Med faldende renter over de seneste år er der gode muligheder for, at de samlede renteudgifter på dit realkreditlån er faldet væsentligt siden 2019, som er det år, som Skattestyrelsen automatisk benytter som grundlag for forskudsskatten i 2021.

Forskudsopgørelse ved køb og salg af bolig

Har du købt eller solgt bolig i 2020, bør du opgive dine forventede renteudgifter på forskudsopgørelsen for 2021. Hvis du ikke angiver dine nye renteudgifter, kommer du til at betale for meget i forskudsskat og modtager først din for meget betalte skat retur i foråret 2022.

Ved køb af en bolig til 2,5 millioner kr. finansieret med et fastforrentet lån, udgør renteudgifterne første år ca. 54.000 kr. Den skattemæssige værdi af fradraget udgør ca. 18.000 kr. eller 1.500 kr. om måneden.

Men det kan også gå den anden vej. Har du eksempelvis byttet et F1-lån ud med et fastforrentet 1 procent-lån, stiger renteudgifterne, og så betaler du mere om måneden i skat og får alt andet lige penge tilbage i starten af 2022 - hvis du da ikke ændrer i din forskudsopgørelse.

Undgå restskat og for høj forskudskat

Vil du gerne undgå en restskat i 2022, eller slippe for at betale for meget i forskudsskat, er du derfor nødt til at indberette evt. ændringer i dine renteudgifter på forskudsopgørelsen for 2021 i år (2020). Det gør du hos Skat her

Det er specielt boligejere, der har omlagt realkreditlånet, eller har fået lavere renter i forbindelse med en refinansiering af et rentetilpasningslån, eksempelvis et F5-lån, der bør tjekke forskudsopgørelsen.

Husk dog på, at du under ingen omstændigheder hverken kommer til at betale for meget eller lidt i skat. Den løbende skattebetaling i løbet af året er alene en forskudsskat, hvor Skattestyrelsen gør det samlede regnestykke op i starten af det efterfølgende år.

Husk at ændre befordringsfradraget i forskudsopgørelsen

Forventer du at arbejde hjemme en stor del af året i 2021 på grund af coronakrisen, bør du ændre din forskudsopgørelse for undgå restskat.

Har du fx 25 km til arbejde og regner med at arbejde hjemmefra i halvdelen af 2021, halveres transportfradraget fra cirka 11.000 til 5.500 kr.

Da transportfradraget har en skattemæssig værdi på cirka 26 procent, kan restskatten for 2021 beregnes til cirka 1.400 kr. - hvis du ikke ændrer på forskudsopgørelsen.

Du kan selv regne på transportfradraget hos Skat

Dit fradrag svarer til en tredjedel af renteudgifterne

Fradrag for renteudgifter har en værdi, der for de fleste svarer til ca. en tredjedel af dine renteudgifter. Hvis renteudgifterne på realkreditlånet fx er 15.000 kr. lavere end forventet, skal du betale ca. 5.000 kr. tilbage i restskat året efter.

Afgørende for, hvor skæv din forskudsopgørelse i givet fald bliver, afhænger af dine lån i boligen. Hvis du fx har et F1 eller F2-lån, der er blevet refinansieret, vil der  næppe være den store forskel i renteudgifterne. I den situation behøver du ikke nødvendigvis at ændre på forskudsopgørelsen.

Stor restskat ved F5-lån

Den største ændring i renteniveauet for rentetilpasningslån har fundet sted på F5-lånet, hvor renten siden 2016 er faldet fra ca. 0,5 til cirka minus 0,30 procent.

For et lån på en million kroner falder renteudgiften derfor med 8.000 kr. årligt. Bliver forskudsopgørelsen ikke ændret, er der udsigt til at skulle betale cirka 2.700 kr. pr. lånte million kr. tilbage i restskat i 2022.

Så stor bliver restskatten

Kilde: Egne beregninger baseret på et lån med en restgæld på 1 mio. kr.

Skift fra F1-lån til 1 pct. fast rente

-3.500

Skift fra 2,0 pct til 1,0 pct. fast rente

3.400

Refinansiering af F5 (2016)

3.400

Som det ses af tabellen, kan det også gå den anden vej. Har du fx byttet et F1-lån ud med et fastforrentet 1 procent lån, står du til at få 3.500 kr. tilbage i skat i 2021, hvis du ikke ændrer i forskudsopgørelsen.

Tilhører du den store gruppe af boligejere, der har lagt et 2-procent lån om til et nyt 1 procent-lån, er der derimod udsigt til at skulle betale en restskat på ca. 3.000 kr. pr. lånte million kroner.
 

Sådan ændrer du din forskudsopgørelse

  • Beregn dine renteudgifter. Find din aktuelle rente i netbank eller på din betalingsoversigt. Kontakt dit realkreditinstitut og/eller din bank, hvis du er i tvivl.
  • Gå på tastselv.skat.dk og log ind med dit NemID.
  • Klik på linket, der leder dig frem til din forskudsopgørelse.
  • Find felterne 481 (renteudgifter af gæld til pengeinstitutter) og 483 (renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter).
  • Anfør dine rettelser alt efter, om du har rettelser til dine lån i banken eller til dine lån i realkreditselskabet.
  • Hvis I er to, der ejer boligen, skal du dividere renteudgifterne med to.
  • Klik på ”Beregn” i bunden af siden.
  • Tryk på ”Godkend” for at registrere dine ændringer.

De ændringer, du laver på forskudsopgørelsen, registreres med det samme hos SKAT og bliver derefter automatisk sendt til din arbejdsgiver.

Du kan se og rette din forskudsopgørelse i TastSelv. Forskudsopgørelsen for 2021 er klar medio november 2020.