Hvad er cementpulvermaling?

Cementpulvermaling indeholder fint malet cement, altså brændt kalk og ler, som bindemiddel.

Der tilsættes desuden fyld- og farvestoffer. Malingen leveres i tør form som pulver og skal røres op med vand lige inden brug. Den færdige maling skal bruges inden for et vist tidsrum - normalt 1-2 timer.

Cementpulvermaling kan benyttes på alle mineralske underlag som fx beton, tegl, pudsede og vandskurede overflader, porebeton, letklinkerbeton og overflader, der tidligere har været behandlet med cementpulvermaling. Det er altid en forudsætning at de flader der skal males, er grundigt rengjort forinden.

Cementpulvermaling giver en mat, hård, lysægte, pudsagtig overflade, som er vandafvisende og vejrbestandig. Malingen kan anvendes på både udvendige og indvendige vægge.

Cementpulvermaling er meget diffusionsåben, hvilket betyder, at fugt inde fra murværket nemt kan slippe ud gennem malingen.

Praktiske egenskaber ved cementpulvermaling

 • Cementpulvermaling fås i et begrænset antal lysere farver, som dog i nogle tilfælde kan tones til et lidt større antal nuancer.
 • Stærkt eller ujævnt sugende underlag skal altid grundes med en egnet grunder.
 • Cementpulvermaling bør normalt påføres i 2 lag.
 • Påføres med pensel, kalkkost eller langhåret rulle.
 • Værktøj rengøres med vand og sæbe.
 • Tørretid: Støvtør efter 24 timer, gennemhærdet efter 30 dage.
 • Sikkerhedskode: 00-4.

Det gør malingen meget egnet til mure - ikke mindst i ældre bygninger - der kan have problemer med fugt. Overfladen tillader også, at mursalte der trækkes med indefra murværket af fugt, der fordamper, kan passere, så saltene ikke får malingen til at skalle af.

Cementpulvermaling kræver ligesom andre cement- og betonprodukter vand under tørring og hærdning. Tørt underlag skal derfor forvandes, og luftfugtigheden skal være høj i cirka 3 døgn efter påføring. Under påføring og hærdning må temperaturen ikke komme under + 5 grader, og malingen tåler i denne periode ikke direkte vand.

Nogle typer cementpulvermaling tilsættes akryl for at gøre tørringen mindre afhængig af fugt, men denne tilsætning gør den hærdede maling mere følsom over for fugt i murværket og kan medføre, at malingen skaller af.

Fordele ved cementpulvermaling

 • Giver en stærk og holdbar, pudslignende overflade.
 • Har gode vandafvisende egenskaber.
 • Smitter ikke af.
 • Er meget diffusionsåben, dvs. at fugt indefra muren nemt kan slippe ud gennem malingslaget.
 • Tillader salte fra fugtigt murværk at passere.
 • Er relativt billig i forhold til andre typer facademaling.
 • Er nem at påføre. 

Ulemper ved cementpulvermaling 

 • Kan ikke bruges oven på tidligere malede eller kalkede facader, medmindre de renses helt af (til bunds).
 • Kan ikke bruges oven på ren kalkpuds, da overfladen er for svag til at bære den.
 • Kan ikke males oven på træ, plast eller metal.
 • For at undgå skjolder og synlige overgange er det vigtigt at gøre en hel facade eller et afgrænset område færdigt i løbet af en enkelt dag.
 • Når malingen først er blandet op, skal den bruges inden for et begrænset tidsrum.
 • Udvalget af farver er begrænset.
 • Overfladen kan være noget modtagelig overfor snavs, og cementpulvermaling er derfor ikke det bedste valg tæt på trafikerede veje og industri.
 • Fordi malingen er porøs og ikke danner hinde er den kun delvis vaskbar, hvilket i visse tilfælde kan give problemer ved genbehandling.
 • Cementpulvermaling er basisk, og stænk på fx vinduer kan derfor give matte pletter.
 • Kræver en vis håndværksmæssig kunnen og skal påføres vådt i vådt for ikke at give synlige overgange eller skjolder.
 • Det kan være et problem at bruge cementpulvermaling direkte på blank mur (mur med synlige mursten), fordi den senere hen er næsten umulig at rense af overfladen. 

Hvor anvendes cementpulvermaling?

Cementpulvermaling er oprindeligt udviklet til brug på betonoverflader, men anvendes i dag også på ny puds og stort set alle andre mineralske underlag, både udendørs og indendørs.

Cementpulvermaling kan med fordel anvendes ude og inde på fx kældervægge og ydermure, som har problemer med opstigende fugt fra jorden, da malingen tillader fugten at slippe ud, samtidig med at den er vandafvisende.

Hvilke konsekvenser kan forkert anvendelse af cementpulvermaling have? 

 • Bruges cementpulvermaling oven på en facade af ren kalkpuds, er der stor risiko for, at pudsen smuldrer og danner revner, da den bløde puds ikke kan bære den meget hårdere cementpulvermaling.
 • Bruges cementpulvermaling oven på kalkede facader, vil den typisk begynde at trække kalken af og skalle af. I perioder med regn og høj luftfugtighed suger kalken derefter fugt og udvider sig, så der trænger fugt om bag malingen, som derefter vil skalle yderligere af.
 • Cementpulvermaling som bruges oven på underlag, som den ikke er beregnet til, fx plastmaling og metal, vil ikke hæfte ordentligt og vil hurtigt begynde at skalle af.
 • Sørg for at dække omkringliggende overflader af eller hurtigt at tørre sprøjt og stænk af, da den let ætsende cementmaling kan give matte pletter på bl.a. glas, metal og malede overflader. 

Er der sundhedsrisiko forbundet med cementpulvermaling?

Cementpulvermaling indeholder cement, som irriterer øjne og hud (især ved kontakt med vand) samt åndedrætsorganerne. Du bør især undgå at indånde pulveret. Cement er i våd tilstand let ætsende, og du bør bruge handsker og evt. sikkerhedsbriller, når du blander og bruger malingen.

I hærdet tilstand er cementpulvermaling fri for afgasning og kan derfor også bruges på indvendige flader.

Hvilken type maling skal du male med igen, hvis en overflade er malet med cementpulvermaling?

Det er altid bedst at genbehandle med samme type maling, men silikatmaling og olieemulsionsmaling kan også benyttes oven på gammel cementpulvermaling, hvis underlaget hænger sammen (er bæredygtigt), rent og tørt.

Hvordan finder du ud af, om facaden på dit hus er malet med cementpulvermaling?

Prøv at kradse i overfladen. Cementpulvermaling danner tynde lag, der er mindre porøse end plastmaling. Det er sværere at ridse i en flage af cementpulvermaling og nulre den til pulver.

Det kan dog være svært at afgøre med sikkerhed, hvilken type maling der er anvendt, så hvis du er i tvivl, bør du spørge en erfaren bygningsmaler eller tage en lille prøve og sende til et laboratorium, som beskæftiger sig med maling og overfladeteknik.