Mange boligejere mærkede i 2023 konsekvenserne af, at renterne er skudt kraftigt i vejret de seneste to år. For en del af dem kan der nu være et plaster på vej til såret. 

Officielt åbner Skattestyrelsen for adgangen til årsopgørelsen mandag 11. marts 2024. Men som regel kan man allerede i løbet af weekenden komme ind og se den på Skat.dk – hvis man vel at mærke har tålmodighed til at sidde i kø.

I år vil der nok være ekstra mange boligejere i køen. 

Højere rente kan give flere penge tilbage i skat

Hvis de ikke har fået justeret forskudsopgørelsen efter den nye rentevirkelighed, kan de nemlig meget vel have udsigt til at få penge tilbage, når Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat fra 12. april.

Det skyldes, at man får et større rentefradrag, hvis ens renteudgifter er steget i 2023 – hvilket de er for en del.

– Det gælder både boligejere, der har fået rentetilpasset eller refinansieret deres variabelt forrentede realkreditlån, men også boligejere med fast rente, der har valgt at skære en bid af restgælden ved at lægge om til en højere rente, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
 

Kun 31 procent af boligejerne har rettet i forskudsopgørelsen

Da Skat først får adgang til nye renteoplysninger ved udgangen af et år, har boligejerne kun fået det fulde fradrag, hvis de selv har været inde og tilpasse renteudgifterne i forskudsopgørelsen, forklarer hun.

Og det er langt fra alle boligejere, som er lige flittige til at rette i felt 483 – som er der, rente- og bidragsbetalinger til realkredit skal skrives ind. 

Ifølge Skattestyrelsen havde cirka 1,6 millioner borgere i 2023 et realkreditlån. Ud af dem har omkring 500.000 ændret i forskudsopgørelsen. Det svarer til 31 procent.

– Året var præget af en del ændringer på renteområdet, og det kan godt få en betydning for den samlede skattebetaling, hvis man fx har omlagt lån eller fået nye renter, siger Jan Møller Mikkelsen, som er fagdirektør i Skattestyrelsen.
 

Fire ud af fem får penge tilbage i skat

Han understreger, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvor mange der får penge tilbage i skat, og hvor mange der skal betale en restskat for 2023.

Men får omkring fire ud af fem danskere penge tilbage i skat – og for en del boligejere kan der i år være tale om pæne beløb. 

Renteudgifter i forskudsopgørelsen baseret på tal fra 2021

Lise Nytoft Bergmann forklarer, at forskudsopgørelsen for 2023 blev offentliggjort i november 2022. Da Skat først får adgang til nye renteoplysninger ved udgangen af et år, er renteudgifterne i forskudsopgørelsen for 2023 derfor baseret på tallene fra årsopgørelsen for 2021.

Og der er sket meget med renterne i mellemtiden.

– Hvor mange penge, der er tale om, afhænger af lånets størrelse, og hvor meget renten har ændret sig i forhold til de fortrykte oplysninger på forskudsopgørelsen, siger hun.

Så stor er skatteværdien af rentefradraget

  • For de fleste boligejere har renteudgifterne en skatteværdi på omkring 33,7 procent. En stigning i renteudgifterne på 10.000 kr. giver derfor en skattebesparelse på cirka 3.370 kr. 
  • Hvis man ikke har fået ændret i sin forskudsopgørelse, vil man med andre ord få 3.370 kr. udbetalt i overskydende skat, hvis man har fået en stigning i sin rentebetalinger på 10.000 kr.
  • Har man renteudgifter for over 50.000 kr., er rentefradraget på den del af udgifterne, der overstiger de 50.000 kr., dog kun på 25,7 procent (2024).
  • Grænsen på de 50.000 kr. er pr. person og 100.000 kr. for et ægtepar. Hvis I er to ejere, skal I derfor huske at dividere den samlede betaling til renter og bidrag med to.

Kilder: BDO, Nordea Kredit og Skattestyrelsen

Beregning: Så meget kan du få tilbage i skat

Boligøkonomen har regnet på, hvad boligejere med forskellige typer af lån, der har fået ny rente i løbet af 2023, står til at få tilbagebetalt.

Er der fx tale om et af de såkaldte kort rente-lån på 1 million kr., er udgiften til renter og bidrag steget fra cirka 9.300 kr. i 2021 til 45.600 kr. i 2023.
Det svarer til en forskel på omkring 36.300 kr. 

Da fradraget for renteudgifter har en værdi på 33,7 procent, betyder det, at boligejeren har betalt cirka 12.200 kr. for meget i skat i 2023, hvis oplysningerne ikke er blevet ændret i forskudsopgørelsen.

Er lånet på 2 millioner kr., drejer det sig om 24.400 kr., mens det for et lån på 3 millioner kr. løber op i 36.600 kr.

I stedet for at få glæde af fradraget løbende i form af en højere lønudbetaling får de boligejere, som ikke har fået rettet i forskudsopgørelsen, nu pengene udbetalt som overskydende skat. 

Så meget får man tilbage i skat

Her kan du se et estimat for, hvor meget boligejere med forskellige typer lån kan stå til at få udbetalt i overskydende skat, hvis de ikke har fået ændret i forskudsopgørelsen for 2023. Der er taget udgangspunkt i et lån på 1 mio. kr.

Estimeret skat tilbage:

Kort rente-lån:12.200 kr.
F3-lån:12.300 kr.
F5-lån:10.000 kr.
Fastforrentet lån:7.900 kr.

Note: Beregningerne er et groft overslag, da tallene afhænger af, hvornår boligejerne har fået ny rente, renteændringens størrelse, indfrielses- og optagelseskurser, løbetiden på lånet, afvikling mv. For det fastforrentede lån er der taget udgangspunkt i en omlægning fra et 30-årigt 1-procents lån til et 30-årigt 5-procents lån.

Kilde: Nordea Kredit
 

Danskerne elsker at spare op hos Skat

Ifølge chefkonsulent Henning Boye Hansen fra revisionsfirmaet BDO er glemsomhed eller uvidenhed langt fra den eneste forklaring på, at kun 31 procent af boligejerne har fået ændret i forskudsopgørelsen for 2023.

– Vi danskere elsker jo generelt at bruge skatten som opsparingsform. Jeg tror, at der er ganske mange boligejere, som har fået større renteudgifter i løbet af 2023, men som helt bevidst ikke har ændret deres forskudsopgørelse. Alene for at få større overskydende skat, siger skatteeksperten.

Er det en god idé at spare op via skatten?

Spørgsmålet er, om det bedst kan betale sig at få rettet forskudsopgørelsen til i tide eller at vente på, at man får dejlige penge tilbage i skat?

– Isoleret set er det selvsagt bedre at få mere udbetalt hver måned frem for at vente på årsopgørelsen. Når så mange alligevel vælger ikke at gøre det, skyldes det efter min vurdering det gamle ordsprog om ”ude af øje, ude af sind”, siger Henning Boye Hansen.

Ved at spare op via skatten risikerer man ikke at bruge pengene efter en hurtig indskydelse, hvilket nemmere kan ske, hvis pengene står på en indlånskonto.

Men der er altså ikke tale om, at man risikerer at gå glip af fradraget, hvis man ikke får justeret forskudsopgørelsen, understreger han.

Skattestyrelsens fagdirektør kommer dog med en klar opfordring til, at man får det gjort. Og har man ikke allerede fået rettet forskudsopgørelsen for 2024 til, er nu et godt tidspunkt.

– Hvis man gerne vil have en årsopgørelse uden de store overraskelser, er det vigtigt, at man husker at opdatere sin forskudsopgørelse, når der sker ændringer i ens økonomi eller hverdag. Det er vejen til løbende at betale den rigtige skat, siger Jan Møller Mikkelsen.

Kan give skattesmæk ved rentefald

Lise Nytoft Bergmann opfordrer ligeledes til, at man får rettet til løbende, når man fx får ny rente på boliglånet. For man kan omvendt også risikere at få et ordentligt skattesmæk.

– I år har boligejerne udsigt til at få penge retur, men vi har været gennem en lang årrække i 10’erne, hvor billedet var stik modsat, og hvor boligejerne fik et skattesmæk, medmindre de selv rettede forskudsopgørelsen til, siger hun.

Desuden fremhæver hun, at renten på overskydende skat i 2024 udgør 0,6 procent.

– Det er en forholdsvis lav rente. Mange boligejere er derfor bedre stillede ved at korrigerer forskudsopgørelsen løbende og selv forvalte pengene. Enten ved at bruge besparelse ved det højere rentefradrag på at afdrage gæld eller ved at binde besparelsen på en højrentekonto i banken, siger Lise Nytoft Bergmann. 

Man skal i hvert fald være opmærksom på, at det normalt ikke er den økonomisk bedste løsning at spare op hos Skat, tilføjer hun.