Spørg Bolius

Genboen har fældet træer på min grund, uden at overholde vores aftale - hvad kan jeg gøre?

Kære Bolius

Jeg har følgende problem:

Sidste sommer fik jeg en henvendelse fra min nye genbo. Han havde købt sommerhuset overfor.

Han forespurgte, om jeg ville tillade at få fældet 2 store grantræer, som stod ved min indkørsel, i første omgang skulle vi deles om udgifterne. Jeg afslog, da træerne ikke generer eller skygger hos mig, der er en 6-8 meter bred vej imellem.

Senere kontaktede han mig igen, denne gang ville han betale det hele.

Jeg stillede som betingelser:

1. At træerne med rod skulle fældes og fjernes.

2. Jeg skulle have besked om tidspunktet og ville være til stede, så jeg var sikker på, at det aftalte blev udført.

Stor var min overraskelse, da jeg kommer til sommerhuset i november. Træerne var fældet uden, at jeg havde fået besked, og stubbene var ikke fjernet som aftalt.

Jeg kontaktede ejeren pr sms, han bor i udlandet, han beklagede, at jeg ikke havde fået besked fra entreprenøren, men mente ikke, at han skulle fjerne stubbene.

Jeg føler mig magtesløs, jeg mener, at han har begået selvtægt ved at tilsidesætte betingelsen, at jeg skulle være til stede. Så var træerne ikke blevet fældet

Mvh

Helle

Ps Kan jeg selv stævne ham, og hvordan får jeg hans adresse i udlandet?

Kære Helle,

Du har indgået en aftale med din genbo, hvor du har betinget dig, at også trærødderne skulle fjernes. Denne aftale er bindende, uanset om den er indgået mundtlig eller skriftlig, og vil genboen ikke selv opfylde den sidste del af aftalen, er du som udgangspunkt berettiget til at lade dette ske for genboens regning.

Jeg foreslår dog, at du igen kontakter genboen, og giver en frist for, at aftalen efterleves, og rødderne således fjernes. Her må du samtidig oplyse, at du efter denne frist selv vil få rødderne fjernet og efterfølgende sende regningen til genboen. Hvis genboen fortsat ikke efterlever aftalen, foreslår jeg, at du beder om et par tilbud på fjernelse af trærødderne, inden arbejdet sættes i gang, så du senere kan bevise, at du har søgt den billigste løsning.

Selvom mundtlige aftaler er ligeså bindende som skriftlige, kan de være vanskelige at få medhold i, hvis den anden part pludselig ikke vil anerkende aftalen. Det er nemlig den part, som hævder at et givent vilkår er aftalt, der har bevisbyrden herfor, hvis sagen ender i retten.

Hvis genboen fastholder afvisningen af sin forpligtelse til at fjerne trærødderne, og du ikke har nogen form for beviser for det modsatte, f.eks. i form af vidner, som har hørt aftalen, eller korrespondance med genboen, kan det vise sig svært at bevise din ret.

Det kan være dyrt at køre en retssag, og der skal derfor være en rimelig udsigt til, at sagen også kan vindes. Ellers risikerer du at stå med en stor regning ved siden af udgiften for at fjerne trærødderne.

Der er muligt, at du kan få retshjælpsdækning til en evt. retssag via din forsikring, således du alene vil risikere at skulle betale en selvrisiko, som typisk udgør 10 % af sagens omkostninger og minimum kr. 2.500. Forsikringen stiller dog som udgangspunkt krav om, at det er en advokat, som fører din sag.

Du kan også selv stævne genboen, hvis det bliver aktuelt, og du kan finde standardblanketter og vejledninger om, hvordan du gør på domstolenes hjemmeside: domstol.dk

Hvis du vælger at stævne genboen, vil dette kunne ske ved den retskreds, hvor du bor efter de såkaldte regler om kontraktsværneting. Hvis genboen ikke har folkeregisteradresse i Danmark, vil du alternativt kunne stævne ham ved Københavns Byret. Det er Retten, som skal sørge for, at stævningen forkyndes for genboen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Dennis Feyling Serup, skribent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden