Hvem kan få tilskud til energiforbedringer?

De danske energiselskaber har en lang række tilskudsordninger til energiforbedring af private boliger. Du kan finde en guide til de forskellige ordninger på energisparesiden.dk.

Ordningerne er forskellige. Hos nogle energiselskaber skal du være kunde for at søge tilskud, hos andre behøver du ikke være kunde. Kontakt dit energiselskab og hør, om de har energitilskud, du kan få glæde af.

Energitilskud til alle

Du kan også søge om tilskud hos de danske energiselskaber, hvis du energirenoverer. Du kan få tilskud for alt fra radiatorventiler til jordvarme.  Det er lige meget, hvor i landet du bor, i forhold til hvilket energiselskab, du vælger. Til gengæld er det vigtigt, at du ansøger, inden du køber materialer og påbegynder arbejdet. Det er nemt og hurtigt at ansøge via de forskellige tilskudsportaler. Se liste over, hvad du kan søge tilskud om og hos hvilke selskaber her.

Hvor meget nedslag i el-prisen får jeg ved el-varme? 

Hvis dit helårshus eller sommerhus er 100 procent opvarmet med elektricitet i form af el-paneler eller varmepumpe, kan du få nedsat elafgiften.  

Fra 1. januar 2020 får du en reduktion i elafgiften på 85,25 øre inkl. moms pr. kWh på det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh. pr. år.

For at kunne få elafgiften reduceret skal din bolig være registreret i kommunens BBR-register som helårsbolig med el som primær form for opvarmning. Har du ikke allerede sørget for det, skal du downloade et BBR-skema og sende det til din kommune.

Når du har fået din kommunes godkendelse, skal du sende skemaet tilbage til dit elselskab. Elselskabet vil herefter afregne dit forbrug med den reducerede elafgift. Tjek dog gerne hjemmesiden for dit lokale elselskab

Lejer du din bolig, skal du udfylde BBR-skemaet og få ejer eller administrator til at bekræfte oplysningerne, inden du får din kommunes godkendelse. Derefter sender du skemaet til dit elselskab.

Hvor stort et fradrag giver BoligJob-ordningen? 

BoligJobordningen, der populært kaldes håndværkerfradraget. blev indført pr. 1. juni 2011 og var tiltænkt som en midlertidig forsøgsordning med skattemæssigt fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen blev i 2018 gjort permanent.

Det er delt op i såkaldte håndværkerfradrag for håndværksydelser på 12.500 kr. (2020), der hæves midlertidigt i 2021 til 25.000 kr., og et fradrag for serviceydelser på 6.200 kr. (2020), der hæves midlertidigt i 2021 til 25.000 kr.

BoligJob-ordningen giver mulighed for et fradrag for udgifter til håndværkerens arbejdsløn i forbindelse med udvalgte serviceydelser og håndværkerydelser, deriblandt en række energiforbedringer, klimasikring, udvendig maling af vinduer, døre og facade, installation af tyverialarmer og radonsikring.

Derudover udvalgte serviceydelser, som rengøring, børnepasning, vinduespudsning og nogle former for almindeligt havearbejde og snerydning.

Hver person over 18 år, der bor i husstanden, har mulighed benytte fradraget, når betingelserne er opfyldt.

Det er muligt at få fradrag for håndværkerarbejde på fritidsboliger, og for visse arbejder, der udføres i ejer- og andels- og lejeboliger.

Servicefradraget gælder alle boligformer, dog ikke for arbejde i sommehuse, der udlejes i en del af året.

Hvor meget sparer du med håndværkerfradrag?

Håndværkerfradraget er et fradrag i den skattepligtige indkomst og modregnes i kommuneskatten, sundhedsbidraget og eventuelt kirkeskatten. 

Håndværkerfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, som giver et fradrag i den skattepligtige indkomst. Den skattemæssige værdi af fradraget udgør cirka 26 procent.

i 2021 er det dog besluttet, at servicefradragets skattemæssige værdi fastsættes til 35 %. Med en skattemæssig værdi på 26-27 procent giver det en skattebesparelse for hver person i husstanden på cirka 4.900 kr., hvis du udnytter det samlede fradrag på 18.700 kr. I 2021 er skattebesparelsen for håndværkerfradraget ca 6.750 kr og for servicefradraget 8.750 kr. hvis du udnytter dem fuldt ud.

Hvordan indberetter jeg fradraget til Skat?

Du skal indtaste dine udgifter i TastSelv Borger under Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Hver betaling skal indberettes for sig. Husk, at du kun kan få fradrag for udgifter til løn. Prisen for arbejdsløn skal derfor fremgå særskilt på din regning.

Du vil se fradraget som en post på din selvangivelse for det år, hvor fradraget er foretaget. Det vil optræde som et ligningsmæssigt fradrag på linje med fx fagforeningskontingent og A-kasse.