Spørg Bolius

Er tilstandsrapport forældet efter 5 år?

Kære ekspert

Vi købte hus i 2008 og har haft 2 skader på ejerskifteforsikringen allerede. Vi valgte derfor at forlænge den 5 år. Nu er der opdaget en meget alvorlig skade, et tag som ikke er sikret korrekt, som først viser sig nu ved 2 cm revner i murerne sandsynligvis pga de storme, vi har haft de sidste par år. Vi kan dokumentere fra billeder i salgsannoncen, at skaderne allerede var der som mindre revner i murerne. Er tilstandsrapporten virkelig forældet, som vi har fået oplyst, og bygningssagkyndig uden ansvar? Vi vil selvfølgelig gerne klage over hans dårlige arbejde, men klagen afvises.

Anne-Mette L.

Hej Anne-Mette L.

Det er rigtigt, at der normalt skal klages senest 5 år efter overtagelsen af huset.
Se her: Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

§ 9. En klage over en tilstandsrapport skal indgives for nævnet inden 5 år fra den overtagelsesdag, som er aftalt mellem køberen og sælgeren, dog senest 6 år fra tilstandsrapportens datering. Det gælder dog ikke, hvis den bygningssagkyndige har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt.

Stk. 2. En anmodning om, at der indledes en disciplinærsag, skal indgives for nævnet senest 5 år efter, at den pligtstridige handling eller undladelse, som anmodningen vedrører, er ophørt.

Hvis du alligevel vil forsøge at klage, skal du udfylde en klageformular som du kan hente her hos Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden