Årsopgørelsen for 2022 er klar til digital underskrift i Tast Selv på skat.dk den 13. marts 2023. I  praksis kan mange borgere dog logge på i dagene forinden.

Inden du klikker på ”Godkend”, bør du sikre dig, at alle oplysninger er korrekt angivet. Både for din egen skyld og af hensyn til en korrekt skattebetaling.

Tjek årsopgørelsen fra Skat og få de rigtige fradrag

Skattestyrelsen får ikke indberettet alle dine fradragsberettigede udgifter. Og hvis du ikke er opmærksom på det, kommer du til at betale lidt mere i skat, end du behøver. Derfor er det en god idé at tjekke årsopgørelsen igennem.

I det efterfølgende har vi samlet nogle af de punkter på årsopgørelsen, hvor du selv skal sørge for indberetning af både udgifter og indtægter. Først har vi samlet en række punkter, der har tilknytning til boligen, og dernæst andre punkter.

Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for alle dine ændringer til årsopgørelsen. Hvis de ikke er korrekte, kan du risikere en bøde.

Boligrelaterede fradragsudgifter i årsopgørelsen

Håndværker- og servicefradrag

Hvis du inden den 31. marts 2022 har fået udført arbejde af håndværkere, der hører ind under håndværkerfradraget, eller i løbet af 2022 modtaget hjælp til rengøring, har du mulighed for et fradrag i skatten.

Vælg ”Indberet håndværkerfradrag” i årsopgørelsen. Her finder du info om, hvilke ydelser som er fradragsberettigede, og her kan du også indberette fradraget,

For at få fradraget for håndværkerarbejde, skal arbejdet være udført inden 31 marts 2022, og du skal have betalt regningen elektronisk senest den 31. maj 2022.

Regninger for fx rengøring (servicefradraget) udført i 2022 skal .senest være betalt ved udgangen af februar 2023 for, at du kan fradrage beløbet i årsopgørelsen for 2022.

Ejendomsværdiskat ved køb af ny bolig

Ved køb og salg af ny bolig og beregning af ejendomsværdiskat tager skattevæsenet udgangspunkt i overtagelsesdatoen. Men hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal du først betale ejendomsværdiskat fra indflytningstidspunktet. 

Fraflytter du en leje- eller andelsbolig, ligger besparelsen måske på et par tusinde kroner. Fraflytter du en ejerbolig, er besparelsen mindre, da du skal betale ejendomsværdiskat i den gamle bolig indtil den dato, du flytter. 

Du kan rette oplysninger om din ejerbolig nederst i selvangivelsen under overskriften ”Oplysninger om ejerbolig til beregning af ejendomsværdiskat”. 

Provision ved optagelse af lån

Nogle banker forlanger en garantiprovision ved optagelse eller omlægning af lån. Der er tale om en form for rente, som banken ikke automatisk indberetter til skattevæsenet. På samme vis har du fradragsret for stiftelsesprovision på lån med en løbetid på under to år. 

Du finder størrelsen af en eventuel garantiprovision eller stiftelsesprovision i de tilknyttede lånedokumenter og indberetter beløbet under årsopgørelsens punkt 44.  

Lejeindtægter fra bolig og sommerhus

Har du i årets løb haft indtægter fra udlejning af din helårs- eller fritidsbolig, er det dit ansvar at indberette beløbene til skattevæsenet. Afhængig af indkomstens type, indberetter du indtægten under ”anden indkomst” i enten rubrik 20 eller 37. 

Har du udlejet værelser i din bolig via Airbnb, er der et skattefri bundfradrag på 30.300 kr. i 2022. Ved udlejning af sommerhus er der et bundfradrag på 43.200 kr. i 2022, hvis du udlejer gennem et bureau, som indberetter til skattevæsenet.

Andre fradragsberettigede udgifter i årsopgørelsen

Kørselsfradrag

Siden årsopgørelsen for 2021 har du selv skullet indtaste, hvor mange dage du har arbejdet på din arbejdsplads for at få kørselsfradrag. Det gør du i rubrik 51 i årsopgørelsen.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 kilometer til dit arbejde.

Fradragets værdi er ca. 26 procent, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kr., sparer du ca. 260 kr. i skat.

Forventer du, at dit kørselsfradrag bliver lavere eller højere i 2023, end det var i 2021, skal du huske at rette din forskudsopgørelse.

Velgørenhed

Har du indbetalt til velgørenhed til fx Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors eller andre velgørende organisationer, får du fradrag på op til 17.200 kr. i 2022. Mange organisationer indberetter selv dine bidrag til skat, men tjek alligevel efter på årsopgørelsen for en sikkerheds skyld.

Fradragets værdi er ca. 26 procent, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.

Børne- og ægtefællebidrag

Betaler du børne- eller ægtefællebidrag direkte til din eks-samlever, skal du selv opgive beløbet på årsopgørelsen. Modtager du børne‐ og/eller underholdsbidrag, bør du også dobbelttjekke, om det er registreret korrekt.

Betalinger via det offentlige vil blive registreret, men har I separate aftaler, bør I selv registrere det.  

Aktier og obligationer

Selv om Skattestyrelsen har en masse oplysninger om dine investeringer, bør du alligevel afstemme Styrelsens data med dine egne oplysninger.

Som hovedregel registreres dine værdipapirer ved køb og salg automatisk, hvis du køber via en bank eller fondshandler i Danmark. Er der tale om værdipapirer købt i udlandet og placeret i et udenlandsk depot, skal du selv registrere det. 

Platformsøkonomi (deleøkonomi)

Hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn, har du et bundfradrag på 10.800 kr. (2022). Derefter betaler du skat af 60 procent af indkomsten, der overstiger bundfradraget.

Bruttoindtægten skal du selv skrive ind i rubrik 20.