Hvordan så dine bedsteforældres gård ud for år tilbage? Og var parcelhuskvarteret, du bor i, bare en mark tidligere?   

Det kan du få svar på ved at tage et kig i de historiske arkiver eller se nyere luftfotos fra Danmark.

Det amerikanske luftvåbens luftfotos af Danmark

I 1954 var den politiske verdenssituation meget anspændt mellem Øst og Vest, og vestmagterne ville sikre sig et detaljeret overblik over områder, der potentielt kunne blive invaderet fra øst.

Derfor blev Danmark og en række andre lande gennemfotograferet af US Air Force i løbet af tre uger i maj 1954. Ca. 43.000 billeder i målestoksforhold 1:10.000 blev taget fra en række amerikanske fly, der fløj over Danmark.

Du kan i dag finde de ca. 43.000 luftfotos på krak.dk.

Find luftfotos fra 1954 på krak.dk

  1. Gå ind på map.krak.dk

  2. Søg på en adresse eller en by i søgefeltet øverst til venstre.

  3. Tryk på pilen ved "Hybrid etc" øverst til højre og vælg ”Luftfoto 1954” i drop down-menuen.

  4. Nu kan du zoome ind og ud på kortet og bruge slideren i midten til at se forskellen på dengang og nu.

Du kan også finde nutidige luftfotos ved at vælge "Luftfoto" i dropdown-menuen.

Danmark set fra luften - før Google

Et andet spændende sted at gå på opdagelse i luftfotos er Det Kongelige Biblioteks store samling. Hele samlingen er blevet gjort tilgængelig via projektet ´Danmark set fra luften - før Google´, hvor der findes ca. 4 millioner luftfotos fra det meste af Danmark taget i perioden fra 1890-2010. Der er især mange billeder fra 1936-1992.

Modsat luftfotograferingen fra det amerikanske luftvåben, er der ikke tale om en gennemfotografering af hele Danmark, men derimod enkeltbilleder af fx gårde, jordlodder og byområder.

Du skal derfor være heldig for at finde et billede af et bestemt hus, du er på udkig efter. Til gengæld er mange af billederne såkaldte skråfotos, der ikke er taget direkte oppefra, men halvt fra siden. Det giver et meget mere detaljeret billede af fx et hus end luftfotokortet af hele Danmark fra 1954.

Sådan bruger du Danmark set fra luften

  1. Gå ind på kb.dk/danmarksetfraluften/
  2. Vælg den landsdel, du vil se, i dropdownmenuen ”Vælg område” øverst til højre, og zoom herefter ind på lokalområder - nogle billeder først dukker op, når du zoomer tæt på et bestemt område. Der kan gå lidt tid, inden billederne dukker op på kortet).

  3. Zoom helt ind, hvis du ønsker at se billeder af en enkelt ejendom, eller tryk på en nål og se oplysninger om billedet til venstre på din skærm. Du kan se alle billeder fra området i venstre side af skærmen.

  4. Klik på et billede, du ønsker at vide mere om. Herefter kan du zoome ind igen, se de oplysninger, der er om billedet, og downloade, printe eller dele det på Facebook.

Grønne nåle på kortet viser luftfotos, der er placeret korrekt. Røde nåle viser luftfoto, der endnu ikke er placeret korrekt. Blå nåle viser luftfotos, ingen endnu har kunnet placere trods utallige forsøg. Orange nåle viser protokolsider.

Du kan også bruge søgefuntionen øverst til venstre. Vær dog opmærksom på, at søgningen kan vise forskellige ting. Hvis du fx søger på "Fredensborg", dukker der flere navne med Fredensborg op fra forskellige dele af landet.

Find luftfotos på en bestemt adresse på DinGeo

din.geo.dk kan du finde forskellige luftfotos fra en enkelt adresse – både gamle og helt nye fotos. Gør sådan:

  1. Tast adressen ind i adressefeltet og søg.
  2. Klik på "Se flere fotos" under fotografiet og vælg fotos fra de år, du ønsker

Find nye fotos fra luften på SDFE’s kortviser

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har frikøbt en række luftfotos, som viser, hvordan Danmark så ud fra oven i henholdsvis 1999, 2002, 2005 og 2008. Dem kan du se på SDFE’s kortviser og sammenligne dem med luftfotos fra 2019.

Indtast din adresse i søgefeltet øverst til højre.

SDFE har også en række ældre luftfotos, der dog ikke er landsdækkende, fra 1930’erne. De offentliggøres senere.  

COWI har ikke længere luftfotos

Rådgivningsvirksomheden COWI har også haft adgang til det store arkiv af billeder fra 1954. Tidligere kunne de gratis findes på kortal.dk, men den tjeneste er nu lukket ned. Det er heller ikke muligt længere at bruge COWI til luftfoto og beslægtede løsninger.