Hvilke ulemper har tyndpuds i forhold til vedligeholdelse og reparation?

Hvad er tyndpuds?

Tyndpuds er en mørtel til pudsning af murværk som påføres i et få millimeter tykt lag. Tyndpuds kan være påført direkte på det nøgne murværk (blank mur), så man kan ane murstenene igennem pudslaget, fx som vandskuring, filtsning, sækkeskuring eller berapning. Tyndpuds kan også være påført som det sidste lag puds uden på et andet lag puds, hvor de bagvedliggende mursten ikke er synlige.

Tyndpuds er, som navnet siger, et tyndt lag puds: Det betyder, at det lettere forvitrer og skaller af og dermed kan give ekstra vedligeholdelse i sammenlignet med en muret væg uden puds (blank mur). 

Samtidig er det svært at reparere en tyndpudset væg med indfarvet tyndpuds, så resultatet bliver pænt. Det skyldes især, at det er vanskeligt at ramme den rigtige farvenuance med den nye tyndpuds. 

Et andet problem er forskelle i farve eller struktur, der opstår, når pudsen når at tørre undervejs i arbejdet (de såkaldte pudseskel). Det kan fx ske, fordi man holder pause eller må flytte stilladset, før man kan komme videre til næste etape af arbejdet. Der kan også opstå synlige farveforskelle, fordi pudsens underlag har forskellig overflade (fx gammelt murværk af forskellig art). 

Da det kræver erfaring at få et pænt resultat med indfarvet tyndpuds, anbefales det, at du får udført arbejdet af en erfaren murer. Anvender du rå tyndpuds (se nedenfor) er det nemmere at få et pænt gør det selv-resultat. 

Hvordan finder du frem til typen af tyndpuds, der er anvendt på dit hus?

Tyndpudsen findes både med og uden farve - som rå tyndpuds eller indfarvet puds.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din murede ydervæg har indfarvet tyndpuds eller rå tyndpuds med efterfølgende overfladebehandling i form af maling eller kalkning, kan du gøre følgende: Gå tæt på facadens overflade og se efter, om den fremstår mat og ru med mange sandkorn i. Så er der sandsynligvis tale om indfarvet tyndpuds. Er overfladen derimod mere glat og blank, er der nok tale om maling.

En kalket overflade fremstår dog typisk også mat, og hvis du stadig er i tvivl, kan du få en murer til at vurdere, om din facade har indfarvet tyndpuds, er malet eller kalket. Du kan også skrabe i pudsen og se om det er den samme farve hele vejen ind til murstenen.

Tyndpuds bruges alene af kosmetiske årsager. Det har ikke i sig selv nogen positiv effekt på facadens sundhed eller modstandsdygtighed.

Gode råd til hvordan du pudser muren

 1. Puds i tørt vejr og helst forår, tidlig sommer eller efterår.
 2. Murværkets overfladetemperatur skal helst være mellem 5 og 25 grader.
 3. Puds ikke i direkte sol, ved nedbør, frost eller kraftig vind.
 4. Foretag ikke tyndpudsning på murværk, som er meget vådt.
 5. Foretag ikke tyndpudsning på murværk, som er meget vådt.
 6. Påfør mørtlen i et jævnt og tyndt lag for at undgå farveforskelle.
 7. Brug tyndpuds, der har samme produktionsdato, til hele facaden.
 8. Bland tyndpudsen med stor omhu for at undgå farveforskelle.

Hvordan reparerer du skader i tyndpuds?

Der er to måder, du kan reparere din tyndpudsede mur på: Den ene går ud på at give overfladen en opfriskning i form af en tynd lasur (se nedenfor). Den anden er en mere omfattende og dybdegående renovering af ydervæggen, hvor selve tyndpudsen i et afgrænset område udskiftes helt. 

Opfriskning med lasur 

Opfriskning af dine indfarvede og pudsede facader kan enten gøres med indfarvet kalkvand eller en indfarvet lasur som i realiteten er en fortynding af en silikatmaling med samme farve som den oprindelige indfarvede puds. Dog skal den indfarvede puds have en forbehandling, før lasuren/silikatmalingen kan hæfte. 

Bemærk at lasuren ikke kan skjule/dække farveforskelle - men alene opfriske farven. 

Vi anbefaler, at du taler med en fagmand, da arbejdet og valget af produkt kræver stor erfaring. 

Renovering af facaden 

Større reparationer af tyndpudset murværkfacader foregår normalt sådan: 

 • Først banker eller skraber du den nedbrudte og forvitrede tyndpuds af. 
 • Derefter skal du reparere dybere revner med en mørtel magen til den, der er brugt i det inderste lag puds. 
 • Så skal mørtlen tørre helt, før du tyndpudser murværket. 

Hvor ofte trænger murværk med tyndpuds typisk til at blive repareret?

Indfarvet tyndpuds kan typisk holde sig pænt i omkring 10 år, men på udsatte steder kan tyndpudsen dog blive nedbrudt allerede efter få år, mens facader i læ kan stå pæne i næsten 20 år.

Tyndpuds vil ofte skalle af nede ved jorden på grund af opstigende fugt eller højere oppe på ydervæggen på grund af påvirkninger fra sol og slagregn. Det ses især på ydervægge, der vender mod syd. Det er heller ikke unormalt, at gammelt murværk giver sig og revner, både på grund af mindre sætninger/bevægelser i bygningen eller jorden og på grund af for dårligt murværk, især over vinduer og døre. 

Der sker ikke umiddelbart noget ved, at du springer vedligeholdelsen af det yderste tyndpudsede lag over, da det kun har kosmetisk betydning. Mindre revner på få millimeter og afskallede områder har ikke nogen betydning for husets sundhed. Du skal dog holde øje med, at der ikke opstår dybere revner i pudsen, da sådanne revner kan være skadelige for murværket bagved.