Hvad er en bidragssats og hvordan beregnes den?

Når du optager et realkreditlån, sælges der på dine vegne obligationer med sikkerhed i din ejendom svarende til lånet. Du betaler en rente til obligationsejeren og derudover et bidrag til et realkreditselskab.

Bidraget dækker realkreditselskabets omkostninger ved at formidle lånet mellem långiver og låntager samt øvrige driftsomkostninger herunder tab på udlån.

Bidraget dækker også selskabets udgifter til at leve op til myndighedskrav, ikke mindst opbygning af reserver til sikkerhed for lånene.

Bidragssatsen er altså den løbende omkostning, som en låntager betaler til et realkreditselskab for at have et realkreditlån. Det enkelte selskab bestemmer selv størrelsen af bidragssats for de enkelte lån.

Bidragssatsen beregnes efter, hvor stor en andel af boligens værdi, der er belånt.

Bidragssatsen udgør altså en procentsats af restgælden på lånet. Satsen varierer fra ca. 0,3 procent om året for belåning af op til 40 procent af ejerboligens værdi for et fastforrentet lån med afdrag og op til cirka 2,7 procent om året for belåning fra 60-80 procent for et F1 lån uden afdrag.

Bidragssatsen betales kvartalsvis eller månedsvis som en del af ydelsen på lånet.

Hvad gør du hvis bidragssatsen stiger?

Realkreditinstitutterne kan ikke frit sætte bidragssatserne op. Det fremgår således af god-skik reglerne, at ændringer i bidragssatserne ikke må være vilkårlige, og at institutterne skal varsle og begrunde stigninger i bidragssatserne.

Hæver dit realkreditselskab bidragssatsen på dit lån, skal det altså varsles i god tid og du kan være nødt til at finde dig i det. Der er ofte høje omkostninger ved at flytte selskab, så det kan tage lang tid før et evt. skift til et selskab med en lavere sats er tjent hjem.

Forskelle i bidragssatserne har det imidlertid med at udligne sig over tid. Derfor er det ikke sikket, at den årlige besparelse fortsætter fremover, så din langsigtede gevinst er usikker.

Kan du omlægge realkreditlån og få en lavere bidragssats?

I de fleste tilfælde vil en flytning af realkreditlånet alene med det formål at få nedbragt bidragssatsen ikke være økonomisk attraktivt på grund af omkostningerne.

Men skal du omlægge lånet under alle omstændigheder, kan du med fordel undersøge markedet og vælge det billigste realkreditselskab. Måske er der samtidig mulighed for en lavere bidragssats, hvis du kan få en højere vurdering af din ejendom.