Spørg Bolius

Er der regler for, hvordan en garagevæg, der vender mod nabo, skal se ud?

Hej Bolius

Er der regler for, hvordan den side af et udhus eller en carport, der vender ind mod naboen, skal se ud?

Skal bagsiden være ligeså pæn som forsiden?

Venlig hilsen Eva

Hej Eva

Der gælder ikke specifikke regler, medmindre lokalplanen eller andre særlige regler sætter krav til fx materialer og lignende, der må anvendes i området. Med andre særlige regler menes fx bestemmelser fastlagt af grundejerforeningen eller servitutter.

Men det gælder generelt ifølge byggeloven, at al bebyggelse skal holdes i en sømmelig og forsvarlig stand. Generelt gælder for bygninger i skel, at det er den, der ejer garagen, der har pligt til at vedligeholde den - også den side der vender mod nabo skel.

Hvis dette ikke sker af sig selv, så har bygningsmyndigheden i grovere tilfælde hjemmel til at påbyde, at bygningens udseende forbedres (byggelovens § 14).

Se mere om garager og udhuse i skel mod nabo her: Må du male naboens bygning i skel?

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden