Spørg Bolius

Må naboen bruge fælles hegn til skur?

Hej Bolius

Må man bruge vores fælles raftehegn som del af et skur i skel

venlig hilsen 

Hej Helle

For fælles hegn i skel gælder Hegnsloven, og blandt andet at fælleshegn ikke må skades: 
Det står i Hegnsloven § 18. Hegnene må ikke beskadiges og skal stedse holdes i forsvarlig stand, således at de kan opfylde deres formål.

- men der gælder  også ifølge Hegnsloven § 25. at  Enhver grundejer har ret til på et mod hans grund vendende plankeværk eller mur at befæste espalier, halvtage, mindre skure o.lign.
Stk. 2. Bliver hegnets vedligeholdelse herved mere byrdefuld for naboen, kan denne kræve den gældende fordeling af vedligeholdelsesbyrden ændret."

Og derudover gælder byggeloven, og at man må fjerne hegn og bygge skur/udhus helt til skel – man skal dog så varsle naboen en måned inden arbejdet påbegyndes: Hegnslovens kapitel III: "Stk. 5. Hvor der lovligt bygges helt ud til skellinjen, kan hegnet sløjfes uden hegnsynetsmedvirken."
Læs også: Må naboen bygge carport helt i skel - og så bare fjerne hækken uden at det er aftalt med os?

Som jeg ser vedlagte foto, så må man  ikke bygge ovenpå hegnet hvis det står i skel - alle dele af skuret skal holdes på egen grund og skal overholde alle de regler der gælder for skure og udhuse der er placeret de nærmeste 2,5 m fra skel, blandt andet at ingen del af bygningen må være højere end 2,5 m -
Her kan du læse alle de generelle regler: Love og regler for skure, carporte, garager og andre små bygninger

Vi har desværre ikke mulighed for at vurdere om det konkrete skur er lovligt, og det er lidt komplekst idet der kan være forhold ved selve skurbygningen der henhører under byggeri og derved kommunens byggesagsafdeling mens forhold der vedrører selve hegnet henhører under Hegnsloven, og derved hegnssyn.

Men hvis en snak med naboen ikke afklarer forholdene og du stadig er i tvivl om skuret er lovligt så kan du henvende dig til kommunen.
I forhold til om selve skuret er lovligt til Kommunens byggesagsafdeling.
Se mere her: Hvad gør jeg, hvis naboen bygger ulovligt?

Men det kan også være et spørgsmål om skader  og anvendelse af det fælles hegn i skel,  så er det ikke bygningsmyndigheden  men Hegnsloven der kan komme i anvendelse, det betyder at hvis i som naboer ikke kan blive enige om vedligeholdelse eller andre forhold ved det fælles hegn i skel - så kan i bede om Hegnssyn. Det betyder at hegnsmændene vil vurdere de konkrete forhold på stedet, forsøge at få jer til at opnå enighed - og ellers med udgangspunkt i Hegnsloven træffe en afgørelse som begge parter skal følge Hegnssyn rekvireres via Kommunen.
Læs mere her: Hegnsloven og Hegnssyn

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden