Spørg Bolius

Må naboen bygge carport helt i skel - og så bare fjerne hækken uden at det er aftalt med os?

Kære Bolius

Vi har et problem med en nabo, der vil bygge en carport over mod vores indkørsel.

De kom med en tegning over carporten, hvor vores hæk er på, en smal tuja hæk. Nu kommer de og siger, at de rykker hækken op og laver en bræddevæg i skel, indkørslen er ikke ret bred, ca. 8 meter langs med huset, så det bliver ikke rart at se på en bræddevæg så tæt på.

Kan og må de det? Det, vi gav vores tilsagn til, var, at hækken skulle blive stående.

Mvh H B

Hej H B

Ja, det kan naboen godt, også selv om det betyder, at hækken fjernes. Det kræver lovmæssigt ikke jeres accept (en anden sag er, at det er godt naboskab at drøfte det med jer).

Det er sådan, at man under visse betingelser gerne må bygge noget skur/carport i skel, også selvom det betyder, at man skal fjerne et stykke af fælleshegnet.

Der står i Hegnslovens kapitel III, Ombytning, ændring og sløjfning af hegn §12 stk. 5: "Hvor der lovligt bygges helt ud til skellinjen, kan hegnet sløjfes uden hegnsynetsmedvirken".

Det gælder, at fx garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger kan bygges mindre end 2,5 meter fra skel. Der gælder dog visse begrænsninger for størrelse, længde, højde, brandforhold m.m. Bl.a. må den samlede længde af garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse og andre mindre bygninger, der ligger i skel, eller nærmere skel end 2,5 meter, samlet, ikke være over 12 meter, og ingen bygninger, der ligger nærmere skel end 2,5 meter, må være højere end 2,5 meter. Tagvand skal holdes på egen grund m.v.

Læs mere om, hvilke regler der gælder, hvis man bygger udhus, carport eller lignende nærmere end 2,5 meter fra skel mod nabo her: Udhuse og skure

Bestemmelserne i Bygningsreglementet skal altid være opfyldt fx: Byggeret §180 - 183

Og så skal du være opmærksom på, at der derudover kan være bestemmelser som fx lokalplan for området, servitutter på grunden og grundejerforeningsbestemmelser, der betyder yderligere begrænsning for, hvad og hvordan du må bygge på grunden.

Hvis du mener, at det ikke overholder reglerne for, hvad naboen lovligt må bygge på grunden, så kontakt først naboen, og hvis det ikke løser problemet så kommunen (afdeling for byggeri)

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden