af udvendig efterisolering medregnes i arealer på bygningsniveau, men ikke på enhedsniveau."

Dvs., at udvendig efterisolering registreres som en del af det samlede bygningsareal, men arealer af udvendig efterisolering medregnes ikke til de enkelte bolig- eller erhvervsenheder.

God fornøjelse med projektet

Relaterede artikler:

- Udvendig facadeisolering

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Christina Schjervig, fagekspert

Aktuelt på forsiden