Der er en lang række fordele ved at bo sammen med andre i en delelejlighed. De primære er, at det gør boligsøgningen lettere, det giver en billigere husleje, du får mere plads og/eller bedre faciliteter og du får et socialt fællesskab.

Men hvis ikke I få styr på reglerne og aftalerne, kan det ende galt. Både økonomisk, hvis ikke det juridiske er på plads, og socialt, hvis ikke I har aftalerne på plads. 

Fordele ved at bo sammen med andre

Uanset om I er flere, der lejer en lejlighed eller hus sammen, eller I køber en bolig i fællesskab, er der en lang række fordele ved at bo sammen med andre som du ikke er i tæt forhold med. Herunder kan du se de mest gængse fordele - rådene bygger bl.a. på udlejningsportalen findroommate.dk's erfaringer.

 • Bedre økonomi
  En af de bedste grunde til at finde en lejer er, at du får en billigere husleje. I stedet for at sidde med hele huslejen selv, kan du dele den med andre og dermed nedbringe din egen andel af huslejen væsentligt. Dertil splittes udgifter til el, vand, varme, licens og mange af de andre ting, som du betaler for hver måned.
 • Nemmere boligsøgning
  Skal I bo flere sammen, får I adgang til en række lejligheder, der er mindre efterspørgsel om end de små lejligheder til én person – især i storbyerne. Dertil kan I få en større lejlighed med bedre fællesarealer og/eller faciliteter.
 • Færre sure pligter
  Det er også en fordel at skulle deles om det meste, når man bor sammen – man er flere om rengøringen og andre sure pligter, som man ellers skulle stå for alene. Det kan tilmed blive hyggeligt at gøre rent, hvis man gør det i fællesskab.
 • Flere sociale stunder
  Derudover kan du med en lejer eller bofælle også lave alt fra fællesspisning til brætspilsaftner og se tv-serier sammen, og dermed få lidt ekstra hygge ind i hverdagen. At bo sammen med andre kan desuden udvide din horisont og give indsigt i menneskelige relationer. 

Advokatens gode råd, når I deler lejlighed

Snak igennem med din bofælle, hvilke regler der skal gælde hos jer, og lav en skriftlig aftale, der tager højde for, hvilke rettigheder og forpligtelser I har overfor hinanden.

Skriv alle sammen under på standardlejekontrakten med udlejer.

Få anført i lejekontrakten:

 • Om lejemålet kun kan opsiges af alle lejere i forening, eller om hver af lejerne har ret til at opsige.
 • Konsekvenser, hvis én lejer opsiger.
 • Hvordan I skal forholde jer med omkostninger til istandsættelse.
 • Hvad istandsættelse ved fraflytning omfatter (udlejer kan aldrig kræve, at lejligheden er i bedre stand ved fraflytning end ved indflytning. Lav derfor en skriftlig mangelliste, når I flytter ind og tag evt. fotos).

Kilde: Advokat Tina Bach, Leoni Advokater

Kontrakt til delelejlighed: Få styr på det juridiske og lejekontrakten

Uanset om du bor alene, sammen med venner eller med fremmede, er der mange ting du skal forholde dig til, når du bor til leje. Det vigtigste er, at der er styr på det juridiske, primært gennem lejekontrakten. Brug en standardlejekontrakt og tilret den til jeres behov. 

Den klart vigtigste regel er, at når I er flere, der deler bolig, skal I alle sørge for at stå på lejekontrakten. Også selvom en eller flere er flyttet ind efterfølgende. Hvis ikke, er I alle dårligere stillet ved fx fraflytning. Den eller dem, der står på lejekontrakten, hæfter for eventuelle skader, mens den eller dem, der ikke står på lejekontrakten, ikke nødvendigvis kan få lov til at blive boende, hvis de andre flytter. Find en standard-lejekontrakt fx på borger.dk eller boligportal.dk.

5 gode råd, når du deler lejlighed med andre

Derudover er det vigtigt at have styr på aftaler og forventninger internt i jeres lille bofællesskab. Hvis I følger nedenstående råd, er I godt på vej – men sørg for også at overveje andre problematikker og udfordringer på forhånd.

1. Forventningsafstem

Det er vigtigt, at I inden I flytter sammen, får snakket om hvad I begge forventer af at bo sammen som bofæller. Har I samme indstilling til rengøring, hvordan man passer på ting, hvordan man rydder op i køkkenet osv. Jo mere I får snakket om på forhånd ift. hvad I forventer af hinanden som bofæller, jo bedre kan I få en funktionel hverdag op og køre – og I risikerer i mindre grad at ende i konflikter eller uoverensstemmelser.

2. Lav aftaler

I forlængelse af første punkt, bør I lave faste aftaler, fx om hvordan fællesarealer bruges, hvordan og hvor tit der skal gøre rent og hvor højt der må larmes. Gøres dette klart fra start, mindsker I risikoen for konflikter og irritation over, at tingene ikke bliver gjort som efter dit hoved. Lav gerne et skema, hvor I skriver ned hvem, der står for rengøring hvornår, og hvad der skal gøres rent.

3. Lav ting sammen

Sørg for, at I udover at være bofæller også hygger jer sammen. Hvis I udelukkende er bofæller og jeres kommunikation kun går på, hvem der gør rent og hvem der går ud med skraldet, kan det hurtigt blive anstrengende at bo sammen. Så sørg for også at lave sociale ting sammen, som at spise middag en gang i mellem, se en film sammen eller spille et spil. Sørg for, at I ikke ekskluderer nogen, hvis I bor mere end to sammen. 

4. Snak om tingene

Vurderer du, at en aftale bliver misholdt eller er du utilfreds med en anden beboer, så tag snakken med din bofælle om det i stedet for at lade det ligge, og håbe på at det ændrer sig. Ingen kan læse tanker, så har du noget på hjertet, er det med at sige det højt. I kan overveje at lave et statusmøde hver fjortende dag eller én gang om måneden med en fast dagsorden, hvor I bl.a. vender eventuel utilfredshed.

5. Gå på kompromis

Om du vil det eller ej, så deler du bolig med en eller flere andre. Dermed kan du ikke bestemme alt, og det er ikke sikkert, at alt går lige efter dit hoved. Det er ligesom et parforhold. For at få det til at fungere, må du – og de andre – til tider gå på kompromis.