Sådan opvarmer danskerne deres boliger

  • Fjernvarme: 63 %
  • Naturgas: 16 %
  • Oliefyr: 12 %
  • Elvarme: 5 %
  • Varmepumper eller anden opvarmning: 4 %

Kilde: Danmarks Statistik

Fjernvarme

Du kan få fjernvarme, hvis der er udlagt fjernvarme til det område, du bor i. Det er der over det meste af landet, typisk i byerne. I nogle områder er der tilslutningspligt til fjernvarme – dvs., at du er tvunget til at være tilsluttet fjernvarme. I praksis betyder det, at du skal betale tilslutningsafgiften, men ikke behøver at betale for fjernvarmen, og at du altså godt kan vælge en anden varmekilde, hvis det kan betale sig.

Naturgas

Du kan få naturgas, hvis dit hus er bygget før 2013, og hvis der er en gasinfrastruktur i nærheden, der gør det muligt. Det er der ikke på Bornholm, Lolland, Falster, Møn, det nordlige Djursland og øerne, men ellers er det muligt en del andre steder i landet. Du skal også have plads til et naturgasfyr, der typisk er mindre et oliefyr.

I nogle områder er der tilslutningspligt til naturgas – dvs., at du er tvunget til at være tilsluttet naturgas. I praksis betyder det, at du skal betale tilslutningsafgiften, men ikke behøver at betale for naturgas, og at du altså godt kan vælge en anden varmekilde, hvis det kan betale sig.

Olie

Det er forbudt at installere olie- og gasfyr i huse bygget efter 2013, og fra 2016 blev det også ulovligt at få nye oliefyr i eksisterende huse - dog kun, hvis der er mulighed for at få fjernvarme eller naturgas i stedet for.

Elvarme

Elvarme er forbudt i de kollektivt forsynede områder med fjernvarme eller naturgas, men der er undtagelser fra forbuddet, fx for sommerhuse og lavenergihuse og mulighed for dispensation, hvis fx bygningen er fredet.

Varmepumper

Du kan i princippet bruge varmpumper over alt, men det kræver plads til udedelen af pumpesystemet. En jord/luft-varmepumpe (jordvarme) kræver typisk et jordareal på omkring 300 m2 med mindre, der er tale om lodret jordvarme. En luft/vand- eller luft/luft-varmepumpe kræver plads til kondensatoren (som kan støje).