Spørg Bolius

Kan vores varmeanlæg og radiatorer klare et skift fra naturgas til fjernvarme?

Hej Bolius

Vi ejer et parcelhus. Huset er bygget 1977-1978, og er på 230 kvadratmeter fordelt på 2 plan.

Opvarmningsformen var primært oliefyr. Senere i 2004 ændredes opvarmningsformen til naturgasfyr med energibesparelsestiltag. Varmen i boligen får vi fra et 2 strenget radiatorsystem samt gulvvarme i forgang, toilet og badeværelse + en håndklædetørrer, samt varmt brugsvand. Radiatorkapaciteten er således baseret på oliefyr/gasfyr. Opvarmningsformen suppleres i ringe grad med brændeovn.

Opvarmningsformen har fungeret upåklagelig. Vi har en billig, stabil og sikker opvarmningsform. Forbrug i 2020 var 1.253 kubikmeter gas. Pris ca. 8.000,- kr. Hertil kommer en serviceafgift på ca. 1.500,- kr. pr år + evt. reparationer. Desværre er opvarmningsformen ikke med CO2 venligt klimaaftryk.

Vi har nu fået tilbud om fjernvarmeforsyning. Men er i tvivl om vores anlæg er egnet til fjernvarme!

Med udgangspunkt i ovenstående samt med henblik på at kunne udnytte evt. fjernvarme mest effektivt vil vi gerne have svar på følgende spørgsmål forudsat tilslutning til fjernvarme:

1) Trykket fra fjernvarmeværkets fremløbsvand oplyses at være 6,5 Bar. Kan eksisterende rør- og radiatorsystem klare et sådant tryk?

2) Fjernvarmevandets fremløbstemperatur garanteres at være min. 60 graders C. Er vores eksisterende radiatorkapacitet fra 1978 tilstrækkelig til, at vi kan få en ønsket komfort temperatur i alle husets rum?

3) Er radiatorkapaciteten i de enkelte rum stor nok til, at fjernvarmevandet kan afkøles til varmeforsyningens krav, før det sendes tilbage til fjernvarmeværket? På varmeværkets hjemmeside kan læses, at hvis returvandets temp. Ikke er lav nok, pålægges en merudgift (motivationsafgift)! Hvad kan man gøre for at udnytte varmen bedst muligt og afkøling optimeres?

4) Skal et fjernvarmeanlæg serviceres regelmæssigt?

5) Kan der installeres automatik (energibesparelsestiltag) på fjernvarmeanlægget, så temperaturen i systemet tilpasses udetemperaturen samt natsænkning mv?

Det kan oplyses, at boligen løbende er efterisoleret, nye døre og vinduer mv.

Har man viden om, hvordan oliefyrsanlæg fra 1977 - mere generelt var dimensioneret (over/under)?

Vi mangler væsentlig viden for trygt at kunne vælge opvarmningsform!

Venlig hilsen

Ingerlis og Marius

Hej Ingerlis og Marius

Som udgangspunkt ville jeg sige, at hvis det kan køre naturgas, så kan det også køre fjernvarme. Der er rigtig meget i de to systemer, som minder om hinanden.

1) Det kan jeg simpelthen ikke svare på med det beskedne kendskab, jeg har til jeres radiatorer og føringer. Men en vvs'er, der står og kigger anlægget igennem, vil formentlig kunne komme med et kvalificeret bud.

2) 60 grader burde kunne dække de fleste huses behov. Men igen kommer det an på føringer og radiatorer. Igen en henvisning til vvs'eren.

3) Det kan være lidt en kunst at finde den gode balance, så varmen bruges bedst muligt. det kan være på selve anlægget, at der skal justeres, eller det kan være på radiatorerne. Enten kan I selv øve jer, eller også kan jeg igen-igen anbefale at få vejledning af en vvs'er, som kan tage udgangspunkt i nogle skemaer, de har adgang til, hvor arealer, radiatortyper og -størrelser kan vise, hvad der er af behov og muligheder.

4) Det er en god ide at få det gået efter årligt eller hvert andet år. Mange forsyningsselskaber har serviceordninger, man kan blive tilmeldt. 

5) Næsten alle nye anlæg har udestyring som en fast del af anlægget. Og langt de fleste vil også kunne indstilles til nattesænkning. Personligt har jeg et anlæg, som kan det hele, men vi bruger ikke nattesænkningen, da behovet ikke er der, og jeg sammen med min lokale servicemand fandt frem til, at det i mit tilfælde ikke ville give nogen besparelse.

Så med lidt svar herover, vil jeg slutte med at sige, at jeg håber, I kan få det hele til at fungere med fjernvarme. Du nævner selv den co2-venlige opvarmning. Og selv om vi ikke er der 100 % endnu med fjernvarmen, så er det den bedste samlede kollektive indsats, vi kan komme med. Jeg synes, I skal invitere en lokal vvs'er (evt. to forskellige) til at komme og kigge jeres muligheder igennem. 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tue Patursson, fagekspert

Aktuelt på forsiden