Ved at tænke over valg af planter, bede og belægninger i haven kan du både aflaste kloakkerne og undgå oversvømmelser ved ekstreme regnskyl.

Vandgennemtrængelige belægninger, regnbede og grønne tage er nogle rigtig gode alternativer til at lede vandet i kloakken, og samtidig kan det gøre haven mere sjov og interessant, hvis man udnytter regnvandet positivt. 

Hvordan fungerer et regnbed?

Et regnbed er et beplantet bed, hvor regnvandet fra taget på af dit hus kan ledes hen via en rende eller fordybning, og derefter langsomt sive ned i jorden. Dermed kan du spare kloakken for regnvand. Til forskel fra faskiner renser bedet endda vandet, når det passerer gennem de øverste lag muldjord. Hvis ikke jorden er forurenet, er det faktisk bedre at lade vandet sive ned gennem et bed eller græsplænen end at bruge en faskine, for den renser ikke vandet på samme måde.

Har du ikke en naturlig fordybning i haven, hvor du kan anlægge et regnbed, kan du grave en. Du kan enten vælge at udskifte jorden med store sten med muld ovenpå, eller grave ud og løsne jorden for derefter at lægge en blanding af muld og sand over. Derefter kan du plante græs, planter og buske på toppen. Du skal bare huske, at bedet skal have fald væk fra huset og placeres mindst fem meter væk og et par meter fra skellet.

Hvilke planter skal du vælge til dit bed for at undgå oversvømmelse?

Når du har fjernet den hårde lerjord, er der dog også risiko for, at bedet tørrer ud i perioder uden regn. Derfor er det vigtigt at vælge planter, der både kan tåle at tørre ud og stå under vand i lang tid.

Stauder er en rigtig god mulighed, og både gul iris, hjortetrøst, nyserøllike og trævlekrone egner sig til regnbede. Også buske som bærmispel, surbær, rød kornel og havtorn vil være velegnede, og hvis du også vil have bærbuske, vil både blåbær og solbær kunne tåle forholdene.

Generelt har både surbundsbede og stedsegrønne planter og buske godt af meget vand. Planter som rododendroner kan ligefrem have brug for ekstra tilførsel af vand om vinteren, men også bregner, lyng og primula vil kunne aftage en del vand.

Hvad med træer og buske?

Vandet kan også ledes til et areal, hvor du har træer og buske. De er som udgangspunkt mere modstandsdygtige over for udtørring og oversvømmelse, da deres rodnet går meget længere ned i jorden.

Blandt vand-elskende træer og buske kan du bl.a. finde pil, der kan opsuge rigtig meget vand. Så hvis du laver et helt pilekrat, vil det både kunne opsuge og fordampe en masse vand.

Kan du drage nytte af fliser og belægninger?

Både fliser og belægninger er afgørende i forhold til, hvor meget vand du er med til at sende ned i kloakken. Hvis du har mange faste belægninger i haven eller belægninger med en lille fuge, vil regnvandet ikke have mulighed for at sive ned og vil derfor ende i kloakken i stedet. Men du kan vælge andre løsninger end at lægge fliser eller herregårdssten med en lille fuge mellem stenene.

Belægninger, som vandet ikke kan trænge igennem, giver store problemer, når det regner kraftigt. Derfor er det en god idé begrænse arealet med belægninger og vælge belægninger, hvor vandet kan trænge ned, hvis du alligevel skal udskifte belægningen i din indkørsel eller på din terrasse.

Du kan fx vælge at få en bredere fuge med groft sand mellem fliserne, vælge græsarmeringssten eller betonsten med huller i midten, hvor du sår græs. Hvis du udskifter dine belægninger, skal du huske at få hældning på, der skråner væk fra huset, så det overskydende vand kan løbe videre ud i haven.