Skader fra eksploderet fyrværkeri er normalt dækket af din brandforsikring. Men pas på børnene og deres stjernekastere. Forsikringen dækker nemlig ikke skader, der skyldes gnister fra stjernekastere, som for eksempel hopper ud på gulvtæppet eller korkgulvet og giver grimme, sorte pletter, eller lignende.

Brandforsikringen dækker kun skader ved brand, der breder sig med flammer, som fx når et stearinlys vælter. Men forsikringen dækker ikke skader på hus og indbo, der skyldes gnister fra en stjernekaster. Den slags skader er heller ikke dækket af husforsikringen eller indboforsikringen.

Brand og eksplosioner er dækket

Hvis du taber stjernekasteren, eller hvis en gnist hopper over i gardinet og sætte hele huset i brand dækker brandforsikringen til gengæld. Og det gør den også, hvis en bordbombe eksploderer, og der opstår brand eller andre skader på dit hjem.

Brandforsikringen dækker nemlig eksplosioner, og det betyder, at skaderne også vil være dækket, hvis de skyldes en bordbombe, der eksploderer lidt mere voldsomt end planlagt.

Brandforsikringen dækker også, hvis naboens børn smider et kanonslag i din postkasse, så den sprænger i stykker, eller hvis en af dine nytårsgæster er skyld i brand eller fyrværkeri-eksplosioner i dit hus.

Fyr ikke raketter af i stuen

Du skal opføre dig ret kvajet, hvis det skal gå ud over brandforsikringens dækning.

Men i meget grove tilfælde kan erstatningen blive nedsat med op til 15-20 procent.

Hvis du fx får skader på indboet eller huset, fordi du har fyret et kanonslag af inde i dit hus, eller har affyret en raket 10 meter fra dit stråtækte tag, så vil erstatningen blive nedsat.

Du kan i værste fald risikere, at erstatningen for beskadiget indbo helt bortfalder, hvis du har opført dig meget uansvarligt.

Gode råd om brug af fyrværkeri

 • Placer fyrværkeriet sikkert og tænd. Skynd dig væk.
 • Gå aldrig tilbage til en fuser.
 • Brug altid beskyttelsesbriller. Både børn og voksne - også selvom I bare kigger på.
 • Opbevar dit fyrværkeri i en pose, når du går rundt. Put det aldrig i lommer.
 • Kast aldrig med fyrværkeri efter andre. Det er farligt, og du kan selv komme til at betale erstatning, hvis det går galt.
 • Hold dig fra hjemmelavet fyrværkeri. Går det galt, vil du - foruden mistede fingre m.m. - ikke få erstatning, da du efter forsikringsselskabernes opfattelse selv har udvist grov uagtsomhed.
 • Sprut og fyrværkeri er en dårlig kombination. Går det galt, kan du skade dig selv og andre. Her får du heller ikke hjælp fra dine egne forsikringer, men må selv betale de skader, du forvolder.
 • Vælg aftenens fyrværkerimester, før festen starter - og præmier ham/hende på bedste vis efter det vellykkede fyrværkeri.

Kilde: Forsikringsoplysningen

Ingen eksempler fra Ankenævnet

Der er ikke nogen kendelser i nyere sager med fyrværkeriskader på hus eller indbo hos Ankenævnet for Forsikring.

De få klagesager tyder på, at mange godt ved, at de ikke er dækket af forsikringen. 

I 2012 var der en klage over en afgørelse over en ansvarsforsikring, hvor datteren havde holdt en tændt stjernekaster, der var knækket og gjorde skade på dug og bord. Klagen blev afvist. 

Sikkerhedsafstande, når du affyrer fyrværkeri

Det er forbudt at affyre raketter inden for 200 meter af:

 • Nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.
 • Bygninger med stråtag eller andet let antændeligt tag, høstakke eller andre oplag af let antændelige materialer.
 • Landbrugsbygninger med dyrehold, hundekenneler og andre dyrehold, samt arealer med udegående dyr.
 • Hvis der er tale om andet fyrværkeri end raketter, er sikkerhedsafstanden 100 meter.
 • Du må heller ikke affyre raketter inden for 10 meter fra porte, døre, vinduer og andre åbninger i bygninger.
 • Vær opmærksom på, at affyrer du fyrværkeri - herunder raketter - i vindens retning, skal du fordoble de afstande, der er anført ovenfor.

Kilde: www.politi.dk