Kort sagt har ingen ret til at gå ind på din grund uden tilladelse. 

Men som med det meste andet her i livet, er der altid undtagelser. Vi forklarer de typiske undtagelser senere i artiklen.

Ingen adgang for naboer

Det er ikke lovligt for din nabo, eller andre, at gå ind på din grund uden din tilladelse. Heller ikke, selvom det er for at hjælpe eller at ændre på noget, de er utilfredse med, som fx dit rod eller et skyggende træ. I værste fald kan den indtrængende straffes med bøde eller en mindre fængselsdom. Det står i Straffeloven.

Grundet samme lov er det heller ikke lovligt for andre at tage billeder eller iagttage dig på et "ikke frit tilgængeligt sted", fx baghaven på din egen grund eller inde i din bolig. 

Derudover bryder det med god naboskik at tilgå andres ejendom uden tilladelse. Det kan nemlig føles krænkende, da éns private grund er en meget intim sfære.

Straffeloven § 264 stk. 1

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,

2) skaffer sig adgang til andres gemmer eller

3) undlader at forlade fremmed område efter at være opfordret dertil.

Levering af post og afhentning af skrald

Som udgangspunkt skal både postkasse og skraldespande stå ud til offentligt område, så postbuddet, pakkeposten eller renovationsmedarbejderen nemt kan komme til – og uden at komme ind på din grund. 

Men der findes undtagelser, hvor de kan få adgang til din grund. Men det forudsætter, at du direkte eller indirekte har givet dem lov. Fx hvis du har bestilt en pakke til at blive leveret ved din hoveddør eller i carporten. Eller hvis du bor i en kommune, hvor det er tilladt at have skraldespande stående på egen grund, hvor renovationsmedarbejderen så må hente dem. 

Undtagelser, hvor andre har adgang til din grund

Som nævnt findes der undtagelser, hvor du ikke bestemmer, om fx naboen må gå ind på din grund. Nogle af dem vil blive gennemgået herunder.

Er du i tvivl om reglerne for netop din grund, så undersøg reglerne først - eller gå i dialog med vedkommende - før du bliver uvenner med naboer eller andre indtrængende.

Hvis du eller din ejendom er i fare

Det er ikke bare tilladt, men lovpligtigt, at yde nødret, hvis du eller din ejendom er i fare, fx hvis du er ved at drukne, eller din bolig brænder. I disse tilfælde må din nabo gerne gå ind på din grund. Men kun for at hjælpe dig eller din ejendom, ikke andet.

Aflevere brev eller banke på hoveddøren

Din nabo – eller andre – må selvfølgelig godt gå op til din hoveddør og banke på eller aflevere et brev.

Adgang til byggeri og vedligeholdelse

Det er bestemt i Byggeloven, at der skal være såkaldt midlertidig rådighed til andres grunde for at udføre byggearbejde, fx hvis naboen skal bygge ny carport eller vedligeholde en eksisterende. Men kun, hvis det er nødvendigt for, at arbejdet kan udføres tilstrækkeligt.

I langt de fleste tilfælde løses dette internt og i fred og fordragelighed mellem dig og din nabo. 

Hvis du ikke giver naboen, eller håndværkerne, lov, skal den lokale kommunalbestyrelse vurdere, om det er nødvendigt med adgang. I så fald kan de give vedkommende midlertidig rådighed over din grund – det skal du varsles om 14 dage inden. Men vær opmærksom på, at dette kan skade jeres naboskab.

Adgang uden tilladelse eller retskendelse

Instanser i kommunen og staten kan kræve adgang til din grund for at undersøge, om der er sket overtrædelse af loven. Afhængig af situationen kan du nægte adgang, hvorefter du vil blive påbudt at finde et tidspunkt, hvor de kan få adgang. 

Adgang til private strande, skove og udyrkede arealer

Har du en privatejet strand, skov eller udyrket areal, må andre godt – i en vis udstrækning – gå på din grund, og endda have kortvarige ophold der. Og det kan du i flere henseender ikke gøre noget ved.

Vil du forsøge at minimere indtængende på din naturgrund, skal du begrænse adgangen til området, fx med en afspærring eller skilte.

Men du skal følge betingelserne i Naturbeskyttelsesloven, fx må du ikke afspærre adgang langs kysten eller i en skov, hvis der er mere end 150 meter til din bolig eller driftsbygninger. 

Du må godt afspærre, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af dyre- eller plantelivet.