Hvad skal du overveje, inden du maler facaden?

Rigtigt udført vil en malet facade kunne holde sig flot i mange år, men hvis du omvendt vælger forkert maling eller udfører arbejdet dårligt, vil du få et ringe resultat, der snart skal gøres om.

Hvis du skal male en facade af mineralske materialer som mur, puds, beton eller porebeton, er der flere forhold, som skal tages i betragtning: Murens alder og tilstand samt eventuelle tidligere behandlinger.

I nogle tilfælde er en gang puds eller en kalkning måske en bedre løsning end at male. Er facaden tidligere kalket, er det ofte en god idé at fortsætte med kalk frem for at skulle fjerne kalken for at kunne male.

Kalkning af en pudset facade giver en helt anderledes overflade end de fleste malinger. Kalkning kan give afsmitning, men kun hvis det ikke er udført helt rigtigt. Der kalkes efter behov, og der kan godt gå 10 og helt op til 20 år, før det er nødvendigt at gentage. Kalkning af facader er ikke indeholdt i denne artikel.

Hvordan maler du en ny facade?

Nye puds- og betonfacader er ret nemme at male, hvis overfladen ikke er porøs eller smitter af.

 • Rengør: Facaden skal som minimum børstes grundigt af for alt løst materiale. Er den snavset, vaskes den med en stiv børste og et egnet grundrengøringsmiddel. Spørg efter produktet i et byggemarked eller der, hvor du køber maling.
 • Grund: Når facaden er helt tør, kan du grunde den med en egnet grundmaling eller fortyndet maling.
 • Mal: Når grundmalingen er tør, males facaden 2 gange.

For at få et godt resultat skal facaden under alle omstændigheder være i god stand uden fugtproblemer, og den overflade, man skal malerbehandle, skal være fast og ikke smitte af.

I mange tilfælde er det nødvendigt at reparere og afrense grundigt inden maling. Den lange holdbarhed på cirka 15 år, som visse malingfabrikanter tilbyder på malede træfacader, er ikke rigtigt nået til murmaling, selv om det i praksis ofte viser sig, at de kan holde lige så længe.

Hvilken maling kan du bruge til forskellige typer facade?

Der findes flere forskellige slags malinger til facadebrug. De har hver deres styrker og svagheder og giver hver deres udseende. Vigtigt er det, at malingen er så diffusionsåben som muligt - dvs. at muren kan "ånde" gennem malingen. Hvis facaden har for tæt eller for lukket overflade, kan der ophobes fugt i muren.

De fleste moderne malinger er ret diffusionsåbne, men hvert lag maling vil lukke overfladen lidt mere, så du kan altså ikke blive ved med at male oven på gamle malede facader, uden at de til sidst bliver for tætte.

Derfor er en mekanisk afrensning ofte nødvendigt.

Det er absolut heller ikke lige meget, hvilken maling du bruger, og slet ikke på en tidligere malet facade. Hvis du på nogen måde er i tvivl, så søg råd hos en fagmand, enten en malermester eller et rådgivningsfirma, der har specialiseret sig i overfladetekniske undersøgelser.

De 5 mest almindelige typer facademalinger er: 

 • Akrylmaling (plastmaling)
 • Olieemulsionsmaling
 • Silikatmaling
 • Silikonemaling
 • Cementpulvermaling.

Akrylmaling

Akrylmaling, som også går under betegnelsen plastmaling, er en af de mest almindelige facademalinger. Den er meget holdbar og smudsafvisende samt tæt i forhold til regn, og akrylmaling beregnet til udvendigt murværk er diffusionsåben. Malingen hæfter på både ny og tidligere malet overflade, på beton, puds og cementpuds, men overfladen skal være hel og fast og grundigt afrenset, før den males. Vær opmærksom på, at denne malingtype - især hvis den er påført flere gange - kan medføre afskalning, hvis den bagvedliggende mur ikke er tør. Det gør sig især gældende for ældre ejendomme, og her kan det derfor være fornuftigt at vælge en mere diffusionsåben maling.

Olieemulsionsmaling

Olieemulsionsmaling har egenskaber fra både silikatmaling og akrylmaling. Den egner sig ikke til nypudsede facader pudset med ren kalkmørtel, men er til gengæld god til problematiske overflader, der smitter af, har rester af kalk, eller hvor du ikke er helt klar over, hvad der er malet med tidligere. Alle overflader skal dog renses grundigt og behandles med en grunder, inden du påfører malingen. Malingen er diffusionsåben og giver en flot mat overflade.

Silikatmaling

Silikatmaling kan kun bruges på ubehandlede mineralske overflader som fx vandskuret/filtset mur, puds, beton og eternit. Malingen giver en meget lysægte og diffusionsåben overflade, der minder lidt om kalkning, dog uden den afsmitning som kalken kan give. Silikatmaling kræver ofte, at underlaget er renset helt ned til den rå mur eller puds, med mindre der har været malet med silikatmaling før.

Silikonemaling

Silikonemaling minder om silikatmaling, men er mere vand- og smudsafvisende, selvom den også er meget diffusionsåben. Malingen kan bruges på de fleste underlag, også tidligere malede, blot de ikke smitter for meget af.

Cementpulvermaling

Cementpulvermaling røres op med vand lige inden brug og kan bruges på fugtige mure. Malingen er vandafvisende men diffusionsåben, og den er bedst til mineralske underlag som beton og pudsede og vandskurede mure. Den hærdede overflade er noget modtagelig for smuds, men kan vaskes.

Det er ikke altid en god idé at male direkte på en ren teglstensmur, især ikke hvis den er gammel. Vil du alligevel gøre det, skal du vælge akrylmaling, olieemulsionsmaling eller silikonemaling. Desuden skal muren være i god stand uden fugtproblemer og have fuger, der ligger i plan med stenenes yderside.

For at kunne bruge visse typer maling er det nødvendigt, at du først behandler facaden med en dertil egnet grunder eller med fortyndet maling. Er du i tvivl, vil du ofte kunne hente den nødvendige vejledning enten hos forhandleren eller producenten.

Uanset malingstype skal du følge producentens anvisninger nøje, hvis du vil være sikker på at få det bedste resultat.

Hvordan maler du en tidligere malet eller pudset facade?

På en gammel facade, hvad enten den er pudset eller malet, er forarbejdet alfa og omega for et godt resultat. Især kalkede facader skal afrenses grundigt inden maling.

 • Afrens: Alt løst materiale (puds, kalk eller gammel løs maling) fjernes med stålbørste, skraber eller spartel. Du kan også bruge en vinkelsliber med en stålbørste, meget gerne monteret gerne med støvsuger, så det ikke støver og sviner så meget. Alternativt kan du med stor forsigtighed bruge en højtryksspuler. Er det nødvendigt at fjerne gamle lag maling helt, kan sandblæsning komme på tale. Denne eller andre metoder overlades dog bedst til professionelle, da der ellers kan ske store skader.
 • Rengør: Med grundrengøringsmiddel og stiv børste vaskes facaden grundigt ned, og al begroning fjernes. Du kan også med stor forsigtighed bruge en højtryksspuler.
 • Reparer: Alle huller og revner kradses ud og udfyldes derefter omhyggeligt med egnet cementbaseret spartelmasse eller mørtel, alt efter hullernes størrelse og beskaffenhed. Det er vigtigt for det endelige resultat, at reparationernes overflade ligner den omgivende facades, da selv flere lag maling ikke vil dække sjuskede reparationer. Det vil derfor ofte være en fordel at benytte mørtelpuds til reparationer, eventuelt afsluttet med tyndpuds eller et lignende materiale.
 • Grund: Når reparationerne er tørre, kan du grunde med en egnet grundmaling eller fortyndet maling.
 • Mal: Når grundmalingen er tør, males facaden 2 gange - eller hvad end fabrikantens anvisning foreskriver.

Hvordan får du et godt resultat?

 • Afsæt en stor farveprøve på facaden, inden du køber al malingen, og betragt den under forskellige lys- og vejrforhold. Så kan du slippe for kedelige overraskelser, når hele huset er malet færdigt. Husk også at afsætte den/de andre farver samtidigt, hvis der skal være flere.
 • Vælg et tidspunkt uden regn og høj luftfugtighed og med temperaturer over 10 grader, når du skal male facaden. Mal heller ikke i direkte solskin eller i meget varmt vejr, da malingen her vil tørre for hurtigt.
 • Er huset i 2 plan, kan det være en god idé både sikkerhedsmæssigt og praktisk at leje et stillads. Stilladset kan du leje og evt. få opstillet af et stilladsfirma. Hvis området omkring huset er jævnt, kan du i nogle tilfælde bruge et rullestillads, der er nemt at flytte rundt med.
 • Sørg for at afdække vinduer, døre, trapper, fliser og andre tilstødende overflader grundigt med plast, inden du går i gang med selve malearbejdet. Et godt forarbejde sparer dig for tid i sidste ende.
 • Maling og grundmaling kan påføres med pensel eller, hvis overfladen er jævn nok, med rulle. Du kan også leje et sprøjteanlæg, men det er svært at anvende og kræver omfattende afdækning. Der er tillige en risiko for, at der kommer maling utilsigtede steder.
 • Start med at male hjørner og kanter og derefter de store flader. Soklen males til sidst (hvis den skal males). Her er det en god idé at male efter en snor, der er sat i vater. Brug gerne en kridtsnor, så der er afsat en linje at male efter.