Hvordan fungerer en elradiator?

Elradiatorer er en simpel form for opvarmning, da du ikke behøver andre installationer end et stik (et hanstik), som du kan sætte i stikkontakten. Når elradiatoren er tændt, varmer den rummet op. 

Hvilke typer elradiatorer findes der?

Der findes 2 forskellige typer elradiatorer.

Den mest almindelige type har tråde af stål, som strømmen løber gennem, og som dermed bliver varme. Det er på samme måde som en gammeldags brødrister, hvor du kan se trådene blive rødglødende under brødet. I en elradiator er de varme tråde gemt inde i et kabinet af stål, så du ikke brænder dig på dem.

Den anden type er en oliefyldt elradiator, hvor strømmen varmer olien i radiatoren op. Det tager lidt længere tid for den type radiator at varme op og i øvrigt også at køle ned. Den oliefyldte elradiator bruger lige så meget strøm som en almindelig elradiator.

Hvordan bliver strømmen til elradiatorer leveret til dit hus?

Strømmen til en elradiator løber i elnettet. Sæt elradiatorens stik i stikkontakten, og radiatoren er klar til brug.

Elradiatorer kan også tilsluttes husets faste installation, så man undgår at skulle bruge en stikkontakt til hver radiator. Dette arbejde skal udføres af en elektriker.

Hvad koster det at varme op med elradiatorer?

Opvarmning med elradiatorer er den dyreste måde, du kan opvarme dit hus på. Det kan koste dobbelt så meget som at varme op med fjernvarme, naturgas eller andre opvarmningsformer.

Hvor stort dit energiforbrug vil være med elradiatorer afhænger af mange ting, bl.a. hvor godt dit hus er isoleret.

Hvor meget vedligeholdelse er der ved elradiatorer?

Elradiatorer kræver ingen vedligeholdelse. De skal blot tørres af med en klud. Det lugter grimt, når en elradiator tændes første gang efter en lang periode uden at være i brug. Det skyldes, at støv på varmetrådene brændes af.

En elradiator må ikke dækkes til på nogen måde, dvs. at du ikke kan lægge noget til tørre på den. Tildækning vil forhindre lufttilførsel til radiatoren, så den kan bryde i brand.

Hvor længe holder elradiatorer?

Elradiatorer kan sagtens holde i 30 år eller mere. Oftest vil det være designet, der gør, at de bliver skiftet ud, da de kommer til at se umoderne ud.

Må du bruge elradiatorer i dag?

Ifølge 'Elvarmeforbuddet' fra 1988 (revideret i 1994) er det forbudt at etablere elvarme som primær opvarmningskilde i nye og eksisterende huse, der ligger i et område, der forsynes med naturgas eller fjernvarme.

Cirka 75 procent af alle huse i Danmark, typisk i større og mindre byer, har adgang til gas eller fjernvarme.

Huse på landet, hvor der ikke er adgang til naturgas eller fjernvarme, har ofte sin egen varmekilde, fx oliefyr eller træpillefyr. I dag er det mere og mere almindeligt at finde en vedvarende energikilde som fx en varmepumpe uden for områder med tilslutningspligt. 

De må også gerne have elvarme, men det kan ikke anbefales, da det er meget dyrt at varme et helt hus op med elradiatorer.

Huse bygget i lavenergiklasse 2020 er undtaget reglen, da de har et lavt varmeforbrug, fordi de er så godt isoleret. Disse huse er heller ikke tvunget til at tilslutte sig eventuel naturgas eller fjernvarme i området.

Elvarmeforbuddet gælder ifølge Energistyrelsen heller ikke for:

  • En bebyggelse, der allerede havde elvarme, da forbuddet blev vedtaget.
  • En tilbygning til et hus med elvarme.
  • Huse, hvor det på grund af byggetekniske forhold vil være meget dyrt at installere et centralvarmesystem.
  • Elradiatorer og elvandvarmere, der fungerer som supplerende varmekilde, fx opvarmning af loftsrum eller andre sjældent benyttede rum.
  • Sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse m.v.

Hvad skal du gå efter, når du vælger elradiatorer?

Hvis du skal købe en elradiator, er det vigtigt at gå efter den bedste termostat, så du kan udnytte elvarmen bedst muligt. Vælg elektroniske termostater og spørg gerne dit elselskab om, hvilken model de vil anbefale.

Mange ældre elradiatorer (fra 1970'erne eller 1980'erne) har en såkaldt "bimetal-termostat", som ikke fungerer ret godt. Det giver både et større elforbrug og en dårligere komfort, fordi temperaturen svinger meget.

Hvad kan du spare ved at udskifte dine elradiatorer med en nyere model?

Der er ikke ret meget at spare ved at udskifte radiatorerne til en nyere model. Husets forbrug af el til opvarmning vil stadig være meget stort. Hvis du virkelig vil spare, skal du skifte energikilde.

Hvad koster det at få monteret en elradiator?

Det koster ikke særligt meget at få monteret en radiator. Oftest handler det om at hænge elradiatoren op på væggen med et par skruer og så blot sætte stikket i stikkontakten. Hvis elradiatoren skal tilsluttes den faste elinstallation, kan en elektriker gøre det på få timer.

Hvilke alternativer er der, hvis du ikke længere vil varme op med elradiatorer?

Hvis du ikke længere ønsker at varme op med el, er der mange muligheder. Hvis du bor i et område, hvor der er fjernvarme eller naturgas lige uden for døren, er det nærliggende at blive tilsluttet.

Det kræver dog, at du får etableret et vandbåret varmesystem, dvs. rør, der fører det varme vand fra fjernvarmen eller gasfyret rundt i radiatorerne eller gulvvarmen.

Skifter du til fjernvarme, nedsætter du dit CO2-udslip fra opvarmning med omkring 75 procent.

Et skift til naturgas betyder, at du sparer 25-50 procent af din varmeudgift og 60 procent af CO2-udslippet fra opvarmning af dit hus.

Bor du et sted, hvor der ikke er tilslutningspligt til naturgas eller fjernvarme, er varmepumper også en mulighed. Dvs. jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe. Begge dele kræver et vandbåret varmesystem, og er kun afhængige af strøm.

Har du god plads, er et træpillefyr, et brændefyr eller lignende også et alternativ. Et sådant fyr kræver, at du køber og får leveret træpiller eller brænde – medmindre du har din egen skov.

Hvilke varmekilder kan bruges sammen med elvarme?

Mange supplerer elvarme med en brændeovn for at spare. I dag bliver det også mere og mere almindeligt at supplere elvarme med en luft til luft-varmepumpe, der godt nok også er eldrevet, men som udnytter strømmen 4-6 gange så godt som elradiatorerne.

Hvor længe har man brugt opvarmning med elradiatorer?

Opvarmning med elradiatorer var 'fremtidens opvarmningsform' i slutningen af 1960'erne. Før havde hvert hus sin varmekilde med skorsten, der ledte røgen ud i boligkvarteret. Med elradiatorer blev røgen og forureningen flyttet fra boligkvartererne til et kraftværk.

Danmark fik sin første varmeforsyningslov i 1979 i forbindelse med den anden energikrise. I 1988 trådte 'elvarmeforbuddet' i kraft, hvor det blev ulovligt at etablere elvarme i nye huse. Fra 1994 blev forbuddet udvidet til også at gælde huse, der i forvejen havde et vandbåret radiatoranlæg.

Det betyder, at varmekilden i eksisterende huse ikke må ændres til el. Forbuddet gælder i de områder, hvor der er naturgasnet eller fjernvarmenet.