Hvad er en mistbænk?

Kort beskrevet er en mistbænk et bed med faste kanter dækket med et skrånende tag af glas. I dag kalder man dem ofte drivbænke, men mistbænk i sin oprindelige betydning er ikke bare et minidrivhus.

Ordet mist er af tysk oprindelse og betyder noget hen ad møg eller mødding. Og netop en mistbænk er oprindelig designet til at udnytte den varme, der opstår, når møg nedbrydes. På den måde kunne man dyrke afgrøder tidligere end på friland.

I gamle dage designede man mistbænkene til at kunne indeholde en opbygning af halm eller hø iblandet møg fra husdyrene. Ovenpå lagde man et godt lag af vækstmuld, som afgrøderne kunne gro i uden at komme i direkte kontakt med møget. For endnu bedre at kunne holde på varmen og sikre afgrøderne mod frost var bedene gravet ned i jorden, så kun en lille del lå over terræn.

Det kan du bruge en mistbænk til

I dag bruges mistbænken nok mest uden opbygningen med møg, og bedene er derfor ikke nær så dybe og står typisk oven på jorden. Uden den tilførte varme fra nedbrydningen af møg har mistbænken mere funktion som et lavt drivhus, men kan stadig bruges til at fremdyrke tidlige afgrøder eller beskytte de første planter mod let frost.

Nogle afgrøder kan vi få modnet tidligere ved at dyrke dem tidligt med ”falsk” varme. Andre afgrøder, som vi importerer fra udlandet, fx chili, skal vi i gang med tidligere, end vores klima tillader det, og de kan derfor med fordel forspires i mistbænk.

Mistbænken kan også bruges til at fremdyrke sommerblomster, som har brug for en god, varm og tidlig start.

Få mest muligt ud af din mistbænk

 1. Med eller uden hestemøg: Du kan sagtens bruge en mistbænk uden brug af dyregødning, men alene udnytte solens stråler til at opvarme med. Dyrker du med brug af møg i bunden af mistbænken, kan du til gengæld komme tidligere i gang med dyrkningen, end hvis du dyrker uden. 
 2. Materiale: Der er mange muligheder, når det kommer til valg af materialer. Du kan for eksempel vælge at mure siderne op i mursten, støbe dem i beton eller bygge i træ. Taget skal bestå af et materiale, der tillader solens stråler at trænge igennem, og det skal kunne holde på varmen. Her bruger man typisk glas eller plexiglas, men også klar plast spændt ud på en ramme kan bruges.
 3. Tagets udformning: Da der kan blive ufattelig varmt i en mistbænk, er det vigtigt at sørge for, at der kan luftes godt ud. Dette kan typisk gøres ved at montere taget på hængsler, så man kan lade det stå lidt åbent ved hjælp af en pind eller lignende. En anden mulighed er en form for skydetag, der kan skubbes til den ene eller anden side. Du kan også udforme taget, så det kan tages helt af, når temperaturen er til det, eller hvis du dyrker høje afgrøder.
 4. Placering: Hvad enten du dyrker med eller uden møg, skal du placere din mistbænk så solrigt som muligt, for det gælder om at udnytte solens stråler så meget som muligt. Af samme grund skal du helst placere din mistbænk med den lave side mod syd, så tagets flade kan opfange sollyset. 
 5. Størrelse: Hvor store du ønsker dine mistbænke, afhænger selvfølgelig af, hvad du har plads til, og hvad du ønsker at dyrke i dem. Men overvej også tilgængeligheden i bedene. Du skal kunne nå godt ind over dine bede, når du skal så, luge og høste. Hvis dit tag er fastmonteret i den ene side, kan det desuden være svært at nå hele bedet fra den anden side, hvis det er for bredt. 
 6. Højden og evt. dybden: Højden på mistbænken afhænger af, hvad du ønsker at dyrke, da afstanden mellem jorden og taget begrænser højden på afgrøderne, medmindre du har mulighed for at fjerne taget helt, når afgrøderne når glasset. Kaster du dig ud i at dyrke efter den gamle metode med brug af hestemøg, skal du regne med at grave et hul på 50-60 cm under terræn.

Sådan bygger du bunden op, hvis du vil bruge hestemøg

 • Grav et hul på bedets størrelse i en dybde på 50-60 cm.
 • Dæk bunden og siderne til med fx fiberdug.
 • Fyld 10-15 cm halm i hullet, herefter 25-30 cm frisk hestemøg. Bland det godt.
 • Oven på blandingen fyldes der ca. 15 cm god vækstmuld. Muldens overflade skal flugte det omkringliggende terræn. 
 • Oven på hullet placeres mistbænken. 
 • Når du har nået den ønskede jordtemperatur, er du klar til at så eller plante ud. Husk, at der er forskel på krav til jordtemperaturen fra plante til plante.

God jord i mistbænken

Til næste års dyrkning skal der opbygges et nyt lag af halm og møg, men du kan sagtens genbruge jorden og blande lidt frisk kompost i. Den gamle blanding af halm og hestemøg kan med fordel komme på komposten.