Op med konservesdåse, æg eller Lego-figur på træstubben eller skydeskive på skuret og så gang med at konkurrere om, hvem der er bedst til at skyde med luftgevær. 

Den situation har nok udspillet sig i mange haver, grunde eller sommerhusgrunde over årene. Men er det egentlig tilladt, hvilke regler er der for at skyde med luftgevær, og har du brug for våbentilladelse, inden du køber et?

Her får du et overblik over reglerne.

Skal et luftgevær låses inde i et våbenskab?

Der skelnes også her mellem luftgevær over eller under 4,5 millimeter. Et luftgevær på 4,5 millimeter eller derunder skal opbevares forsvarligt, men behøver ikke at være låst inde. Et luftgevær på over 4,5 millimeter skal opbevares i et våbenskab.

Få regler for små luftgevær

Et luftgevær – eller et luft- og fjedervåben, som det betegnes i våbenlovgivningen – er et skydevåben, der fungerer på baggrund af lufttryk, hvor luften komprimeres og frigøres, så haglet skydes afsted med høj fart. Hvad du må og ikke må foretage dig med et luftgevær, afhænger af våbnets kaliber.

Et luftgevær på 4,5 millimeter eller derunder – som er det mest almindelige blandt danskere – har færrest begrænsninger, men der er stadig nogle ting, du skal være opmærksom på:

  • Du skal være fyldt 18 år for at købe, eje, opbevare og bruge et luftgevær. Det vil sige, at børn og unge ikke må skyde med luftgevær, fx hjemme i haven. Unge over 16 år kan dog få lov til at skyde på skydebane med luftgevær, hvis de melder sig ind i en skytteforening.
  • Du må gerne skyde med luftgevær i din egen have, fx til måls. Du skal dog være opmærksom på Ordensbekendtgørelsens paragraf 12, der siger, at det er forbudt, hvis det er til fare eller ulempe for forbipasserende. Gå derfor efter at sætte fx en skydeskive op på skuret, der vender væk fra hækken mod naboen eller villavejen.
  • Du må generelt ikke bruge luftgeværet til at skyde dyr – fx generende måger, skader eller duer i haven. Men der er undtagelser. Det er således lovligt at skyde rotter, mus, mosegrise og muldvarpe, så længe det er dyreværnsmæssigt forsvarligt.
  • Selvom der er få regler knyttet til de ’små’ luftgeværer, handler det stadig om at bruge sin sunde fornuft. En anbefaling er at bruge sikkerhedsbriller og eventuelt høreværn. Det er også en god idé at montere skydeskiven på en stor træplade eller på en skydekasse, så du undgår, at haglene rikochetterer.

Skal du have våbentilladelse til et luftgevær?

Hvis du vil købe et luftgevær på 4,5 millimeter eller derunder, behøver du ikke en våbentilladelse. 

Hvis du køber et luftgevær over 4,5 millimeter, og du har gyldigt jagttegn eller våbenpåtegning på dit medlemsbevis fra en skytteforening, skal du heller ikke have våbentilladelse, men du skal registrere det hos politiet

Ved begge våbenstørrelser skal du være fyldt 18 år for at købe, eje og bruge det.

Større krav til større luftgeværer

Ønsker du et større luftgevær på over 4,5 millimeter – det typiske starter ved 5,5 millimeter – hører det ind under våbenlovgivningen.

  • Du skal være fyldt 18 år for at købe, eje, opbevare og bruge et luftgevær på over 4,5 millimeter.
  • Du skal også have jagttegn, være medlem af en skytteforening eller have våbentilladelse for at erhverve et sådant luftgevær.
  • Senest otte dage efter, at du har købt luftgeværet, skal du registrere det hos politiet.
  • Du må kun anvende luftgeværet på skydebane eller til jagt og regulering. Hvad du må skyde eller regulere af dyr, afhænger blandt andet af kaliberstørrelse. Få et overblik hos Jægerforbundet.