Spørg Bolius

Er allongen gældende eller ej? Og hvem skal bevise hvor skaden stammer fra?

Hej Fagekspert.

Vi er kommet i en irriterende situation.

 

Vi fandt et hus som vi gerne ville købe og fik papirerne i orden. Da vi havde alt på plads bla. underskrevet købsaftale med advokat- og bankforbehold, indhentede vi tilbud på ejerskifte forsikring.

 

De lavede en klausul, hvor de undtog loftsrum og krybekælder fordi at byggesagkyndig ikke havde kunne undersøge disse steder pga. opmagasinering. Dette var beskrevet i tilstandsrapporten.

 

Vi kontaktede forsikringen som anbefalede os at få lavet en allonge.

 

Efter aftale med mægler og sælger fik vi ryddet opmagasineringen, sådan at bygningssagkyndige kunne komme til. Vi bestille således en allonge som blev lavet.

 

Vi sendte allongen til forsikringen sammen med de andre dokumenter, som de allerede havde fået én gang (underskrevet købsaftale, tilstandsrapport, energimærke og elrapport) og fik derefter et tilbud og en police uden klausul eller forbehold.

 

Under renoveringen af huset rev vi de nedsænket lofter ned. Vi erfarede at der er meget skimmelsvamp i hele stuen, køkkenet og badeværelse (over de nedsænket lofter), men ikke andre steder.

 

Vi anmeldte skaden til forsikringen og der kom en taksator ud. Han kiggede på sagen... brokkede sig meget over at tilstandsrapporten var dårligt udført og mangelfuld. Han sagde at han var nød til at tale med den bygningssagkyndige der havde lavet rapporten, derefter ville han vende tilbage.

 

Vi havde så et møde lige inden weekenden hvor han sagde at allongen ikke var lovlig og derfor ikke gældende. Han sagde at man ikke kan/må lave en allonge når købsaftalen er underskrevet og at allongen derfor ikke er gældende...

 

Vi har en bekræftelse på at forsikringen har modtaget allonge (velvidende om at købsaftalen er underskrevet inden) og derfor sender de os en police.

 

Er allongen gældende, uanset om bygningssagkyndige måske har lavet den ulovligt?

 

Taksator siger at de ikke dækker skimmelsvampen overhovedet fordi der står:

 

"aftrækskanal (flexslange) fra badeværelset har løsnet sig og slutter ikke tæt til aftræksrør ved taghætte K3"

 

Det er tydeligt at der er mest skimmelsvamp i husenden mod vest (som er en uisoleret (over det nedsænket loft) endevæg) . Derfra er der skimmel i både badeværelse, køkken og stue.

 

Aftrækskanalen som ikke slutter tæt (K3) ligger over entreen og ikke badeværelset som han skriver.

 

Der er intet skimmelsvamp ved aftrækskanalen (hvilket han jo heller ikke har skrevet i tilstandsrapporten) eller tæt ved aftræksslangen. Der er ingen skimmelsvamp i den østvendte del af huset på trods af at konstruktionen.

 

Kan forsikringen bortskrive sig dækning af en skaden som tydeligvis IKKE kommer fra den utætte slange. Skal forsikringen bevise at skaden er kommet fra slange, eller skal jeg modbevise at skaden er kommet fra slangen?

 

Håber I kan hjælpe os.

Hej Benjamin F.

Som svar på de stillede spørgsmål må jeg først bemærke at det er sælger der skal skaffe og forelægge et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Er der bemærkninger eller forbehold i tilbuddet som køber ikke kan acceptere må han gøre dette gældende overfor sælger som så må sørge for at få klarlagt/udbedret de nævnte forhold.

Når forholdene er klarlagt/udbederet forelægges det for forsikringsselskabet der eventuelt foretager en genbesigtigelse. Findes alt bragt i orden bekræftes dette af selskabet, eventuelt ved at der udstedes en allonge til forsikringstilbuddet.

VIGTIGT: Hele processen foretages og tilendebringes inden det tidspunktet hvor køber får adgang til den købte ejendom, senest på overtagelsesdagen.

De konkrete skade forhold har jeg ingen mulighed for at bedømme.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden