Danske unge flytter i gennemsnit hjemmefra cirka 10 år før unge i lande som Spanien, Italien og Kroatien. I gennemsnit er danskerne 21,1 år, når de flytter hjemmefra, og i EU er det kun svenskerne, der flytter en anelse før. Når danskerne er

  • 18 år, har hver sjette allerede forladt værelset hos mor og/eller far.
  • 20 år, er over halvdelen flyttet hjemmefra.
  • 22 år, bor 4 ud af 5 ikke længere hos deres forældre.

Det står i skarp modsætning til Sydeuropa, hvor de fleste er omkring 30, inden de flytter for sig selv. 

Svenskere, danskere og finner flytter tidligt hjemmefra, sydeuropæere venter

Tallene kommer fra en analyse cra 2018, Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk står bag. Men samme mønster har vist sig i tal fra Eurostat (EU's statistikkontor) mange år i træk. Unge skandinaver er generelt meget hurtigere til at flyve fra reden end unge sydeuropæere. 

- Vi lever i den skandinaviske velfærdsstat, hvor unge kan få SU og finansiere deres tid som studerende. I Danmark kan man endda få SU-lån, og der er en stor tillid i systemet til, at de unge kan betale tilbage senere. Derudover er andelen af forældrekøb vokset, og man bygger kollegier og ungdomsboliger, som man ikke har i andre lande. Det betyder, at det er muligt for unge at finde sig en bolig, forklarer Lars Dencik, seniorprofessor i social psykologi, RUC.

Uddannelse og lav ledighed giver gode flyttemuligheder

Udover, at de danske unge har økonomien og boligmulighederne til at flytte hjemmefra, er vores uddannelsesstruktur – med de store uddannelsessteder centreret omkring København, Aarhus, Aalborg og Odense – også en af grundene til, at de unge flytter.

- Skal de danske unge have sig en videregående uddannelse, skal de som regel flytte hjemmefra. Der er derfor også tradition for, at de supplerer deres SU med et fritidsarbejde ved siden af studierne, så de kan få det hele til at hænge sammen. Det har man ikke i andre lande, hvor man forventes at være 100 procent studerende, og så betaler forældrene en større del. Den skandinaviske velfærdsmodel tilskynder derimod at de unge skal være uafhængige af forældres støtte – og vice versa for forældrene, når de bliver pensionister, siger Lars Dencik.

De danske unge, der bliver faglærte eller bare tager et job, flytter dog også tidligt hjemmefra, forklarer Solveig Råberg Tingey, seniorøkonom i Finans Danmark.

- Ledigheden er relativt lav blandt unge 18-30-årige danskere i forhold til ledigheden blandt unge i Sydeuropa. Så de, der ikke er i uddannelse og får SU, har et job og mulighed for at tage boliglån og flytte, siger hun. 

Danske unge vil være fri for forældre

Den sidste, men ikke uvæsentlige, grund til, at de danske unge pakker flyttekasserne hurtigere end i mange andre lande, er vores familiestrukturer og fokus på individualisme. Vi hylder eventyrlyst og frihedstrang, forklarer Lars Dencik.

- Det er en kulturel ting, at danskerne ser det som en accepteret frihedstrang at flytte tidligt hjemmefra og få lov til at tage fjumreår og prøve at være voksne. Vi ser på hinanden som selvstændige individer i højere grad end som familie. Vi har typisk også en løsere familiestruktur i Skandinavien end i Sydeuropa, der er præget af katolicisme og mere traditionelle familiemønstre. 

- Mange danske børn har oplevet skilsmisser i opvæksten, og separation er ikke så traumatiserende for dem. Og når samfundet støtter frihedstrangen med SU og muligheden for ungdomsboliger, mærker de opfordringen til at stå på egne ben fra alle kanter, siger han.

Analysen fra Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk understøtter også det, idet ønsket om at stå på egne ben og få mere frihed er den grund, de unge hyppigst peger på som årsag til, at de flytter hjemmefra.

Flest unge flytter i lejebolig

Hvor flytter de så hen for at udleve frihedstrangen, de unge mennesker? Ifølge Solveig Råberg Tingey bevæger den største flyttestrøm sig naturligt mod de større byer, fordi det er her, de uddanner sig. 

- Mange af de unge, som bor i de store danske studiebyer, er flyttet hjemmefra. Det er både unge, som er vokset op i de større byer, og unge fra provinsen eller landet, der i højere grad ønsker at bo tættere på deres studie, siger hun.

Men selvom danske unges økonomiske vilkår er gunstigere end i så mange andre lande, er det de færreste, der har råd til en ejerbolig, når de flytter ud første gang, forklarer Frederik Giese, projektchef i Forbrugerrådet Tænk.

- Vores analyse viser, at 66 % af de unge bor til leje i deres første bolig. 12 % bor på kollegie, 5 % i ejerbolig, 5 % i et bofællesskab, 4 % i værelse hos ven eller familie, og 4 % i en andelsbolig. Der er selvfølgelig regionale forskelle. Boligudgiften er en væsentlig udgift i de unges økonomi, og derfor har det stor betydning for deres økonomi, hvordan niveauet er i den del af landet, de bor i, siger han.

De regionale forskelle i boligforhold ser Tine Nielsen, arkitekt og brevkasseredaktør i Videncentret Bolius, også.

- I København flytter de unge aldrig direkte i parcelhus, fordi det er økonomisk umuligt. De fleste deler en leje- eller andelslejlighed med andre eller bor på kollegium. Men i andre områder – fx i yderkanterne i Jylland - kan man sagtens flytte direkte i hus. Boligpriserne er anderledes, men også fordi flere unge tjener penge og stifter familie tidligere, siger hun. 

Kvinder flytter tidligere end mænd

Uanset, hvor i Danmark man kommer fra – ja faktisk uanset, hvor man kommer fra i Europa – er der dog en meget tydelig kønsforskel. Både analysen fra Finans Danmark/Forbrugerrådet Tænk og statistikkerne fra Eurostat viser, at kvinder generelt flytter tidligere hjemmefra end mænd. I Danmark er lidt over halvdelen af unge kvinder flyttet hjemmefra, når de er 20 år, mens det gælder to ud af fem mænd i samme alder. Og det gælder for hele Europa, at kvinder i gennemsnit flytter hjemmefra et par år tidligere end mændene.

- Kvindefrigørelsen, som har spillet en rolle fra 1960´erne og frem, viser sig tydeligt her. Kvinder kan og vil stå på egne ben. De uddanner sig i højere grad end mændene, og mange af de ting, man efterspørger i samfundet i dag – fleksibilitet, evne til at tåle stress og flytbarhed – er noget, kvinder er gode til. Mænd er lidt mere traditionelle og i højere grad nogle hjemmefødninger hele vejen rundt i Europa, forklarer Lars Dencik.

Så unge er danskerne, når de flytter hjemmefra

  • Gennemsnitsalderen for danske unge, når de flytter hjemmefra, er 21,1 år. 
  • Hver sjette danske ung på 18 år er flyttet hjemmefra.
  • Næsten halvdelen af danske unge på 20 år er flyttet hjemmefra.
  • Fire ud af fem danske unge på 22 år er flyttet hjemmefra.
  • Andelen af unge, der er flyttet hjemme fra, er højest i de store studiebyer København, Aarhus, Ålborg og Odense.
  • Gennemsnitsalderen for at flytte hjemmefra ligger på omkring 20 år i hele Skandinavien, men når det kommer til Sydeuropa, er gennemsnitsalderen for at flytte hjemmefra i lande som fx Italien, Spanien og Grækenland på 29-30 år.
  • Kvinder flytter i gennemsnit hjemmefra to år tidligere end mænd i hele Europa.