Spørg Bolius

Efterisolering af terrændæk

Kære Bolius

Vi er ved at renovere vores hus fra midt 60erne. Vi kan ikke fjerne det nederste klaplag, da alle indervægge står på det. Jeg læser frem og tilbage ang. radonspærre - og dampsærre. Nogle steder står der, at klaplag fungerer som dampspærre, andre steder ikke. Vi har endvidere hørt, at konstruktionen klaplag - isolering -
beton - kan påvirke de fliser, vi vil have øverst.

Vores plan er: Klaplag Isolering (100 mm) Gulvvarme Armering Beton (80-100 mm) Pudslag (eller hvad det hedder) (20 mm) Fliser

Hvordan undgår vi fugtproblematikken? Kan vi smide fliser oven på en tolagskonstruktion? Kan vi undgå fugt i fundamentet uden at tage hele klaplaget op?

På forhånd tak.

Kære Mathias.

Jeg går ud fra at der tidligere har været en strøkonstruktion og max 50 mm isolering på betonen?

Der kan ved efterisolering på oprindeligt betondæk opstå risiko for kondensdannelse og opfugtning.

SBi 224 "Fugt i bygninger" skriver følgende,

"Terrændæk kan normalt kun efterisoleres oppefra. Hvis terrændækket ikke har isolering under betonpladen, skal der udvises agtpågivenhed med hensyn til placeringen af en eventuel fugtspærre. Især ved trægulve (strøgulve) har det været almindelig praksis at udlægge fugtspærren på betonpladen og isoleringen ovenpå. Dette giver under normale omstændigheder ikke problemer, hvis der anvendes en begrænset isoleringstykkelser, dvs. som hovedregel højst 50 mm. Der kan dog anvendes op til 70 mm, hvis soklen er isoleret, fx. med letklinkerbeton."

Anvendes mere isolering end anført, vil der være risiko for kondens på oversiden af betonen

Videnscenter for energibesparelser har også lavet en vejledning til nyt terrændæk:

Terrændæk - efterisolering ved opbygning af nyt terrændæk - www.byggeriogenergi.dk - Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 

 

BygERFA har lavet et erfaringsblad "Opfugtet betonplade i terrændæk – undersøgelse og renovering" hvor der beskrives en løsning med isolering på eksisterende betonplade. 

Heri angives at tidligere strøgulv erstattes af et gulv uden hulrum, og strøgulvets højde udnyttes til at etablere et nyt „isolerende betondæk“ oven på det gamle, fx ved:

  • at udstøbe EPS-beton, (beton iblandet polystyrenkugler),
  • at placere trykfast isoleringsmateriale på eksisterende betonplade og støbe nyt betondæk herpå.

Trykfast isoleringsmateriale udlægges på betonpladen. Herpå støbes armeret betondæk, som påføres fugtspærre/membran. For at hindre kondensdannelse og dermed risiko for skimmelvækst frarådes udlægning af mere end 50 mm isolering oven på fugtmembranen i en terrændækkonstruktion, fx hvis denne har trægulv på strøer.

Der beskrives desuden løsninger omkring fugtsikring af vægge. 

I jeres tilfælde kan man anbefale en fugtmembran på betonen inden lægning af fliser. Nogle fliser er mere modtagelige for fugt end andre. Ved nogle konstruktioner vil fugt kunne ses i fugerne, mens andre, ex natursten og granit vil have synlig fugt gennem overfladen.

Held og lykke med projektet

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Christina Schjervig, fagekspert

Aktuelt på forsiden