Det korte svar er: Nej, du må ikke hjælpe naboen, eller andre for den sags skyld, uden at have deres tilladelse først. Heller ikke selvom du vurderer, at du gør naboen en tjeneste ved fx at klippe hans hæk eller stille hans havemøbler i læ ved storm.

Ulovligt at gå ind på naboens grund uden tilladelse

Det er ikke lovligt at gå ind på en andens grund uden hans eller hendes tilladelse, hverken for at hjælpe vedkommende, for at snage eller for at ændre på noget du er utilfreds med, som fx rod eller et skyggende træ. I værste fald kan du straffes med bøde eller en mindre fængselsdom efter Straffelovens § 264.

Du må ifølge samme lov heller ikke tage billeder af eller iagttage naboen eller dennes grund med fx en kikkert uden hans eller hendes tilladelse.

Derudover bryder det med god naboskik at tilgå andres ejendom uden tilladelse. Det kan nemlig føles krænkende for naboen og dennes privatliv, da ens private grund er en meget intim sfære.

Straffeloven § 264 Stk. 1.

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget

  1. skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,
  2. skaffer sig adgang til andres gemmer eller
  3. undlader at forlade fremmed område efter at være opfordret dertil.

Spørg først, og bevar det gode naboskab

Et godt naboskab opnås oftest med gensidig kommunikation og accept af hinandens forskelligheder. Det, der for dig kan fremstå grimt og ikke vedligeholdt, kan være den dejligste have for din nabo. Det kan derfor betragtes som krænkende eller decideret hærværk, hvis du fx beskærer naboens træ eller vander hans blomster uden hans viden.

Så spørg altid på forhånd, hvis du gerne vil hjælpe din nabo – eller er utilfreds med hans hækklipning, skyggende træ eller væltede hegn. Og husk at respektere hans valg.

Du må gerne hjælpe naboen, hvis I har aftalt det

Hvis I har indgået en aftale, gælder den til gengæld på et senere tidspunkt, men kun til det aftalte. Det vil sige, at du gerne må klippe naboens hæk, hvis han tidligere har sagt, at du må, men du må ikke beskære hans træer i samme ombæring.

Aftalen er bindende, uanset om den er skriftlig eller mundtlig, men det kan være besværligt at bevise, hvis det er en mundtlig aftale uden vidner eller andre beviser.

Det må du gøre uden at spørge naboen først

Du skal hjælpe din nabo, hvis det er en nødret, dvs. har til formål at redde din nabos liv eller hans ejendomme.
Du skal fx:

  • Hjælpe din nabo, hvis han er ved at drukne i svømmebassinet.
  • Yde assistance, fx tilkalde en ambulance, hvis din nabo har fået et hjerteanfald.
  • Hjælpe ved ildebrand, fx ved at ringe til alarmcentralen.

Det må du ikke uden at spørge naboen først

Du må ikke hjælpe naboen uden hans tilladelse, medmindre hans liv er i fare.
Du må fx ikke:

  • Klippe naboens hæk eller beskære hans træ.
  • Fjerne affald eller rod fra naboens grund.
  • Fastgøre trampoliner, tag, havemøbler etc. i tilfælde af storm.
  • Bekæmpe naboens ukrudt.

Du SKAL hjælpe naboen, hvis han er i fare

Det eneste tidspunkt, hvor det er lovligt at hjælpe naboen uden hans accept, er, hvis der er tale om en nødret. Det er ifølge Straffeloven kun en nødret, hvis personens liv eller ejendom er i fare.

Til gengæld er det din pligt at forsøge at hjælpe din nabo, hvis han er i decideret livsfare, fx ved hjertestop, ildebrand eller drukning. Forsøger du ikke at redde din nabo, er det også strafbart, medmindre du med forsøget sætter dig selv i livsfare. Det er domstolen, der vurderer om din handling var en nødret eller ej.

Læs mere om nødret/nødhjælp og uanmodet forretningsførelse på denstoredanske.dk.

Uvedkommende på din grund - regler for privat grund

Reglerne gælder selvfølgelig også din grund. Det vil sige, at andre heller ikke må gå ind på din private grund uden din tilladelse. Eneste undtagelse er, hvis du er i fare som nævnt ovenfor. 

Naboer må derfor heller ikke klippe din hæk, fjerne rod fra din grund eller lignende. De må dog gerne vedligeholde deres del af et fælles hegn eller hæk - så længe de gør det på deres egen grund.