Før du tænder op

Du bør sikre, at din brændeovn eller pejs er i ordentlig stand, før du tager den i brug. Det sikrer, at du får en ordentlig forbrænding, og at sikkerheden er i orden.

Derfor bør du vedligeholde din brændeovn efter de anvisninger, som følger med ovnen. Brugsanvisninger anbefaler normalt, at du gør ovnen ren en-to gange årligt. Ovnen skal være helt kold, når du gør den ren.

Samtidig med rengøring kan du efterse din brændeovn:

 • Der må ikke være revner i brændeovnens glasrude. Ruden bør udskiftes, hvis det er tilfældet.
 • Pakningerne ved lågen og askeskuffen må ikke være utætte. Hvis en pakning er utæt, bør den udskiftes.
 • Stenene i brændkammeret skal være hele og i god stand. Hvis der er revner, bør du udskifte stenene.
 • Hvis der findes en røgleder/røgvenderplade øverst oppe i din brændeovn, skal du tjekke, om den er i orden. Denne plade er meget udsat for varme og har normalt en kortere levetid end resten af brændeovnens indmad. De skal skiftes, når de revner.
 • Smør evt. hængsler og andre bevægelige dele med kobberfedt, som kan tåle varmen.
 • Hvis brændeovnen trænger til maling på jernsiderne, skal du bruge en speciel maling til brændeovne, som tåler høje temperaturer. Du kan få malingen hos din pejseleverandør eller hos velassorterede byggemarkeder.
 • Spørg din skorstensfejer til råds, hvis du er i tvivl om noget, så du sikrer, at din brændeovn er i god og sikker stand, når du vil tænde op.

Brug tørt brænde

Fyr kun med rent og tørt træ i din brændeovn eller pejs. Træet bør ikke have en fugtprocent over 18. 

Tørt brænde forurener mindre end vådt brænde, og forbrændingen kommer til at foregå ved en højere temperatur. Det giver en renere forbrænding med mindre sod og færre sundhedsskadelige partikler i brænderøgen. Samtidig får du mere varme ud af træet, hvis det er tørt.

Sådan tjekker du, om brændet er tørt:

 • Mål fugten i dit brænde med en fugtighedsmåler: Den fås til et par hundrede kroner i dit lokale byggemarked eller på nettet. Det er den mest præcise måde at måle fugtindholdet i træ på.
 • Se efter tørrerevner: Hvis dit brænde har mange små revner i enderne, er det tegn på, at træet er tørt nok til at komme i brændeovnen eller pejsen.
 • Slå brænde mod hinanden: Slå to brændestykker mod hinanden. Hvis brændet er tørt, giver det en skarp lyd. Vådt brænde afgiver en dump lyd.
 • Pust i brændet: Tag et stykke brænde, smør lidt opvaskemiddel ud i den ene ende og pust med munden direkte ind i den anden. Hvis der kommer bobler i den modsatte ende af, hvor du puster, er det tegn på, at brændet er tørt, fordi luften har fri passage igennem alle træets små huller.

'Sådan tjekker du om dit brænde er tørt'

Husk!

Du må ikke fyre med overfladebehandlet træ eller husholdningsaffald i brændeovnen. Begge dele kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, som frigives ved afbrænding.

Tænd rigtigt op

Hvis du tænder op i din brændeovn fra toppen, kan du minimere røg og fjerne op til 80% af partiklerne.

Sådan gør du:

 • Åbn luftspjæld i askeskuffen og længere oppe helt op ved optænding
 • Læg træstykkerne på langs i brændeovnen med et par centimeters mellemrum og med barksiden nedad. To stykker brænde er passende til de fleste ovne.
 • Læg tørt optændningsbrænde ovenpå. Brug 12-14 optændingspinde, og læg dem i tre lag. En god optændningspind er ca. 2 x 2 cm og 15-20 cm lang.
 • Brug 2-3 optændingsblokke eller -poser. Placer dem under det øverste lag af optændingspinde.
 • Lad lågen stå lidt på klem, til der er kommet godt gang i forbrændingen.

'Tænd op fra toppen'

Tip!

Læg ikke for meget brænde i ovnen ad gangen. Det giver en dårligere forbrænding. Du kan læse i ovnens brugsanvisning, hvor meget brænde du kan lægge i ovnen ad gangen.

Hvor kan du købe brænde?

Der er flere måder at få fat i brænde. Prisen afhænger træsorten og hvor stor indsats du selv er villig til yde for at få brændet i hus.

Vi har samlet et overblik her.

Køb brænde eller briketter

Der findes mange forskellige leverandører af brænde, og det kan betale sig at undersøge priserne hos forskellige leverandører – fx på leverandørernes hjemmesider - så du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt for brænde eller briketter.

Derudover bør du være opmærksom på:

 • Leveringsbetingelser. Hold øje med leveringsomkostningerne, når du sammenligner priser. Er prisen inkl. eller ekskl. levering? Bliver brændet leveret til kantstenen eller på din matrikel?
 • Er brændet lufttørret eller ovntørret? Når leverandøren skriver, at brændet er ovntørret, betyder det, at det er klar til at smide direkte i brændeovnen eller pejsen, når du modtager det. Hvis brændet er lufttørret, betyder det ofte, at det skal tørre nogle måneder endnu, før det er klar til at blive brugt.
 • Fugtindholdet i brændet. Ovntørret brændes fugtindhold skal helst være max 18 %. Tjek leverandørens definition af, hvor høj en fugtighed det ovntørrede brænde har, og mål fugtigheden i brændet med en fugtighedsmåler, når det bliver leveret.
 • Mængden af brænde. Du har krav på at få den mængden brænde, du er blevet lovet, når du fx bestiller et brændetårn. De fleste brændesælgere oplyser målene på den mængde brænde, du køber, og derfor kan du med lidt snilde selv efterprøve målene med et målebånd eller en tommestok, når brændet er modtaget.

Sank dit eget brænde

Du kan også vælge at sanke brænde. Du skal købe et sankekort, som giver dig lov til at indsamle løst træ i skovbunden.

Sankekort udstedes af Naturstyrelsen og giver dig lov til at indsamle en bestemt mængde brænde i bestemte områder i landets mange offentlige skove.

Læs, hvor du kan købe sankekort på naturstyrelsen.dk.

Opbevar dit brænde rigtigt

Hvad enten du får leveret dit brænde eller sanker det selv, er det en god idé at opbevare dit ordentligt. Du skal sikre, at brændestablen ikke vælter, og at brændet kan tørre og forblive tørt.

Du kan bruge disse huskeregler, når du skal lave en brændestabel:

 • Læg brændet på fx en europalle, eller spred strøer under, så brændet ikke har kontakt med jorden.
 • Stabl brændet med barken opad, så regnvand kan løbe af brændestykkerne, og lad endefladerne (der, hvor brændestykkerne er skåret af i længde) vende udad, da fordampningen fra træet sker derfra.
 • Vil du lave to eller flere brændestabler, bør der være min. 15 cm mellem stablerne, så luft kan cirkulere mellem dem.
 • Sørg for, at brændet er kløvet til den rigtige størrelse. Brændestykkerne bør højst være 8-13 cm i tværsnit, hvis de skal tørre ordentligt
 • Dæk brændestablen til, så brændet står i læ for regn, sne og slud.

'Opskriften på en god brændestabel'

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen