Spørg Bolius

Er det ok kun at hente post i min lejlighed, eller skal jeg overnatte der?

Hej Bolius

Når der står, at man skal være i en lejlighed 180 dage om året for at beholde den. Betyder det så, at man kan komme og tage sin post og gå igen? Eller betyder det, at man skal sove der 180 dage om året?

Venlig hilsen

Bente L F

Hej Bente L. F.

Hvis kravet er, at man skal bo i og have adresse på lejligheden, er det ikke tilstrækkeligt, at man kommer og henter sin post.

Efter lov om det centrale personregister skal man tilmelde sig, så man har folkeregisteradresse der, hvor man har sit faste ophold - og man skal melde flytning til kommunen senest fem dage efter, at man er flyttet.

I CPR loven kapitel 3 står blandt andet:
§ 6.
Kommunalbestyrelsen skal i CPR registrere enhver på dennes bopæl i kommunen, hvis vedkommende efter kapitel 4-6 skal være registreret her i landet. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele.
Se hele teksten her: Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister

Bopælspligt indebærer, at ejeren af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året. Det betyder, at du enten selv skal bo der eller sørge sørge for, at boligen bliver lejet ud til helårsbeboelse, ellers har kommunen efter 6-8 uger mulighed for tvangsudleje boligen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden