Der er mange fejl på de fjernvarmeanlæg, der sidder i de danske hjem. Og det kan ende med at koste dig penge, hvis dit anlæg ikke er ordentligt indstillet eller har deciderede fejl.

Fejl på mange fjernvarmeanlæg

Fjernvarmens Serviceordning har gennemgået data fra over 60.000 servicebesøg i private hjem, og i op mod halvdelen af besøgene har serviceteknikeren kunnet konstatere en eller anden fejl på installation eller indstillinger.

Da man ikke har data for fejl på installationer og indstillinger på anlæg, som ikke er med i Fjernvarmens Serviceordning, kan den høje fejlrate ikke umiddelbart overføres til at gælde alle fjernvarmeanlæg i landet. Men ifølge Kai Borggreen, forretningsleder i Teknologisk Institut og sekretariatsleder for Fjernvarmens Serviceordning, er der grund til at tro, at det drejer sig om rigtig mange anlæg.

Som fjernvarmekunde bør man reagere på det, fordi det er spild af energi og penge, at anlægget ikke fungerer optimalt. Fx skal man som fjernvarmekunde betale en afgift, hvis fjernvarmevandet ikke er kølet tilstrækkeligt ned, inden det ryger tilbage i systemet.

– Hvad afgiften koster er forskellig fra fjernvarmeværk til fjernvarmeværk, men uanset, om det er lidt eller meget, kan det, efter min overbevisning, altid betale sig at få en professionel til at gennemgå og fintune ens anlæg, mener Kai Borggreen.

Fagekspert i Videncentret Bolius, Henrik Bisp, er enig.

– Der kan ligge en besparelse i bare at få sit anlæg serviceret af en, der ved noget om det, og som kan rådgive dig, og få optimeret dit anlæg, udskifte en ventil eller måske finde ud af, at det er hele din fjernvarmeunit, der skal udskiftes. For den enkelte vil det ofte gøre, at man bruger mindre fjernvarme, og af hensyn til klimaet er det et kæmpe win-win, at vi bruger mindre energi, siger Henrik Bisp.

Hvad er Fjernvarmens Serviceordning?

Fjernvarmens Serviceordning er en landsdækkende serviceordning for kvalitetssikrede fjernvarmeeftersyn. Det er TEKNIQ, Dansk Fjernvarme og Teknologisk Institut, som har etableret ordningen, og medlemmerne er servicemontører og vvs-firmaer med særlig ekspertise og efteruddannelse inden for fjernvarme.

Energistyrelsen anbefaler, at boligejere, der gerne vil skifte til fjernvarme, får anlægget installeret og indreguleret af et servicefirma, der er medlem af Fjernvarmens Serviceordning.

Kilde: fjernvarmensserviceordning.dk

Strafafgift på dårlig udnyttelse af fjernvarme

Når der er både økonomiske og klimamæssige fordele ved at få sit fjernvarmeanlæg indstillet helt korrekt, handler det i bund og grund om at udnytte energikilden optimalt.

– Det vand, der kører rundt i din bolig, skal være kølet tilstrækkeligt ned, før det ryger tilbage i systemet. Er det ikke det, får du en strafafgift på din varmeregning, fordi du ikke har udnyttet varmen godt nok, forklarer Kai Borggreen.

Varmen og energien skal altså bruges ude i boligen – og ikke løbe tilbage til fjernvarmeværket. Det er meget uøkonomisk at pumpe en masse varmt vand, som skulle have været koldt, rundt i systemet. Og afgiften til kunderne er fjernvarmeværkernes forsøg på at animere kunderne til at udnytte energien optimalt.

Effektiv afkøling er vigtig

Oftest arbejder man med, at temperaturen på vandet skal være afkølet med ca. 30 grader, når det sendes tilbage fra boligen til fjernvarmeværket. Nogle steder er kravet endnu højere. Det er temmelig meget varme, som skal afgives i boligen, og det kræver typisk, at både indstillingerne på anlægget og fx radiatorer fungerer optimalt.

– Vi ser ofte, at radiatorerne er for små og derved ikke kan give den rigtige afkøling. Andre steder har folk taget en radiator ned i køkkenet eller i gangen, fordi de sad i vejen. Nogen har også slukket en radiator, fordi den fx sidder i et rum, som kun bruges sjældent. I forhold til varmekomforten lægger beboerne nok slet ikke mærke til det, men i forhold til nedkølingseffektiviteten er det virkelig skidt, siger Kai Borggreen.

Eksempel: Sådan beregner Hinnerup Fjernvarme kundernes motivationstarif

Når fremløbsvandet møder kundens fjernvarmeanlæg, er det cirka 65 grader varmt. Når det forlader kundens anlæg, skal temperaturen som årsgennemsnit ligge under 37 grader.

Lykkedes det at få returløbstemperaturen under 30 grader, får kunden et fradrag på regningen på 2 procent for hver grad, det bliver lavere. For hver ekstra grad over 37 grader koster det omvendt kunden et tillæg på 2 procent.

Hvis fremløbstemperaturen fra fjernvarmeselskabet kommer under 65 grader, bliver grænserne for rabat eller tillæg 0,5 grader højere for hver 1 grad fremløbstemperaturen falder. Ved en temperatur på fremløbsvandet på 63 grader udløses rabatten således, hvis kunden sender vand tilbage med en temperatur på 31 grader. Og det udløser omvendt et tillæg, hvis returløbstemperaturen er over 38 grader.

Beregningen af rabat eller tillæg laves ud fra det årlige gennemsnit af varmemålerens fremløbs- og returtemperatur.

Kilde: Hinnerup Fjernvarme

Svært at opdage fejl på fjernvarmeanlæg

Det er erfaringen fra Fjernvarmens Serviceordning, at mange anlæg kan køre ret dårligt i årevis, hvis der ikke kommer en tekniker forbi og servicerer anlægget. I modsætning til andre typer opvarmningsanlæg bliver et fjernvarmeanlæg som regel ved med at levere varme, selvom det ikke kører optimalt.

Hvad koster det at få tjekket sit fjernvarmeanlæg?

Priserne for at få tjekket et fjernvarmeanlæg kan variere, men det første hovedeftersyn, som tager ca. 2 timer, kan man godt regne med koster ca. 1.600-1.900 kr. Det næste eftersyn, to år efter, ligger på omkring 1.000 kr. (2024-priser)

Kontakter man sit fjernvarmeværk, kan de typisk anbefale nogle kvalificerede samarbejdspartnere, og nogle steder giver værket endda et tilskud til serviceeftersynet.

Man kan også indgå en serviceaftale direkte med et vvs-firma.

Derudover har Teknologisk Institut lavet sitet fjernvarmensserviceordning.dk, hvor du kan finde fjernvarmespecialister i netop det område, hvor du bor.

Når et gas- eller oliefyr sætter ud, er man ikke i tvivl om, at der er noget galt, og så tager man affære. Men med fjernvarme kan man sagtens have et dårligt fungerende anlæg uden at kunne mærke det på varmekomforten i boligen.

Endelig kan den måde, hvorpå man bliver afregnet for sin fjernvarme, også være med til at skjule, at anlægget fungerer dårligt.

– Fjernvarme er jo generelt relativt billigt, så for mange har den regning ikke det store fokus. Derudover kører det typisk over betalingsservice, og så lægger folk næppe mærke til, at de har fået et eller andet strafgebyr.

– I ejendomme med mange lejligheder er det ofte endnu mere usynligt for brugerne. Her går afgiften bare ind i det samlede varmeregnskab. På den måde opdager beboerne faktisk ikke, at de måske i årevis har betalt relativt mange penge i strafafgift, fordi de ikke har fået lavet et ordentligt eftersyn af deres installationer, fortæller Kai Borggreen.

Fjernvarme kræver service – som alt andet

Selvom man finder så mange fejl på fjernvarmeinstallationer, er det ikke et udtryk for, at fjernvarme er et dårligt produkt. Ifølge fjernvarmeeksperten er det nok nærmere et udtryk for, at det er en installation, der ligesom gasfyr, oliefyr eller varmepumper har brug for at blive serviceret og indstillet fra tid til anden.

– Det er helt naturligt for os at sende fx vores bil til service, og vi burde faktisk tænke på samme måde om vores fjernvarmeinstallation. Nogle fjernvarmeudbydere har i dag abonnementsordninger, hvor man løbende indbetaler et mindre beløb, så man på den måde kan få en gratis tekniker ud cirka hvert andet år. Det fungerer godt, men er man ikke med i sådan en ordning, skal man altså selv tage affære, lyder opfordringen fra Kai Borggreen.

Som kunde skal man være opmærksom på, at det kræver en ekstrauddannelse at få indgående kendskab til fjernvarme. For at blive certificeret fjernvarmespecialist skal man gennemgå et kursus i fjernvarme på en teknisk skole.