Spørg Bolius

Vil fjerne hæk for for at bygge skur - hvad kan vi gøre når naboen siger nej?

Hej Bolius

Jeg vil bygge en carport med redskabsrum med langside i naboskel. I naboskellet står en hæk, som det er nødvendigt at fjerne, for at grave op for fundament og senere opsætning af beklædning.

Naboen vil ikke have, at vi fjerner hækken.

Har Bolius er godt forslag til, hvordan vi skal bribe sagen an?

Med venlig hilsen

Asger J

Hej Asger J

Det er nok mere et spørgsmål om naboskab - og hvordan i kan finde er løsning i begge kan blive enige om så  i kan bevare at godt naboskab også fremover.

For hvis der ikke gælder særlige regler i området eller for grundene - så har man generelt ret til under visse betingelser at bygge carport og skur til udhusformål helt til skel. Det vil også gælde selvom det betyder, at man skal fjerne et stykke af fælleshegn  eller hæk.

Så kræver det rent lovmæssigt ikke naboens accept (en anden sag er, at det er godt naboskab at drøfte det med naboen).
Der står i Hegnslovens kapitel III, Ombytning, ændring og sløjfning af hegn §12 stk. 5: "Hvor der lovligt bygges helt ud til skellinjen, kan hegnet sløjfes uden hegnsynets medvirken". 

Det betyder at du skal overholde de krav  gælder, for  byggeri af sekundære bygninger som  fx garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger kan bygges mindre end 2,5 meter fra skel. Der gælder dog visse begrænsninger for størrelse, længde, højde, brandforhold m.m. Bl.a. må den samlede længde af garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse og andre mindre bygninger, der ligger i skel, eller nærmere skel end 2,5 meter, samlet, ikke være over 12 meter, og ingen bygninger, der ligger nærmere skel end 2,5 meter, må være højere end 2,5 meter. Tagvand skal holdes på egen grund m.v.
Læs mere om, hvilke regler der gælder, hvis man bygger udhus, carport eller lignende nærmere end 2,5 meter fra skel mod nabo her: Udhuse og skure

Bestemmelserne i Bygningsreglementet skal altid være opfyldt fx: Byggeret §180 - 183
Og du skal varsle naboen  mindst en måned inden du fjerner hækken for at bygge.

Men et er reglerne og rettighederne et andet er naboskabet, - i kunne måske tilbyde at betale for noget ny beplantning på naboens grund ud for carport/skur - fx sætte espalier på facaden mod naboen og så få plantet nogle slyngplanter - så det stadig vil være grønt set fra naboens side.

Du skal være opmærksom på at hvid det en hæk der står på naboens side af skel og derfor er naboens "egen hæk" - vil svaret være - at du aldrig (heller ikke i forbindelse med dit byggeri) må fjerne naboens egen hæk, uden at det er efter aftale med naboen.
Læs mere her: Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden