Tilskud til energiforbedringer i boligen

De danske energiselskaber har en lang række tilskudsordninger til energiforbedring af private boliger. Du kan finde en guide til de forskellige ordninger på energisparesiden.dk.

Hvem kan få energitilskud?

Ordningerne er forskellige. Hos nogle energiselskaber skal du være kunde for at søge tilskud, hos andre behøver du ikke være kunde. Kontakt dit energiselskab og hør, om de har energitilskud, du kan få glæde af.

Energitilskud til alle

Du kan også søge om tilskud hos de danske energiselskaber, hvis du energirenoverer. Du kan få tilskud for alt fra radiatorventiler til jordvarme.  Det er lige meget, hvor i landet du bor, i forhold til hvilket energiselskab, du vælger - til gengæld er det vigtigt, at du ansøger, inden du køber materialer og påbegynder arbejdet. Det er nemt og hurtigt at ansøge via de forskellige tilskudsportaler. Se liste over, hvad du kan søge tilskud om og hos hvilke selskaber her.

Prisreduktion ved elopvarmning

Hvis dit helårshus er 100 procent opvarmet med elektricitet, kan du få nedsat elafgiften. Det gælder også sommerhuse, men kun hvis de er omfattet af dispensation til helårsbrug.

Hvem kan få prisreduktion?

Ordningen er ændret fra 1. januar 2015. Den gælder ejere af huse, der opvarmes med elpaneler eller varmepumper, og du kan se det som en reduktion på din elregning. Hvis du fx erstatter et oliefyr med jordvarme, vil installatøren normalt indberette ændringen til dit elselskab, så du automatisk opnår besparelsen, men kontroller din elregning for en sikkerheds skyld.

Hvor meget får du i prisreduktion?

Fra 1. januar 2017 får du en reduktion på 50,50 øre inkl. moms pr. kWh på det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh. pr. år. Inkl. moms andrager rabatten 63 øre pr. kWh.

For at kunne få elafgiften reduceret skal din bolig være registreret i kommunens BBR-register som helårsbolig med el som primær form for opvarmning. Har du ikke allerede sørget for det, skal du downloade et BBR-skema og sende det til din kommune. Når du har fået din kommunes godkendelse, skal du sende skemaet tilbage til dit elselskab. Elselskabet vil herefter afregne dit forbrug med den reducerede elafgift. 

Lejer du din bolig, skal du udfylde BBR-skemaet og få ejer eller administrator til at bekræfte oplysningerne, inden du får din kommunes godkendelse. Derefter sender du skemaet til dit elselskab.

Tilskud til istandsættelse af din bolig

BoligJobordningen blev indført pr. 1. juni 2011 og var tiltænkt som en midlertidig forsøgsordning med skattemæssigt fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Fradraget kaldes håndværkerfradrag eller servicefradrag.

Ordningen er siden forlænget til 2016-17 under navnet "Ny grøn BoligJobordning".

Ambitionen med BoligJobordningen er at styrke beskæftigelsen, særligt i små og mellemstore virksomheder, samt mindske omfanget af sort arbejde.

Hvem kan få tilskud?

BoligJobordningen giver alle personer over 18 år mulighed for at få fradrag for udgifter til løn i forbindelse med vedligeholdelse eller renovering af boligen. Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte 

For lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder skal særlige betingelser være opfyldt. Beboeren skal selv have betalt for arbejdet og have ret til at udføre vedligeholdelsesarbejdet for at få håndværkerfradrag.

Hvor meget sparer du med håndværkerfradrag?

Håndværkerfradraget er et fradrag i den skattepligtige indkomst og modregnes i kommuneskatten, sundhedsbidraget og eventuelt kirkeskatten. 

I en gennemsnitskommune i 2017 udgør kommune- og kirkeskatter 26,2 procent, hvortil kommer et sundhedsbidrag på 2 procent. Samlet set bliver håndværkerfradraget dermed modregnet i den skattepligtige indkomst med en skatteværdi 28,2 procent. 

Har du haft fradragsberettigede håndværkerudgifter på eksempelvis 10.000 kroner, giver det en skatterabat på 2.820 kr. - eller lidt over en fjerdedel af håndværkerudgifterne. 

Du vil se fradraget som en post på din selvangivelse for det år, hvor fradraget er foretaget. Det vil optræde som et ligningsmæssigt fradrag på linje med fx fagforeningskontingent.

Sådan gør du

Du skal indtaste dine udgifter i TastSelv Borger under Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Hver betaling skal indberettes for sig. Husk, at du kun kan få fradrag for udgifter til løn. Prisen for arbejdsløn skal derfor fremgå særskilt på din regning.