Hvilke ovne og radiatorer kan bruges som supplerende opvarmning?

Der kan være mange grunde til, at man har behov for supplerende opvarmning, og i det tilfælde kan en gasovn, en petroleumsovn eller en elradiator være en mulig løsning.

Er dit behov af mere permanent karakter, og skal du opvarme egentlige opholdsrum, kan det bedre betale sig enten at udvide hjemmets eksisterende varmesystem til at omfatte det pågældende rum eller at anskaffe en luft til luft-varmepumpe (der giver 4-6 kilowatttimer varme for hver kilowatttime strøm, den bruger, hvis du vælger de mest effektive). Energistyrelsen har en varmepumpeliste, hvor effektiviteten på de enkelte fremgår. Listen kan findes her.

Hvad er en oliefyldt elradiator?

Her er tale om en radiator, der er fyldt med olie, som optager og fordeler varmen fra en el-patron og ud i radiatoren. Det giver en mere behagelig og jævn varme end traditionelle el-paneler, hvor man bevæger sig lige forbi varmelegemet og rammes af varmen derfra. Samtidig giver selve varmekilden ikke problemer med "tør" luft eller støvpartikler, der brændes af og er med til at forurene indeklimaet.  

Typisk er en radiator af denne type er dels udstyret med termostat, så den selv kan tænde og slukke efter behov, og den har typisk hjul eller ben, så den let kan flyttes.

Hvor kan du bruge en oliefyldt elradiator?

En oliefyldt elradiator er udelukkende egnet til indendørs brug i forholdsvis velisolerede rum. Det skyldes primært, at effekten ikke er nær så høj som i gas- og petroleumsovne. Den typiske oliefyldte radiator yder ikke meget mere end 500-1.000 watt, hvilket svarer til opvarmningsbehovet i rum på mellem 8 og 16 kvadratmeter.

Til gengæld er den oliefyldte elradiator så afgjort den mest indeklimaneutrale af de tre løsninger. Derfor skal du ikke tage særlige forholdsregler med hensyn til ventilation eller udluftning. Tillige er den også mest bekvem, i og med at den blot skal sættes i stikkontakten og i øvrigt selv tænder og slukker efter behov, hvis den er termostatstyret.

Hvad er fordelene ved en oliefyldt elradiator?

  • En oliefyldt elradiator er på alle niveauer den mest bekvemme løsning sammenlignet med gasovn eller petroleumsovn. Der er ingen bøvl med brændsel, og termostaten slår selv til og fra.
  • Radiatoren er en meget indeklimaneutral løsning og dermed velegnet til brug i tætte, velisolerede opholdsrum.
  • Radiatoren er relativt billig at anskaffe. De mindste modeller kan købes fra ca. 500 kr., dvs. under en fjerdedel af prisen på en petroleumsovn med styringsautomatik.

Hvad er ulemperne ved en oliefyldt elradiator?

  • I drift er elradiatoren cirka dobbelt så dyr som opvarmning med gasovn og næsten tre gange så dyr som petroleumsovn.
  • Den er helt uegnet til brug i større rum eller i lokaler uden god isolering. Dens effekt er langt mindre end gas- eller petroleumsovne.

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber en oliefyldt elradiator?

Du skal navnlig være opmærksom på, om den pågældende model har en tilstrækkelig høj effekt til at kunne varme det rum op, hvor du skal anvende den.