Inden du klikker på ”godkend” på din elektroniske årsopgørelse for 2019, bør du sikre dig, at alle oplysninger er i overensstemmelse med sandheden. Både for din egen skyld og af hensyn til en korrekt skattebetaling

Et grundigt tjek af årsopgørelsen kan også være til din fordel. Skattestyrelsen får nemlig ikke nødvendigvis indberettet alle dine fradragsberettigede udgifter. Og hvis du ikke er opmærksom på det, kan du snyde dig selv for nogle penge i form af for meget betalt skat.

I det efterfølgende har vi samlet nogle af de punkter på årsopgørelsen, hvor du selv skal sørge for indberetning af både udgifter og indtægter. Først har vi samlet en række ting, der har tilknytning til boligen, og dernæst andre ting.

Vær dog opmærksom på, at du selv er ansvarlig for alle dine ændringer til årsopgørelsen. Hvis ikke ændringerne er korrekte, kan du risikere en bøde.

Boligrelaterede fradragsudgifter i årsopgørelsen

Håndværkerfradrag

Har du i 2019 fået udført arbejde af håndværkere eller modtaget hjælp til rengøring, har du mulighed for et fradrag i skatten. Under årsopgørelsens ”andre fradrag” vælger du punkt 460. Her finder du info om, hvilke ydelser som er fradragsberettigede. 
Du har frem til frem til 1. maj 2020 til at rette i punkt 460. 
For at få fradraget med i årsopgørelsen for 2019, skal regningen være betalt elektronisk senest udgangen af februar 2020. Hvis regningen er betalt senere, kan du fradrage beløbet i årsopgørelsen for 2020. 

Ejendomsværdiskat ved køb af ny bolig

Ved køb og salg af ny bolig og beregning af ejendomsværdiskat, tager skattevæsenet udgangspunkt i overtagelsesdatoen. Men hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal du først betale ejendomsværdiskat fra indflytningstidspunktet. 

Fraflytter du en leje- eller andelsbolig, ligger besparelsen måske på et par tusinde kroner. Fraflytter du en ejerbolig, er besparelsen mindre, da du skal betale ejendomsværdiskat i den gamle bolig indtil tidspunktet for fraflytning. 

Du kan rette oplysninger om din ejerbolig nederst i selvangivelsen under overskriften ”Oplysninger om ejerbolig til beregning af ejendomsværdiskat”. 

Provision ved optagelse af lån

Nogle banker forlanger en garantiprovision ved optagelse eller omlægning af lån. Der er tale om en form for rente, som banken ikke automatisk indberetter til skattevæsenet. På samme vis har du fradragsret for stiftelsesprovision på lån med en løbetid på under to år. 

Du finder størrelsen af en eventuel garantiprovision eller stiftelsesprovision i de tilknyttede lånedokumenter og indberetter beløbet under årsopgørelsens punkt 44.  

Lejeindtægter fra boligen

Har du i årets løb haft indtægter fra udlejning af din helårs- eller fritidsbolig, er det dit ansvar at indberette beløbet til skattevæsenet. Afhængig af indkomstens type, indberetter du indtægten under ”anden indkomst” i enten rubrik 20 eller 37. 
Har du udlejet værelser i din bolig via Airbnb, er det skattefri bundfradrag på 28.600 i 2019. Ved udlejning af sommerhus er der et skattefri bundfradrag 40.900 kr., hvis der udlejes gennem et bureau, som indberetter til skattevæsenet.

Andre fradragsberettigede udgifter i årsopgørelsen

Velgørenhed

Har du indbetalt til velgørenhed til fx Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors eller andre velgørende organisationer, får du fradrag på op til 16.300 kroner i 2019. Mange organisationer indberetter selv dine bidrag til skat, men tjek alligevel efter på årsopgørelsen for en sikkerheds skyld.

Fradragets værdi er ca. 26 procent, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.

Kørselsfradrag

Har du mere end 12 kilometer til arbejde, bør du tjekke om kørselsfradraget er korrekt beregnet. Det gælder især, at det korrekte antal arbejdsdage er opgjort.

Fradragets værdi er ca. 26 procent, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kr., sparer du ca. 260 kr. i skat. 

Børne- og ægtefællebidrag

Betaler du børne- eller ægtefællebidrag direkte til din eks-samlever, skal du selv opgive beløbet på årsopgørelsen.  Modtager du børne‐ og/eller underholdsbidrag bør du også dobbelttjekke, om det er registreret korrekt.

Betalinger via det offentlige vil blive registreret, men har I separate aftaler, bør I selv registrere det.  

Aktier og obligationer

Selv om Skattestyrelsen har en masse oplysninger om dine investeringer, bør du alligevel afstemme Styrelsens data med dine egne oplysninger.

Som hovedregel registreres dine værdipapirer ved køb og salg automatisk, hvis du køber via en bank eller fondshandler i Danmark. Er der tale om værdipapirer købt i udlandet og placeret i et udenlandsk depot, skal du selv registrere det. 

Platformsøkonomi (deleøkonomi)

Hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn, har du et bundfradrag på 10.200 kr. (2019). Derefter betaler du skat af 60 procent af indkomsten, der overstiger bundfradraget.

Bruttoindtægten skal du selv skrive ind i rubrik 20.