Sådan opvarmer danskerne deres boliger

  • Fjernvarme: 67 %
  • Naturgas: 15 %
  • Oliefyr: 7 %
  • Elvarme:4 %
  • Varmepumper eller anden opvarmning: 5 %

Kilde: Danmarks Statistik, 2022

Oplysning om udrulning af fjernvarme

Hvis din bolig opvarmes med gas eller olie, er kommunerne inden udgangen af 2022 forpligtet til at oplyse dig om, hvornår der kommer fjernvarme i dit område.

Brevet skal oplyse:

  • Om der kommer fjernvarme og hvornår.
  • Hvordan man bliver tilkoblet til fjernvarme, og hvornår man skal beslutte sig.
  • Mulighed for rådgivning om en midlertidig løsning, hvis fjernvarmen ikke kan udrulles hurtigt.
  • Hvis der ikke er planer om fjernvarme, vil brevet vise andre grønne muligheder, fx en varmepumpe. • Information om støttemuligheder og yderligere rådgivning.
  • Hvis der ikke er planer om fjernvarme, vil du få oplysninger om alternativer og støttemuligheder.

Kilde: Danmark kan mere II

Fjernvarme

Du kan få fjernvarme, hvis der er udlagt fjernvarme til det område, du bor i. Det er der over det meste af landet, typisk i byerne. I nogle områder er der tilslutningspligt til fjernvarme – dvs., at du er tvunget til at være tilsluttet fjernvarme. I praksis betyder det, at du skal betale tilslutningsafgiften, men ikke behøver at betale for fjernvarmen, og at du altså godt kan vælge en anden varmekilde, hvis det kan betale sig.

Naturgas

Hvis der er en gasinfrastruktur i nærheden af din bolig, har der frem til 1. juli 2022 været tilslutningspligt. Men da naturgas skal udfases blev det besluttet at ophæve tilslutningspligten.

Der er dog ikke et forbud mod at have naturgas som opvarmningsform.

Som alternativ til naturgas vil det typisk være fjernvarme eller varmepumpe som anbefales.

Olie

Det er forbudt at installere olie- og gasfyr i huse bygget efter 2013, og fra 2016 blev det også ulovligt at få nye oliefyr i eksisterende huse - dog kun, hvis der er mulighed for at få fjernvarme eller naturgas i stedet for.

Elvarme

Elvarme er forbudt i de kollektivt forsynede områder med fjernvarme eller naturgas, men der er undtagelser fra forbuddet, fx for sommerhuse og lavenergihuse og mulighed for dispensation, hvis fx bygningen er fredet. Hvis elvarmen er til en varmepumpe er der typisk heller ikke et forbud.

Varmepumper

Du kan i princippet bruge varmpumper over alt, men der kan være støjkrav, der skal overholdes, eller det kan være pladskrævende. En luft til vand- eller luft til luft-varmepumpe kræver plads til en udedel, som når den arbejder kan støje Derfor er der krav om placering i forhold til naboskel mv. En væske til vand-varmepumpe (jordvarme) kræver typisk et stort fritlagt areal i haven med mindre, der er tale om lodret jordvarme.