Drivvådt område i haven - kan planter hjælpe os af med noget af vandet?

Kære Bolius

Meget interessant at læse om drivvåde græsplæner. På jeres hjemmeside og i Politiken i dag.

Vores bolig er heldigvis ikke i risikozonen, men 4-5 meter fra huset er der et område af græsplænen og et bed ind til naboen, der gentagne gange står i vand. (Ikke naboen, men bedet) Det er bekymrende, og vi spekulerer på, hvad man kan gøre ved det.

Det er umuligt at sætte løgplanter eller høstanemoner, for de rådner; hegnet ind til naboen står i vand flere dage i træk, på et tidspunkt giver det vel også efter. Roserne klarer den nogenlunde, når bare det ikke er sommerregnskyl i dagevis.

Vi har meget leret jord under mulden. Og det er gammel mose i baghaverne, iflg gamle kort.

Vi har indtryk af, at jorden bliver tungere og tungere for hver gang, der har været stående vand mere end en halv dags tid.

Vi har to spørgsmål:

1. Er der noget man kan gøre? Bore lufthuller?

Fascine er ikke en løsning, når vandspejlet er højt.

Kan man lede vandet væk?

Skal man til at kloakere, så vandet kan løbe hen til det dræn, der ligger langs med huset?

Skal man indse, at sådan er det, og lave en sø, som man deler med naboen? Altså grave et større hul og anlægge en sø? Den slags vækker næppe glæde. Med åbning til naboen, og flere myg om sommeren.

Kan man plante træer, helst buske, der kan hjælpe til at suge vandet? Poppeltræer kan, men bliver hurtigt meget høje. Så ryger solen i haven, der også er med til at få vandet til at fordampe. Og tager naboens morgensol.

Skal vi skynde os at sælge huset, fordi det kun bliver værre og værre?

(Håber I forstår glimtet i øjet, men det kan jo sagtens være dyb alvor)

2. Hvad siger græsplænen til det her?

Skal man gøde med noget særligt pgra alt det vand?

Mvh Monica K

Kære Monica K

De fleste planter som f.eks. roser, løgvækster og forskellige flerårige planter som f eks høstanemoner, klarer det fint hvis muld-  og vækstlaget  er tilpas fugtig i en 30 en tykkelse.


Dette kan opnås ved hjælp af overflade dræn eller faskiner hvor jorden kan holdes almindelig tør i de første 30 cm.

Det behøves ikke at være store kostbare faskiner eller dræn. Almindelige perlesten og evt et lag Fibertex vil normalt have samme virkning.

Sørg altid for at jorden er så let at vandet kan ledes hurtigt igennem ned til drænlaget.

Stillestående vand skal helst undgås. Der sker ikke noget hvis vandet bliver stående i en dags tid inden det ledes væk.

Der kan evt. også blandes grus i jorden hvis den er tung og leret, dette har den samme drænende virkning.

Så at begynde at plante popler og pil skulle efter min menig ikke være nødvendigt.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Alle bidragsydere:

  • John Henriksen, landskabsarkitekt

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden