Spørg Bolius

Tilstandsrapport med mangler, ejerskifteforsikring vil ikke dække fejl - kan vi klage over byggesagkyndig?

Hej Bolius,

Vi har i 2007 købt et hus, som vi har tegnet en udvidet, 10-årig ejerskifteforsikring på.

Vi finder nu, i 2018, ud af, at der er et helt område på loftet/tagkonstruktionen, som den byggesagkyndige åbenlyst ikke har kigget på overhovedet.

Sagen er den, at vi har fået fugt og regnvand ind gennem et sted i loftet, i stuen. Ved gennemgang af tømrer, viser det sig til, at 1: skotterende er fejludført (ikke benævnt i tilstandsrapport) og 2: Konstruktionen af undertag er fejludført (heller ikke benævnt i tilstandsrapport).

Området hvor fejlen er, gætter jeg på, at den byggesagkyndige slet ikke har afdækket, fordig der ligeledes ligger udtræk til emhætte, hvilket heller ikke er benævnt i tilstandsrapporten.

Dette bevirker jo desværre, at vi står med en større skade nu, der er udledt af at skotterende og undertag er fejlmonteret, men ejerskifteforsikring er udløbet.

Hvordan stiller vi os i forhold til ovenstående - tømren er ikke i tvivl, han siger at det er fejl, som den byggesagkyndige SKAL/ikke kan undgå at se.

Er der nogen klagemuligheder eller lign?

Mvh.

Poul P

Hej Poul P

Jeres tømrer har for så vidt ret i, at den bygningssagkyndige burde have haft set de konstaterede forhold og skrevet dem i rapporten.

Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt for den bygningssagkyndige at besigtige dele af loftrummet fordi der fx ikke er en gangbro til den del af loftet eller at loftet er fyldt med en masse opmagasinering som man ikke kan komme forbi, så vil den bygningssagkyndige tage et forbehold for at en del af loftet ikke er besigtiget og en begrundelse til hvorfor.

Dette forbehold vil så betyde at forsikringsselskabet ikke vil dække for de skader der er i det område, som den bygningssagkyndige ikke har besigtiget.

Hvis dette forbehold ikke er taget i jeres rapport er det en fejl og den bygningssagkyndige ville kunne have været ført til ansvar for dette. Desværre er reglerne således at der kan klages inden 5 år efter overtagelsesdagen eller op til 6 år efter tilstandsrapportens datering. Den eneste undtagelse er hvis den bygningssagkyndige har ydet en længere garanti eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt.

Hvor vidt det er tilfældet her kan jeg ikke vurdere.

Det er Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige der kan klages til. I kan læse mere om nævnet på www.husklage.dk hvor I ligeledes kan finde kontaktinformation.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Henrik Bisp, fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden