Spørg Bolius

Må naboen fjerne fælles hegn for at bygge skur i skel?

Kære Bolius eksperter

Må min nabo fjerne en del af vores fælleshegn uden min tilladelse for at bygge et skur?

Hegnet er fra 1977, trykimprægneret og i god stand

Med venlig hilsen

Henning A L

Kære Henning A L

Naboen har under visse betingelser ret til at opføre et udhus i skel, også selvom det betyder, at han skal fjerne et stykke af fælleshegnet.

Der står i Hegnslovens kapitel III, Ombytning, ændring og sløjfning af hegn §12:
"Stk. 5. Hvor der lovligt bygges helt ud til skellinjen, kan hegnet sløjfes uden hegnsynets
medvirken."

Lovligt er fx garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger, der kan bygges i skel eller nærmere skel end 2,5 m. Dog med visse begrænsninger for størrelse, længde, højde, brandforhold m.m. Blandt andet må den samlede længde af garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse og andre mindre bygninger, der ligger i skel eller nærmere skel end 2,5 m ikke være over 12,0 m, og ingen bygninger, der ligger nærmere skel end 2,5 m, må være højere end 2,5 m.

Læs mere om, hvilke regler der gælder, hvis man bygger udhus, carport eller lignende nærmere end 2,5 m fra skel mod nabo: Udhuse og skure

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden