Spørg Bolius

Må naboens håndværkere bruge vores grund?

Kære Bolius

Vores nabo bygger en 12 meter lang garage, højde 2,5 meter. Ind mod os har de valgt et udseende, vi synes er frygteligt grimt, og vi har ikke kunnet få dem konstruktivt i tale.

De skal samtidigt gennemrenovere hele hele huset, og arbejdet er sat til at vare minimum 8 måneder.

Der skal endvidere fældes træer og også fjernes et lille anneks i deres baghave. Fra deres have er der kun en lille dør ud mod vejen, så den oplagte transportmulighed er gennem vores have.

Spg: Hvad må naboens håndværkere gøre på vores grund - er der regler og retningslinjer for det?

Nedrivning og genopførelse af vores carport, der er sammenhængende med deres nuværende garage, samt tilskadekomst af de mange blomster og planter, vi har op ad det nuværende skel - er det vores egen eller naboen ansvar?

Og hvad må vi bagefter i forhold til beplantning op ad den nye garagemur? Skal naboen kunne få adgang til at vedligeholde den, og kan han gøre det uden at have adviseret os?

Venlig hilsen NM

Hej  MN

Der er regler for, hvor meget der på den enkelte grund må bygges langs skel (de nærmeste 2,5 meter fra skel). Generelt skal alt byggeri holdes mindst 2,5 meter fra skel, men der må under visse betingelser opføres sekundært byggeri, altså ikke beboelse, men fx. udhus, garage, carport, overdækning, drivhus til planter og lignende. Betingelserne er blandt andet, at der samlet højst må være 12 meter byggeri langs skel, at ingen del af bygningen er højere end 2,5 m målt fra naturligt terræn, at der ikke er vinduer mod skel m.v.

Læs mere her:  Udhuse, skure og andre små bygninger: Få styr på reglerne her 

Der må bygges helt til skel, men regnvand skal holdes på egen grund, naboens facade mod jeres grund er naboens, og den må udføres i de materialer, som han/hun ønsker at opføre bygningen i. Det er så også naboen, der står for vedligeholdelsen, og hvis det kræver adgang fra jeres grund, skal han have den mulighed, men det skal aftales inden.

Læs mere her: Må du male naboens bygning i skel? 

Naboen må fjerne bygninger, fælde og plante træer på egen grund, og indrette haven helt som han selv ønsker det - det har man som naboer ingen indflydelse på, og man har ikke krav på at blive orienteret.

Det kan dog være hensigtsmæssigt at orientere de nærmeste naboer om sine byggeplaner og haveplaner. Blandt andet fordi sådan en orientering er med til at få grundlagt og bevaret et godt naboskab, der i det lange løb generelt kan have stor betydning for de fleste af os.

Naboens byggeri må tage den tid, der er nødvendig, men der er generelle regler og kommunale regler, der gælder larm og andre gener, som en byggeplads altid giver.

Læs mere her: Naboen renoverer: Hvad er reglerne for støj og arbejdstider?

Naboen må generelt selv finde en måde at transportere byggematerialer og byggeaffald til byggepladsen - de har ikke krav på at gøre det via din grund eller gennem din have. Og håndværkerne eller andre må ikke færdes på din grund, med mindre det er aftalt med dig.

Læs mere her: Må du hjælpe naboen uden at spørge først?

Normalt skal hver bygning kunne stå af sig selv uden støtte fra nabobygning, så hvis jeres carporte er bygget sammen og ikke kan stå hver for sig, kan der ligge nogle aftaler i den gamle byggesag eller mellem de tidligere naboer. Ellers må I prøve selv at blive enige om en løsning, når naboens carport skal rives ned.

Hvis naboen må bygge helt til skel, så du må, inden hans byggeri går i gang, forsøge bedst muligt at sikre, at de planter, der står tæt på, eller vokser op ad den bygning eller det hegn, der skal fjernes. Måske kan de midlertidig flyttes, eller der kan opsættes midlertidigt hegn på jeres side af skel som planterne kan støtte sig op ad, så længe byggeriet er i gang.  Men planterne på din side af skel har du selv ansvar for at redde.

Læs også: Sådan flytter du en plante, busk eller træ i haven

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden