Spørg Bolius

Fejl i tilstandsrapport - forsikring betaler, men skal den byggesagkyndige betale selrisikoen ?

Til Bolius

Købte andet hus (fra 2003) for 5 mdr. siden. Siden har det vist sig at tilstandsrapporten var mangelfuld på ialt 4 punkter. Taksator fra ejerskifteforsikringen har bekræftet manglerne. Spørgsmål selvrisikoen på hver enkelt skade er 5100 kr., således ialt 20400 kr.

Kan jeg forvente dette beløb tilbagebetalt af den bygningssagkyndige eller firmaet.s forsikring ?

Hvis ja, hvordan ? Er det evt. noget, der går gennem forsikringen ?

Hvis nej, hvorfor ikke ?

VH Hans N

Kære Hans N

I det tilfælde at man registrerer skader på sit hus, som ikke er noteret i tilstandsrapporten, kan man få dækning fra enten ved at ejerskifteforsikringen eller den bygningssagkyndige. Normalvis vil ejerskifteforsikringen dække skjulte skader – altså skader som den bygningssagkyndige ikke kan se og derfor ikke står i tilstandsrapporten. Registreres der synlige skader, som ikke står i tilstandsrapporten, kan man klage til den bygningssagkyndige, og få dem til at dække, da rapporten så er mangelfuld. I nogle tilfælde vælger forsikringsselskabet (ejerskifteforsikringen) at dække skaden selvom den er synlig, men der vil de så lave en ’regres’ mod den bygningssagkyndige. Læs mere om ejerskifteforsikring her: Ejerskifteforsikring

Vælger ejerskifteforsikringen at dække, vil der ligesom ved andre typer forsikringer, være en selvrisiko for hver skade. Selvrisikoen er det beløb, du selv skal betale, og det ændrer sig ikke uanset, om det samlede dækningsbeløb er lille eller stort.

Du kan ikke få den bygningssagkyndige til at dække selvrisikobeløbet.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Henrik Bisp, fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden