Terese Maglegaard Christensen er kommet ind på drømmestudiet i København og har sammen med 3 andre kvinder fundet en lejlighed, som de skal dele. De får et værelse hver, fælles stue samt fælles køkken og bad. 3 af kvinderne har gået sammen på højskole, mens den sidste har gået i gymnasieklasse med en af kvinderne.

Advokatens gode råd, når I deler lejlighed

Snak igennem med din bofælle, hvilke regler der skal gælde hos jer, og lav en skriftlig aftale, der tager højde for, hvilke rettigheder og forpligtelser I har overfor hinanden.

Skriv alle sammen under på standardlejekontrakten med udlejer.

Få anført i lejekontrakten:

 • Om lejemålet kun kan opsiges af alle lejere i forening, eller om hver af lejerne har ret til at opsige.
 • Konsekvenser, hvis én lejer opsiger.
 • Hvordan I skal forholde jer med omkostninger til istandsættelse.
 • Hvad istandsættelse ved fraflytning omfatter (udlejer kan aldrig kræve, at lejligheden er i bedre stand ved fraflytning end ved indflytning. Lav derfor en skriftlig mangelliste, når I flytter ind og tag evt. fotos).

Kilde: Advokat Tina Bach, Leoni Advokater

Terese har underskrevet en standardlejekontrakt med udlejer, og de 4 unge kvinder har nu papir på, at de kan bo i lejligheden i 2 år. Allerede før de tog ud for at kigge på lejligheden, underskrev alle kvinderne en aftale med nogle fælles retningslinjer for at komme problemer i forkøbet.

Hvad gør vi, hvis prisen stiger, en vil flytte og vi skal finde en ny roomie?

- Vi vidste, at værelserne har forskellig størrelse, så vi ville fx gerne have talt igennem, hvordan vi skulle regne prisen ud, før vi måske havde fået et favoritværelse, fortæller Terese, da Videncentret Bolius talte med hende i 2013, hvor denne artikel stammer fra.

Kvinderne har også grundigt debatteret både alt det økonomiske, som hvordan indskuddet skal fordeles og tilbagebetales - og hvordan de gør, hvis en af beboerne ikke kan betale husleje. De har også i detaljer beskrevet, hvad de må og skal, hvis lejen stiger, én ønsker at flytte eller vil studere i udlandet, og hvordan de finder en ny "roomie".

Ok at fremleje værelse i delelejlighed

Man kan vælge at fremleje sit værelse, hvis man fx skal rejse i et par måneder. Dog skal de andre beboere godkende personen, som flytter ind i en given periode. Her er vetoret, står der i aftalen.

Kærester må ikke flytte ind

Og hvis forholdet til kæresten bliver meget tæt, kan man i aftalen læse:

"Hvis man ønsker at flytte sammen med en kæreste, må man finde en ny lejlighed. Der skal IKKE bo mere end fire i lejligheden permanent."

- Vi synes, det er vigtigt, at vi skal have mulighed for at slappe af og være os selv, når vi er hjemme. Derfor har vi lavet den regel omkring kærester, forklarer Terese.

Advokat: Lav aftale om delelejlighed

Lejeloven er en jungle, siger Tina Bach, som er advokat med speciale i lejeloven hos Leoni Advokater i Viborg. Hun synes, at det er rigtig godt, at kvinderne sørger for at have en fælles aftale, og at indholdet ser fornuftigt ud.

- Sådan et stykke papir skal man lave, før der opstår problemer. Nogle gange er det nok til, at man ikke får dem, siger hun.

Alle bør stå på lejekontrakt

Tina Bach mener, kvinderne har taget højde for næsten alle de ting, der er vigtige.

- Så jeg tror ikke, de vil få overraskelser.

Hun har dog et råd til kvinderne:

- Sørg for, at alle står på lejekontrakten og ikke kun én, som det er tilfældet. I allerværste fald kommer hun til at stå med regningen, hvis depositum fx ikke dækker, når de skal flytte ud, og de andre kvinder siger, at det ikke er deres problem.

Nok har de en indbyrdes aftale, som er juridisk bindende, men i det virkelige liv vil det være både for dyrt og for besværligt for en studerende at skulle hive sine tidligere bofæller i retten for at få de penge, hun har krav på.

Lejere hæfter solidarisk

Tina Bach råder også udlejere til at have så mange lejere som muligt på kontrakten.

- Lejere hæfter solidarisk, og det betyder, at hvis den ene ikke kan betale, skal den eller de andre gøre det.

Undgå at blive smidt ud fra lejlighed

Advokaten er glad for at høre, at kvinderne har sikret sig, at udlejer er indforstået med deres interne aftale om at fremleje et værelse et stykke tid eller få nye lejere ind.

- Hvis en udlejer anfører i lejekontrakten, at han ikke ønsker fremleje, kan han sige, at de har misligholdt kontrakten og har ret til at ophæve den. I det hele taget er det altid en god idé at få skrevet de rettigheder og forpligtelser, man har, i en lejekontrakt, understreger hun.

Lej et værelse ud

Hvis du har fundet en drømmelejlighed, som på sigt skal være din alene, men som du nu og her vil dele med en anden for at få råd, bør du oprette en lejekontrakt med din lejer - både hvis du lejer eller ejer din lejlighed. Du kan bruge samme standardkontrakt som ved leje af en lejlighed. Indføj rettigheder og forpligtelser om fx fremleje og istandsættelse.

Når du blot lejer et værelse ud, hvor din bofælle har adgang til køkken og bad, har du ret til at opsige vedkommende med en måneds varsel, medmindre du har aftalt andet med din lejer i kontrakten. Opsigelsesfristen kan godt være længere, men aldrig kortere end en måned, og du behøver ikke nogen begrundelse. Hvis værelset har eget køkken og bad, bliver det betragtet som en lejlighed, og opsigelsen er et år.

Du risikerer ikke på samme måde, som når man lejer en hel lejlighed ud, at din bofælle har ret til at blive boende, selvom lejen er længere end 2 år. Det gælder både, hvis du lejer et værelse ud, og hvis der hører køkken til værelset. Det er også her en god idé at snakke husregler igennem med din bofælle og lave en skriftlig aftale.

Her er kvindernes aftale om bofællesskab

Her kan du læse de fire unge kvinders aftale om at dele lejlighed:

Aftale vedrørende bofællesskab fra den 1. september 2013 til lejligheden i fællesskab opsiges

Fordeling af indskud:

Det samlede indskud fordeles ligeligt mellem de fire beboere af lejligheden. Det tilbagebetales ved fraflytning og overtages af en ny beboer.

I tilfælde af at fradrag i indskud ved endeligt ophør af lejemål kan henføres til et af værelserne:

Hvis skaden er selvforskyldt eller selvforårsaget betales fradraget af beboeren selv. Hvis ikke selvforskyldt deles fradraget.

Priserne på de enkelte værelser og værelsesfordeling:

Husleje kan max. blive 4.100 kr. for et værelse ekskl. forbrug. Med en husleje på 15.000 i måneden og en forbrugsafgift på 1.650 kr., vil priserne se ud som anvist nedenfor. Der er her taget forbehold for ændringer, idet der kan være uforudsete fordele eller ulemper ved værelserne.

 • Det store værelse vil således koste: 4.100
 • Det næststørste værelse vil således koste: 4.000
 • Det lange værelse vil således koste: 3.500
 • Det lille værelse vil således koste: 3.400

Værelsesfordelingen er foreløbig, ønskes der ændringer, skal dette aftales ved fælles husmøde, hvor alle når til fælles enighed.

Forbrugsudgifter:

Forbrugsudgifter fordeles ligeligt, dvs. 412,50 kr. pr. måned +/- mere eller mindre forbrug.

Ved stigninger i huslejen og forbrugsafgifter:

Her afholdes husmøde og ny fordeling vedtages af flertallet. Ved uenighed bestemmer flertallet, er man evt. uenig, følges proceduren for opsigelse. Man kan altså max skulle betale en husleje i 4 mdr. efter opsigelsen.

Hvordan kan der flyttes rundt mellem værelser, hvis en flytter?

En evt. rokering af værelser aftales ved husmøde mellem de tilbageblevne beboere. Dette sker ved enighed, hvor alle er tilfredse, der er ingen vetoret.

Intern opsigelse:

 • Der er to måneders intern opsigelse.
 • Man får ikke udbetalt sit depositum, før lejemålet er overtaget af ny lejer.
 • I tilfælde af tydelige mangler ved fraflytning fradrages dette beboerens depositum.
 • Udflytter betaler husleje indtil ny beboer er fundet, dog højst i fire måneder efter opsigelsen. Herefter overtager de tilbageblevne selv huslejen på det ikke udlejede værelse, men ikke depositum, med en ligelig fordeling mellem sig indtil en ny lejer er fundet.

Valg af ny Roomi/beboer:

Dette sker i fællesskab, dog har de tilbageblevne sidste ord i forhold til, hvem der flytter ind. Der er her vetoret for de tilbageblevne.

En evt. ny beboer SKAL skrive under på en ny aftale som denne. Denne aftale udfærdiges i forbindelse med indflytning af ny beboer.

I tilfælde af, at en acceptabel roomi/beboer ikke kan findes:

Hvis der går mere end fire måneder efter opsigelse, og der stadig ikke er fundet en ny lejer, overtages lejen og fordeles ligeligt mellem de tre tilbageblevne beboere, de kan således vælge midlertidigt at fremleje værelset.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at depositum først udbetales, når der er fundet en permanent ny lejer. Da den nuværende lejekontrakt er på to år, risikerer man først at få sit depositum når lejekontrakten udløber i september 2015.

Dog skal de andre lejere i alle tilfælde bestræbe sig på at finde en ny lejer, således at en evt. udflytter kan få sit depositum hurtigst muligt.

I tilfælde af at en beboer ikke betaler sin husleje i rette tid:

Når man skriver under på dette papir, indgår man en aftale, hvor man ALTID overholder fællesudgifter, dvs. husleje og forbrug. Hvis man ikke kan betale, må man låne pengene andetsteds.

Hvis en husleje alligevel ikke betales til tiden, gives denne lejer én måned til at finde pengene til den ikke betalte husleje samt den kommende måneds husleje. Dvs. hvis en husleje overskrides skal man ved næste termin kunne betale to måneders husleje, én måned bagud samt én måned frem. Overholdes dette ikke smides beboeren øjeblikkeligt ud, og de to måneders husleje trækkes fra dennes depositum!

Da vi hæfter for huslejen solidarisk, er det de andre lejere, som hænger på ikke betalerens husleje, indtil en ny lejer er fundet og depositum er blevet udbetalt.

Hvis mere end én beboer ønsker at fraflytte:

Hvis 3 eller flere beboere ønsker at fraflytte på samme tid, opsiges lejemålet, medmindre en fjerdepart ønsker at fortsætte lejemålet.

Kæreste der gerne vil flytte ind:

Hvis man ønsker at flytte sammen med en kæreste, må man finde en ny lejlighed. Der skal IKKE bo mere end 4 i lejligheden permanent.

Fremleje af eget værelse:

Man kan vælge at fremleje sit værelse, hvis man fx skal rejse i et par måneder. Dog skal de andre beboere godkende personen, som flytter ind i en given periode. Her er vetoret.

Fordeling af udgifter, hvis vi mod forventning kun er 3 i en periode:

Den udflyttede beboers udgifter fordeles ligeligt mellem de 3 tilbageblevne beboere.

Istandsættelse af værelse ved fraflytning, inden ny roomi/beboer kommer:

Hvis de tre tilbageblevne enstemmigt mener, at der skal istandsættes, gøres dette af fraflytter. Dette gøres af egen regning. Dvs. man kan ikke vente til man får sit indskud tilbage.

Rygning:

Under ingen omstændigheder er rygning i lejligheden tilladt - hverken igennem vinduet, under emhætten eller af gæster.

Vi er herudover enige om at vi respekterer hinanden, ved større uenigheder afholdes husmøde. Flertallet bestemmer.

Rengøring af fællesarealer og køkken:

Rengøring fordeles ligeligt evt. med en uges rengøring ad gangen.

Underskrifter fra beboere

Fulde navn:                                                                           Underskrift og dato: