Hans Jørgen Sivertsens kælder i drømmeboligen gav ham længe hovedbrud.

Historien tager sit udspring i februar 2020, hvor en menneskealder med en almindeligt fugtig kælder, som kældre findes flest, sluttede brat for familien Sivertsen.

Pludselig var der vand i rige mængder på kældergulvet. Det var ikke mudret kloakvand, men klart vand, som hvis en kraftfuld kilde udsprang fra den anden side af kældervæggene. Vandet drev, uanset om vejrguderne sørgede for kraftig regn eller sol fra en skyfri himmel.

Murstensvillaen, der ligger centralt i Roskilde nær en park og med udsigt over Roskilde Fjord, har været i familiens eje igennem generationer, siden det blev bygget i 1939. Hans Jørgen Sivertsen er derfor fuldstændig sikker i mælet, når han konstaterer, at vand i kælderen ikke tidligere har voldt familien problemer. 

- Her har stået en seng, og der stod også et klaver engang. Det siger lidt om, hvor tør kælderen har været, siger Hans Jørgen Sivertsen, mens han viser rundt i et af kælderens mange rum, der har været plaget af oversvømmelse.

Vand i kælderen til over anklerne

Når kælderen pludselig bliver til et badebassin, er gode råd dyre. I starten forsøgte Hans Jørgen Sivertsen sammen med sin kone at begrænse skaderne i håb om, at problemerne hurtigt ville gå i sig selv.

- Vi prøvede at feje vandet væk, men det blev ved med at komme igen. Vi prøvede med en vådstøvsuger i stedet, og efter den første gik i stykker, købte vi en kraftigere model med en kapacitet på 30 liter vand.

- Indtil problemerne blev løst, nåede vi over fire måneder at hælde godt 24.000 liter vand fra kælderen ud i kloakken. Det var voldsomt, fortæller han.

I et af kælderens hårdest ramte rum, et lille såkaldt beskyttelsesrum lige under trappen op til stueetagen, står ting opbevaret i plastikbokse for at beskytte dem mod vandets hærgen.

Boksene er fyldt med børnebørnenes legetøj og andre familieklenodier, og de står tilbage som vidnesbyrd om en familie, der på egen hånd har erfaret, hvor meget besvær uønskede vandmasser kan give.

Tjek af byggesagkyndig gav pote

Hans Jørgen Sivertsen, der tidligere har været selvstændig indenfor salg af landbrugs- og entreprenørmaskiner og senere gymnasielærer, fremviser et stykke papir fyldt med streger, hvor han i månedsvis har holdt regnskab med sin kamp mod vandet udefra.

Hver gang vandstøvsugeren havde været i gang, blev der sat en ny streg. Men efter en periode stod det klart, at der skulle andre midler til.

For at få stillet en diagnose kontaktede familien derfor en byggesagkyndig, der på baggrund af symptomerne lavede et grundigt tjek af kælderens klimasårbarheder.

Løsningen, der blev leveret af et lokalt kloak- og brolægningsfirma, blev et omfangsdræn og en pumpe, der leder vandet væk fra huset og ud i en brønd, hvor det føres videre ud til den kommunale kloak.

Et omfangsdræn kan ifølge Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius, sammenlignes med en nedgravet tagrende.

- Et omfangsdræn kan være en god løsning på fugt i fx soklen, fundamentet og kældervægge. Det er dog en bekostelig affære og kræver de rette jordforhold. I dette tilfælde løber omfangsdrænet næsten hele vejen rundt om huset og sørger for, at vandet løber væk fra boligen fremfor ind i kælderen, siger Tue Patursson.

Forklaring på oversvømmet kælder blafrer i uvished

Mens det har været mere ligetil at finde løsninger, har det været sværere for Hans Jørgen Sivertsen at finde en entydig forklaring på, hvorfor et hus, der blev bygget før Anden Verdenskrig, pludselig rammes af oversvømmelser i kælderen.

Ifølge Tue Patursson kan der være flere faktorer i spil, hvor både et kommunalt kloakeringsprojekt og ændringer i grundvandet spiller en rolle. 

- Vi ved, at ændringer i grundvandsspejlet kan føre til nye problemer med uønsket vand i og nær boligen.

- Samtidig har man tidligere set, at der kan opstå nye problemer med oversvømmelse, når der ændres på kloakeringen i et boligområde. En kloak fyldt med huller og utætheder kan fungere som et dræn, og når kloakken så repareres, skal vandet finde et nyt sted at løbe hen, vurderer fagekspert Tue Patursson. 

Selvom omfangsdrænet ser ud til at have løst problemet med vand i kælderen, holder Hans Jørgen Sivertsen stadig øje med luftfugtigheden i kælderen. Den er stadig til den høje side, vurderer han. Foto: Camilla Stephan.

Uanset hvad den dybere årsag til oversvømmelsen er, har omfangsdrænet, pumpen og ventilatorerne givet familien større ro i maven, når de åbner døren ned til kælderen, hvor vandet engang stod ved første trin.

Få lavet et klimatjek af din bolig

Et klimatjek af fagfolk med den rette uddannelse kan vise dig, hvor din bolig er sårbar, når vandet kommer - og hvad du kan gøre ved det.

Se her, hvem der kan lave et klimatjek i din område

Trygheden gør arbejdet værd, selvom projektet har været omfattende, og udgifterne samlet set beløber sig til over 300.000 kroner. 

- Vi er meget glade for, at vi fik problemet undersøgt og udbedret. Sammen med kloakmesteren holder jeg stadig øje med, hvordan det går med udviklingen i luftfugtigheden i kælderen, og når jeg måler, er fugtigheden ikke faldet så meget, som jeg gerne ville.

- Men i det mindste ser det ud til at være slut med vand i kælderen, lyder det håbefuldt fra Hans Jørgen Sivertsen.