Der er især fem ting, du bør undgå at gøre, når du skal pleje din græsplæne ordentligt.

1. Klippe græsset for kort

Når jordtemperaturen er nede på 6-7 grader, er det tid til at slå græsset for sidste gang inden vinteren. Og her må du ikke falde for fristelsen til at klippe græsset helt kort, nu hvor det ikke skal slås før til foråret igen. Klipper du græsset kortere end fire centimeter, bliver rodnettet nemlig for blottet og kan blive udsat for frost hen over vinteren.

Når du slår græsplænen for første gang i foråret, bør du heller ikke klippe den lavere end fire cm.

Om sommeren kan du sagtens klippe græsset ned til 2-3 centimeter. De fleste plæneklippere kan indstilles til en bestemt makslængde, og det gælder også de fleste nye håndskubbere. 

2. Lade græsset være for langt

Græsset må ikke være for kort, men det må heller ikke efterlades for langt, når vinteren kommer. Derfor skal du altid sørge for at klippe græsset til mellem fire og syv centimeter, når du slår det en sidste gang for sæsonen.

Hvis græsset er højere end 6-7 centimeter, kan vand, frost og sne lægge græsset ned og nærmest danne en dyne hen over jorden. Derved er der risiko for, at der opstår såkaldt sneskimmel, som kan gå ind og dræbe græsset.

Sneskimmel ligner en slags spindelvæv eller mug på græsset. Hvis du oplever det på din græsplæne, skal du vente til foråret, hvor du kan rive græsset over og fjerne de døde plantedele. Herefter kan du give en omgang topdress og så nyt græs oveni.

3. Overpleje græsplænen

Det kan måske være fristende at smide en god gang gødning eller plænerens på græsset, så du får en grøn og struttende plæne. Men mere gødning giver ikke et bedre resultat, og det kan ødelægge græsplænen. Det skyldes, at planterne kan blive kvalt i al den næring, de optager. 

Samtidig er det skidt for miljøet, da overskydende gødning kan blive vasket ud i naturen og ned i grundvandet. Derfor skal du altid følge brugsanvisningen på det specifikke produkt.

4. Lade græsset være dækket til med blade

Selvom du har slået græsset for sidste gang, kan der stadig være opgaver for dig ude på græsplænen. Hvis du lader tykke bunker af blade eller græs ligge på plænen, kan det nemlig ligge og klaske sammen hen over vinteren. Og det kan give sneskimmel på samme måde, som hvis du lader græsset være for langt.

Sørg derfor for at rive blade sammen løbende eller kør en tur med græsslåmaskinen, så alle plantedelene kan blive nedbrudt.

5. Bruge græsplænen for meget om vinteren

Om vinteren skal du i videst muligt omfang lade din græsplæne være i fred. Du kan godt gå hen over en frossen græsplæne eller rive nogle blade sammen, men brug ikke plænen til fodbold eller andre aktiviteter – især ikke, hvis det er tøvejr eller regnvejr.

Når græsset ikke gror, risikerer jorden at klaske sammen, hvis du går for meget på det. Dermed kan der opstå en mild form for traktose, hvor vand og luft ikke kan nå ned til rødderne, og så kan græsset også dø ud.

Hvis det sker, kan du om foråret, når græsset gror igen, gå ud og ’lufte plænen’. Det gør du ved at tage fx en grev og lave huller i jorden og efterfylde med sand, så du skaber en lettere struktur med plads til luft og vand.