Hvor meget nedslag i el-prisen får jeg ved el-varme? 

Opvarmer du din bolig eller dit sommerhus med en varmepumpe eller elvarme - og kommer mere end 50 procent af opvarmningen af din bolig fra el - har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af dit elforbrug.

På de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug er der ingen reduktion i elafgiften. Her betaler du derfor fuld elafgiftssats på 112,50 øre/kWh inkl. moms.

På alt elforbrug der overstiger 4.000 kWh årligt, betaler du pr. 1. januar 2021 kun 1,00 øre i elafgift inkl. moms.

Med en gennemsnitlig pris pr. kWh på 225 øre, ugør prisen for elopvarmning dermed 113,5 øre pr. kWh i alt.

Hvilke betingelser skal opfyldes?

For at få reduktion i elafgiften er der følgende betingelser, som skal være opfyldt:

  • Din bolig er en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget brug, der primært bliver opvarmet med el.
  • Din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som helårshus eller sommerhus med el som primær opvarmning.
  • Din bolig er registreret hos elselskabet som opvarmet med jordvarme, varmepumpe eller elvarme.

Hvilke dokumenter skal udfyldes?

For at kunne få elafgiften reduceret skal din bolig være registreret i kommunens BBR-register som helårsbolig med el som primær form for opvarmning. Har du ikke allerede sørget for det, skal du downloade et BBR-skema og sende det til din kommune.

Når du har fået din kommunes godkendelse, skal du sende skemaet tilbage til dit elselskab. Elselskabet vil herefter afregne dit forbrug med den reducerede elafgift. Tjek dog gerne hjemmesiden for dit lokale elselskab

Lejer du din bolig, skal du udfylde BBR-skemaet og få ejer eller administrator til at bekræfte oplysningerne, inden du får din kommunes godkendelse. Derefter sender du skemaet til dit elselskab.

Kan jeg få tilskud til frakobling af gasforsyningen?

Fra den 7. april 2021 starter en ny og midlertidig ordning, der gør det muligt at få dækket gebyret for afkobling (frakobling) fra gassystemet.

Ordningen løber fra 2021-2026, med årlige puljer, der varer så længe, der fortsat er midler i puljen. Du kan læse mere om hvordan du kan forberede dit til indmelding af din afkobling på Evidas hjemmeside.

Afkoblingsordningen giver private husholdninger mulighed for at få dækket gebyret til Evida for at blive afkoblet gassystemet, hvis du ønsker at udskifte dit gasfyr med et grønnere alternativ.

Du bør dog være opmærksom på, at en indmelding til en afkobling betyder, at du derved får lukket for gassen, og således bør have en alternativ opvarmning til rådighed inden afkoblingen.

Hvem er omfattet af afkoblingsordningen?

Ordningen omfatter private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger der, på den pågældende opkobling, har:

  • Et gasfyr,
  • Et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas
  • Som ikke har et eller flere CVR-numre registreret på adressen med en samlet årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere.

Gebyrfritagelsen kræver, at du afgiver en erklæring på, at ovenstående tre betingelser er overfholdt.

Hvis Energistyrelsen konstaterer, at CVR-numre tilknyttet adressen alligevel viser sig at have en samlet årlig omsætning, der overstiger 50.000 kr. frafalder gebyrfritagelsen, og der sendes en opkrævning på gebyret for afkobling.

Hvad skal jeg gøre for at få en gratis afkobling?

Du skal opsige din gasforsyning hos Evida. Opsigelsen foregår digitalt på Mit Evida. Evida tjekker automatisk, at de overordnede kriterier overholdes. Dog er det dit ansvar at sikre dig, at du overholder ovenstående regler vedrørende CVR-numre.

Hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig. Det bliver du informeret om med det samme.

Hvis ikke du opfylder kriterierne, og/eller der ikke er flere penge tilbage i puljen, vil afkoblingen af din gasledning koste det normale gebyr.

Hvor stort et fradrag giver BoligJob-ordningen? 

BoligJobordningen, der populært kaldes håndværkerfradraget.blev indført pr. 1. juni 2011 og var tiltænkt som en midlertidig forsøgsordning med skattemæssigt fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen blev i 2018 gjort permanent og er i 2021 midlertidig udbygget med højere fradragssatser.

Fradraget er delt op i et fradrag for håndværksydelser på 25.000 kr. (2021) og et fradrag for serviceydelser på ligeledes 25.000 kr. (2021). Fradragene er gældende pr. person i husstanden over 18 år.

Fradraget for håndværkerydelser dækker udgifter til håndværkerens arbejdsløn i forbindelse med udvalgte service- og håndværkerydelser. Herunder en række energiforbedringer, klimasikring, udvendig maling af vinduer, døre og facade, installation af tyverialarmer og radonsikring.

Servicefradraget giver fradrag for udvalgte serviceydelser, som rengøring, børnepasning, vinduespudsning og nogle former for almindeligt havearbejde og snerydning.

Det er også muligt at få fradrag for håndværkerarbejde på fritidsboliger, og for visse arbejder, der udføres i ejer- og andels- og lejeboliger. Dog gælder servicefradraget ikke for arbejde i sommerhuse, der udlejes i en del af året.

Hvor meget sparer du med Boligjob-ordningen?

Håndsværksydelser giver et fradrag i den skattepligtige indkomst. Fradragets værdi udgør summen af kommuneskatten og eventuelt kirkeskatten. Den skattemæssige værdi af fradraget udgør cirka 26 procent.

Den skattemæssige værdi af et fradrag for hånbdværksydelser  på 25.000 kr. kan beregnes til cirka 6.500 kr.

Serviceydelser giver et lidt højere fradrag, da den skattemæssige værdi er fastlagt til virka 35 procent. Med et fradrag på 25.000 kr. giver det en skattebesparelse på cirka 8.750 kr. Det indeværer, at en servicetime til 180 kr. kommer ned på 117 kr. 

Hvordan indberetter jeg fradraget til Skat?

Du skal indtaste dine udgifter i TastSelv Borger under Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Hver betaling skal indberettes for sig. Husk, at du kun kan få fradrag for udgifter til løn. Prisen for arbejdsløn skal derfor fremgå særskilt på din regning.

Du vil se fradraget som en post på din selvangivelse for det år, hvor fradraget er foretaget. Det vil optræde som et ligningsmæssigt fradrag på linje med fx fagforeningskontingent og A-kasse.