Pas godt på jer selv og jeres hus nytårsaften, så I kommer sikkert ind i det nye år.

Gode råd til sikker håndtering af fyrværkeri:

 • Vælg en fyrværkerimester i selskabet, inden der kommer for meget alkohol i blodet.
 • Opbevar fyrværkeri sikkert og tørt og langt væk fra børn og dyrs rækkevidde, fx på et højt placeret sted i huset og pakket ind i en plasticpose.
 • Anbring fyrværkeri korrekt, når det skal affyres. Sørg for, at raketten ikke står og vakler i en flaske, der kan vælte. Anskaf i stedet et affyringsrør.
 • Opbevar fyrværkeriet i en plasticpose, indtil det skal affyres, så det ikke bliver antændt af gnister.
 • Antænd fyrværkeriet korrekt. Ikke noget med at prøve at antænde én raket med en anden.
 • Sikkerhedsbriller er en rigtig god ide til både børn og voksne.
 • Tænk dig om, også selvom du er beruset, og tag fyrværkeri alvorligt.

Sikkerhedsafstande:

For al krudt:

Mindst 100 meter til letantændelige bygninger og materialer, fx stråtag og brændbar vegetation som lyng og nåletræer.

For raketter:

Min. 200 meter til letantændelige bygninger og materialer.
Min. 400 meter til letantændelige materialer i vindretningen.
Min. 10 meter fra bygningers åbninger.
Min. 20 meter fra bygningers åbninger i vindretningen.

Du kan læse mere om sikring af din bolig nytårsaften her.

Regler om fyrværkeri:

 • Du må kun affyre fyrværkeri fra d. 27. december til 1. januar.
 • Det kræver en uddannelse som scene- eller festfyrværker for at få kommunalbestyrelsens tilladelse til anvendelse herudover.
 • Du må højst opbevare 5 kg fyrværkeri i huset.
 • Det er ikke tilladt at købe fyrværkeri i udlandet og indføre det i Danmark, medmindre du har en virksomhedsgodkendelse.
 • Internetkøb er ikke tilladt fra udenlandske internetbutikker, medmindre du har en virksomhedsgodkendelse.
 • Det er forbudt at affyre ulovligt fyrværkeri.

Kontrollér at dit fyrværkeri er lovligt

Kig på fyrværkeriets sikkerhedskode, der helst skal begynde med SIK efterfulgt af et nummer.
Kontrollér, at fyrværkeriet er CE-mærket og har dansk mærkning.
Læs mere om godkendt fyrværkeri på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Video: Råd om sikkerhed før, under og efter nytårsaften