Årsopgørelsen for 2023 er klar til digital underskrift i Tast Selv på skat.dk den 11. marts 2024. I praksis kan mange borgere dog logge på i dagene forinden.

Inden du klikker på ”Godkend”, bør du sikre dig, at alle oplysninger er korrekt angivet. Både for din egen skyld og af hensyn til en korrekt skattebetaling.

Fristen for at rette årsopgørelsen for 2023 er den 1. maj 2024. I Tast selv kan du også rette i dine årsopgørelser for tidligere år, hvis du har glemt et fradrag eller en indkomst.

Se efter røde eller grønne tal

I årsopgørelsen kan du se, om du har betalt for lidt eller for meget i skat i løbet af det forgangne år. Er der betalt for lidt, vil du se et rødt tal og en opkrævning på restskat. Fristen for frivillig indbetaling af restskat er den 1. juli 2024.

Har du betalt for meget i skat, er der et grønt tal. Den overskydende skat vil blive udbetalt til din NemKonto fra den 12. april 2024.

Når du alligevel er inde på Skat.dk, kan det også være en god anledning til at få tjekket, om din forskudsopgørelse for 2024 ser rigtig ud.

Forskudsopgørelsen er et budget over indtægter, fradrag og skattebetaling, mens årsopgørelsen er slutregnskabet, hvor det bliver opgjort, om der er betalt det korrekte i skat.

Tjek årsopgørelsen fra Skat og få de rigtige fradrag

Selvom over 90 procent af oplysningerne kommer direkte fra tredjepart, får Skattestyrelsen ikke indberettet alle dine fradragsberettigede udgifter automatisk. Og hvis du ikke er opmærksom på det, kommer du til at betale lidt mere i skat, end du behøver. Derfor er det en god idé at tjekke årsopgørelsen igennem.

I det efterfølgende har vi samlet nogle af de punkter på årsopgørelsen, hvor du selv skal sørge for indberetning af både udgifter og indtægter. Først har vi samlet en række punkter, der har tilknytning til boligen, og dernæst andre punkter.

Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for alle dine ændringer til årsopgørelsen. Hvis de ikke er korrekte, kan du risikere en bøde.

Boligrelaterede fradragsudgifter i årsopgørelsen

Servicefradrag

Hvis du i løbet af 2023 har hyret andre til rengøring, havearbejde og børnepasning, har du – under visse forudsætninger – mulighed for et fradrag i skatten.

Vælg ”Indberet servicefradrag” (rubrik 460) i årsopgørelsen. Her finder du info om, hvilke ydelser som er fradragsberettigede, og her kan du også indberette fradraget,

Regninger for fx rengøring (servicefradraget) udført i 2023 skal senest være betalt 28. februar 2024 for, at du kan fradrage beløbet i årsopgørelsen for 2023.

Rentefradrag

Du får automatisk fradrag for renterne på boliglån. Alligevel er det en god ide at tjekke, om alle oplysningerne er korrekte, så du i hvert fald ikke går glip af dine fradrag. Du kan se oplysningerne for dine renteudgifter til realkreditlån i rubrik 41 og renteudgifter til banklån i rubrik 42.

Hvis du har haft stigende renteudgifter og vil have glæde af fradragene løbende gennem året, er det vigtigt, at du får justeret dine renteudgifter i forskudsopgørelsen. Skat får nemlig først adgang til nye renteoplysninger ultimo året.

Får du ikke justeret renteudgifterne i forskudsopgørelsen i det igangværende år, får du i stedet pengene udbetalt som overskydende skat det efterfølgende år, hvis dine renteudgifter er steget. Er de blevet lavere, får du et skattesmæk.

Hvis renterne på dit realkreditlån ændrer sig i løbet af året, kan du opdatere beløbet for dine nye renteudgifter i felt 483 på forskudsopgørelsen. Ændrede renteudgifter af gæld til dit pengeinstitut skal justeres i felt 481.

For de fleste boligejere har rentefradraget en skatteværdi på omkring 33,7 procent. Det vil sige, at du kan trække cirka en tredjedel af dine renteudgifter fra. En stigning i renteudgifterne på 10.000 kr. giver derfor en skattebesparelse på cirka 3.370 kr. 

Det er også vigtigt at få rettet renteudgifterne til i forskudsopgørelsen, hvis du har købt eller solgt en bolig i løbet af året - og i den forbindelse har optaget eller indfriet et lån.

Ejendomsværdiskat ved køb af ny bolig

Ved køb og salg af ny bolig og beregning af ejendomsværdiskat tager skattevæsenet udgangspunkt i overtagelsesdatoen. Men hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal du først betale ejendomsværdiskat fra indflytningstidspunktet. 

Fraflytter du en leje- eller andelsbolig, ligger besparelsen måske på et par tusinde kroner. Fraflytter du en ejerbolig, er besparelsen mindre, da du skal betale ejendomsværdiskat i den gamle bolig indtil den dato, du flytter. 

Du kan rette oplysninger om din ejerbolig nederst i selvangivelsen under overskriften ”Oplysninger om ejerbolig til beregning af ejendomsværdiskat”. 

Provision ved optagelse af lån

Nogle banker forlanger en garantiprovision ved optagelse eller omlægning af lån. Der er tale om en form for rente, som banken ikke automatisk indberetter til skattevæsenet. På samme vis har du fradragsret for stiftelsesprovision på lån med en løbetid på under to år. 

Du finder størrelsen af en eventuel garantiprovision eller stiftelsesprovision i de tilknyttede lånedokumenter og indberetter beløbet under årsopgørelsens punkt 44.  

Lejeindtægter fra bolig og sommerhus

Har du i årets løb haft indtægter fra udlejning af din helårs- eller fritidsbolig, er det dit ansvar at indberette beløbene til skattevæsenet. Afhængig af indkomstens type, indberetter du indtægten under ”anden indkomst” i enten rubrik 20 eller 37. 

Har du udlejet hele din bolig eller værelser i din bolig via Airbnb eller en anden platform, der indberetter indtægten, er der et skattefri bundfradrag på 31.200 kr. i 2023 (32.300 kr. i 2024).

Hvis du udlejer privat, er der et skattefrit bundfradrag på 12.200 kr. i 2023 (12.700 kr. i 2024). Det gælder både din helårsbolig og udlejning af sommerhus.

Ved udlejning af sommerhus gennem et bureau, som indberetter til skattevæsenet, er der et bundfradrag på 44.500 kr. i 2023 (46.100 kr. i 2024).

Andre fradragsberettigede udgifter i årsopgørelsen

Kørselsfradrag

Siden årsopgørelsen for 2021 har du selv skullet indtaste, hvor mange dage du har arbejdet på din arbejdsplads for at få kørselsfradrag. Det gør du i rubrik 51 i årsopgørelsen.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du sammenlagt har mere end 24 kilometer til og fra dit arbejde (12 kilometer hver vej).

Fradraget i 2023 var på 2,19 kr. pr. kilometer om dagen ved samlet transport på mellem 25-120 kilometer og 1,1 kr. ved over 120 kilometer - med mindre man er bosat i en yderkommune eller på en småø, så får man også et fradrag på 2,19 kr. I 2024 er satserne henholdsvis 2,23 kr., 1,12 kr. og 2,47 kr.

Fradragets værdi er ca. 26 procent, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kr., sparer du ca. 260 kr. i skat.

Forventer du, at dit kørselsfradrag bliver lavere eller højere i 2024, skal du huske at rette din forskudsopgørelse.

Velgørenhed

Har du indbetalt til velgørenhed til fx Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors eller andre velgørende organisationer, får du fradrag på op til 17.700 kr. i 2023 (18.300 kr. i 2024). Mange organisationer indberetter selv dine bidrag til skat, men tjek alligevel efter på årsopgørelsen for en sikkerheds skyld.

Fradragets værdi er ca. 26 procent, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.

Børne- og ægtefællebidrag

Betaler du børne- eller ægtefællebidrag direkte til din eks-samlever, skal du selv opgive beløbet på årsopgørelsen. Modtager du børne‐ og/eller underholdsbidrag, bør du også dobbelttjekke, om det er registreret korrekt.

Betalinger via det offentlige vil blive registreret, men har I separate aftaler, bør I selv registrere det.  

Aktier og obligationer

Selv om Skattestyrelsen har en masse oplysninger om dine investeringer, bør du alligevel afstemme Styrelsens data med dine egne oplysninger.

Som hovedregel registreres dine værdipapirer ved køb og salg automatisk, hvis du køber via en bank eller fondshandler i Danmark. Er der tale om værdipapirer købt i udlandet og placeret i et udenlandsk depot, skal du selv registrere det. 

Platformsøkonomi (deleøkonomi)

Hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn via en platform, der indberetter til Skat, har du et bundfradrag på 11.100 kr. i 2023 (11.500 kr. i 2024). Derefter betaler du skat af 60 procent af indkomsten, der overstiger bundfradraget.

Hvis du udlejer en el-, brint- eller hybridbil, er bundfradraget på 20.900 kr. i 2023 ( 21.600 kr. i 2024).

Bruttoindtægten skal du selv skrive ind i rubrik 20.