Spørg Bolius

Kan naboen nægte mig adgang til hans grund, så jeg ikke kan komme til at male og vedligeholde min carport?

Hej Bolius

Vedligeholdelse af egen ejendom fra nabos grund.

Jeg bor i et nybygget (2017) fritliggende rækkehus (tæt-lav byggeri). Husene er bygget med skur og carport imellem ejendommene og 2,5 meter luft mellem de enkelte ejendomme.

Disse carporte er bygget i skel og konstrueret med træbeklædning.

Det er ikke muligt at vedligeholde min ejendom uden at betræde naboens grund.

Findes der nogle bestemmelser omkring vedligeholdelse af ens ejendom, når denne er placeret i skel? Lokalplanen for området giver intet svar.

1. - Kan naboen principielt nægte mig adgang til hans grund, således at jeg ikke kan foretage vedligeholdelse?

2. - Kan jeg forhindre, at naboen planter hæk i skel op af min ejendom med henvisning til, at denne kan beskadige og forhindre vedligehold af min ejendom?

Tak

Venlig Hilsen

J.

Hej J.

Ja, der findes generelle regler om, at man under visse omstændigheder skal have adgang til nabogrunden, hvis det er nødvendigt for at vedligeholde dele af ens ejendom - det kan du læse i Bygningsreglementet BR18, hvor der står følgende:

"§ 14
Kommunalbestyrelsen kan give en ejer midlertidig tilladelse til at råde over en nabogrund i følgende tilfælde:
1) Når det er nødvendigt for at sikre omkringliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg i forbindelse med et funderingsarbejde, en udgravning eller en terrænændring på egen grund.
2) Når det er nødvendigt for, at en ejer kan udføre et bygge-, reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på egen ejendom.
Stk. 2. Arbejde omfattet af stk. 1 skal varsles senest 14 dage før arbejdets påbegyndelse.
Stk. 3. Benyttelsen af nabogrunden skal ske på en sådan måde, at der sker mindst mulig ulempe. Når arbejdet er afsluttet, skal den, der har fået tilladelsen, snarest muligt bringe nabogrunden i samme stand som før.
Stk. 4. Hvis ny bebyggelse eller ændring eller fjernelse af eksisterende bebyggelse i skel mod nabo medfører, at naboen må ændre eller fjerne konstruktioner ved skellet, skal naboen have mulighed for at foretage det fornødne, inden byggearbejdet forhindrer det."

Men inden du stiller krav eller kontakter kommunen, er det lettere og bedre for naboskabet, hvis du selv kan få lavet en aftale med naboen, om adgang for enten dig selv eller håndværkerne, så vedligeholdelsesarbejdet kan udføres.

Det kunne måske også være hensigtsmæssigt at få en generel aftale skrevet ind i grundejerforeningens vedtægter, når bebyggelsen er udformet, som du beskriver det. Det kunne være at indføre så lang frist så det bliver muligt at aftale et tidspunkt, der passer for naboen, og man kan nå at få en aftale med eventuelle håndværkere, hvor det præciseres, hvornår på dagen arbejdet skal udføres, og at der er pligt til, at man sikrer, at der bliver ryddet alt op, og at man har pligt til reetablere eventuelle skader på fx haven eller beplantningen eller andet. Man bør også indskrive, hvad man gør ved uenighed, om grundejerforeningen skal kontaktes eller det alene skal afgøres mellem de enkelte naboer m.v.

Læs mere om grundejerforeninger: Hvad er en grundejerforening?

Til dit andet spørgsmål: Du har ikke mulighed for at forhindre, at naboen planter hæk eller andet på egen grund, heller ikke, selvom det er tæt på din garagevæg, facade eller gavl, der står i skel mod nabogrund, så længe det holdes på hans side af skel.
Læs mere her: Må du male naboens bygning i skel?

Der kan dog være andre bestemmelser, der gælder for jeres bebyggelse, fx i lokalplan, grundejerforeningsbestemmelser, servitutter eller andre aftaler og bestemmelser.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden