Spørg Bolius

Carport i ben på koteletgrund

Min kommune fortolker skelreglerne omkring bygning i 'benet' på en koteletgrund på en måde, som jeg ikke kan se hænger sammen med teksten i lovgivningen og den måde, som den (selvfølgelig) udlægges andre steder. De mener, at begge sider af carporten skal tælles med i beregningen af de højest 12 meter bebyggelse i skel. Utallige steder kan man ellers læse at: ”Vender bygningen imod 2 naboskel, skal kun den længste af siderne medregnes.” Kan det virkeligt være rigtigt, at en kommune kan fortolke regler på deres helt egen måde ? Der er ingen særlige servitutter for hvor jeg bor.

Hej Kåre K.
Det er ikke til at sige, men normalt vil det kun være den ene side der skal medregnes - men der kan være specielle forhold der gør sig gældende.
Teksten i det nuværende Bygningsreglement BR15 kapitel ”2.2.3.4 Bebyggelsesregulerende bestemmelser for garage, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger”  skriver bl.a. følgende :
2) De sider, der vender mod naboskel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod naboskel medregnes.
Se mere: BR15 kap 2.2.3.4.
Mens den tidligere tekst i det nu aflyste BR08 var:
"Den side, der vender mod skel, må ikke have større samlet længde end 12 m. Anbringes bebyggelsen i et hjørne af grunden, eller nærmere end 2,5 m til to skel, der danner et hjørne, medregnes kun den længste side.
Opføres bebyggelsen nærmere end 2,5 m til to modstående skel (f.eks. i koteletben), medregnes kun en af de sider, der vender mod skel.Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden