Definition af svindrevner kontra sætningsskader.

Jeg har i øjeblikket en forsikringssag kørene, angående definitionen af flere revner i kælderens ydervæge, som er udført i beton. (Uden armering)

Hvordan definere man en svindrevne, i forhold til en sætningsskade?

Og ifølge ejerskifteforsikringen, dækker de blandt andet revnedannelse. Og hvordan definere man det? Som Forsikringstager, har jeg ansvaret for at sandsynliggøre, og bevise om der er tale om en skade, eller nærliggende risiko for skade.

En svindrevne er typisk blot en revne i det yderste lag puds, hvorimod en sætningsrevne, (eller bevægelsesrevne) er en revne der går igennem selve væggen, murstenene, betonen mv.
Svindrevner kendes typisk fra sokler, hvor den yderste sokkelpuds slår mindre revner, fordi pudsen tørrer for hurtigt ud, eller hvis cementindholdet er for stort i mørtlen. Disse revner er oftest ubetydelige og af kosmetisk betydning.
En sætningsskade i ordets klassiske forstand, er revnedannelser forårsaget af manglende bæreevne i jorden. Hermed synker fundamentet, og skaber spændinger på beton og murværk, som til sidst slår revner. (Er sammentrykningen af jorden stor, kan der opstå meget store revner, der blot vokser år efter år).
Der kan også opstå sætningsrevner i murværk over bærende elementer, såsom ståltegl over vinduer eller lign. - typisk pga. svigt (rust) i armeringen. Revnerne fra dette kaldes også ofte bevægelsesrevner, (uden at der findes faste definitioner), ligesom der ske bevægelsesrevner mellem to forskellige materialer, (beton/mursten etc.).
I forsikringsøjemed (dækningsberettiget) taler man jo typisk om ”betydelige” revnedannelser som regulære sætningsskader der giver nærliggende risiko for skader, (huset sætter sig yderligere) og/eller om større revnedannelser som igen kan give risiko for nærliggende skader, idet der kan trænge vand ind igennem revnerne, at der kan ske frostskader, rusttæringer mv. pga. revnerne.
Der bliver ofte tale om en vurdering af revnerne, som en byggesagkyndig må foretage, for der er stor forskel på revner - hvor de sidder, størrelsen/bredde, hvornår den er opstået, ydre forhold, jordbundsforhold, alder på huset, husets konstruktion, (slagger etc.) mv.
Er du usikker på om forsikringsassurandøren vurderer rigtigt/uvildigt, bør du hyre din egen rådgiver som kan bistå dig i denne sag – dette kunne være en bygningsingeniør/-konstruktør eller en geotekniker.

Med venlig hilsen

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab