Ifølge en undersøgelse om deleøkonomi, YouGov har lavet for Videncentret Bolius, mener hovedparten af danskerne, at der bør deles, byttes eller lånes mere. Så hvad står egentlig i forvejen for, at de gode intentioner forvandles til handling?

Et godt bud kan være, at ny teknologi skal skubbe på udviklingen, så det bliver enklere for os alle at dele ting på kryds og tværs. Det mener i hvert fald 27-årige Emil Busch, en ung iværksætter uddannet på Syddansk Universitet i Sønderborg, der sammen med sine forretningspartnere har lavet en app, der gør det lettere for alle at få afløb for delelysten.

Appen hedder WeUse, og meningen er, at den skal hjælpe dig med at hjælpe miljøet og med at få et stærkere og bedre naboskab. Når man som beboer i boligforeninger for eksempel mangler værktøj, gør appen det muligt at se, om de kan låne fx en boremaskine af en anden fra foreningen.

Grønne ambitioner driver værket

At lave en app har været Emil Buschs bidrag til den grønne omstilling. Der er allerede fokus på bæredygtighed i byggeriet, men ifølge den unge iværksætter er der endnu mere at hente i vores forbrugsvaner. Han skriver sig dermed ind i en tradition med iværksættere, der prøver at bygge en forretning med afsæt i mere bæredygtighed og med skelen til FN’s verdensmål, der dikterer ruten til fremtidens samfund. Og med gejst og virkelyst fortæller han, hvad der har tændt en ild under ham.

– Vi har så mange ting, der bare står hjemme i vores garager, på loftrum og i kældre og samler støv. Hvorfor er det, at vi ikke deler de ting med vores naboer, så vi som samfund kan komme væk fra hele tiden at købe nyt? Det er det, vi prøver at lave om på, siger iværksætterspiren og varsler et opgør med det massive overforbrug og den brug og smid væk-kultur, der har bredt sig i den vestlige verden.

Det konkrete tilfælde med en boremaskine er hårde data på omfanget af problemet med ting, der hygger sig i skuffen i stedet for at være i brug. Rachel Botsman, forfatter og underviser på Oxford Universitet, har skrevet en bog om deleøkonomi, hvor hun påpeger, at en boremaskine typisk kun bliver brugt i 12-13 minutter i alt i løbet af hele sin levetid.

Og ifølge Emil Busch bør det ikke være risikoen ved at låne sine ting ud, der holder folk tilbage. De 20 største forsikringsselskaber i Danmark har nemlig alle bekræftet over for WeUse, at de gennem den almindelige indboforsikring dækker de fleste lånte og lejede genstande i op til 30 dage.

Tiden er rigtig nu

Når det er nemt og enkelt at dele, betyder det, at alle i boligforeningen eller på kollegiet ikke selv behøver at anskaffe sig nye redskaber. Det sparer både på forbruget og skåner miljøet. Selvom appen er relativt ny, vandt den i 2020 en pris for bæredygtigt iværksætteri.

Tilsvarende koncepter findes allerede i lande som Schweiz og Holland, mens udviklingen er haltet bagefter i Danmark. Flere virksomheder har også prøvet konceptet af i USA for 10 år siden, og også her var det drømmen om at dele boremaskine med naboen, der var det drivende argument. Konceptet slog aldrig rigtig igennem i USA, men tiderne skifter, og Emil Busch og resten af folkene bag WeUse håber, at folkedybets tiltagende fokus på klimaforandringer påvirker interessen for det danske forsøg.

Vi skal vride mere ud af vores ting

Appen kan knyttes til en bredere fortælling om cirkulær økonomi, der handler om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb, så længe som det overhovedet er muligt.

Som Emil Busch udlægger teksten, er der flere årsager til, at den deleøkonomiske dagsorden er vigtig. Det er både et spørgsmål om optimal udnyttelse af ressourcer, men det handler også om at styrke naboskabet og fællesånden i en tid, hvor individet i mange sammenhænge trumfer fællesskabet. Og her kan teknologien hjælpe naboer med at få mere med hinanden at gøre, når du via appen kan låne ting af andre i lokalområdet. Også af dem, du ikke kender i forvejen.

– Det er også en del af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, at trygheden skal tilbage ind i samfundet. Vi skal have mere med vores naboer at gøre, og vi skal kunne stole på hinanden igen. Det er mit indtryk, at vi i gamle dage var bedre til at gå ind til naboen for at låne en kop sukker eller noget andet, og det skal vi tilbage til, erklærer Emil Busch.

WeUse-appen er i øjeblikket i sin afsluttende testfase blandt udvalgte boligforeninger og kollegier. Målet er, at konceptet spredes til 200.000 brugere på landsplan gennem samarbejder med boligforeninger. Men Emil Busch oplyser, at det er planen, at alle uanset boform skal kunne downloade appen inden for den nærmeste fremtid.