Hvad er provenu?

Det beløb, du har brug for at få i hånden, når du låner penge, kaldes provenuet. Hvis du fx skal bruge 3 millioner kroner til at betale sælger for en bolig, skal du have udbetalt et låneprovenu på 3 millioner kroner.

Men provenuet er mindre end det beløb, som du rent faktisk låner. Det skyldes, at der løber en stribe omkostninger oven i, når du optager et lån.

Hvis det er et realkreditlån, skal der fx betales etableringsomkostninger som lånesagsgebyr, kursskæring, kurstab og tinglysningsafgifter. Derfor ender du også med at skylde mere end selve provenuet.

Det samlede lånebeløb, hvor alle gebyrerne er regnet med, kaldes hovedstolen.

Hvorfor er det vigtigt at kende forskel på provenu og hovedstol?

Man kan nemt komme til at blande de to begreber sammen, men hovedstolen er typisk højere end selve provenuet, da det dækker over følgende:

  • Låneprovenuet
  • Etableringsomkostninger
  • Tinglysningsafgifter til staten
  • Evt. kurstab

Hovedstolen dækker til gengæld ikke over renteudgifter og løbende gebyrer som fx bidrag, som indgår i den ydelse, du betaler for lånet hver måned eller hvert kvartal.

Hvad er restgæld?

Et andet begreb, som du ofte vil støde på i tilknytning til hovedstol og provenu, er restgæld.

Mens renter og bidrag kan betragtes som prisen for at låne pengene, skal der også betales af på selve gælden i form af afdrag, som indgår i ydelsen, medmindre du har valgt et lån med afdragsfrihed.

Denne del af ydelsen betaler du i virkeligheden til dig selv som en form for tvungen opsparing i mursten. For i takt med at du afdrager på din gæld, bliver gælden mindre.

Det beløb, du aktuelt skylder, når afdrag er trukket fra hovedstolen, kaldes restgælden. Jo mindre din restgæld er, jo mere friværdi har du opsparet i boligen.

Hvis du har valgt et 30-årigt realkreditlån med fx 10 års afdragsfrihed, nedbringer du ikke restgælden i de første 10 år af lånets løbetid. Det betyder, at du efter de 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at betale hele gælden tilbage i stedet for, at afdragene er fordelt ud på 30 år.