Danmark har ikke en egentlig flaglov, som fx Norge og Sverige har. Men det betyder ikke, at vi frit kan flage med Dannebrog, som vi gerne vil. Det er nemlig mange, der udfører flagning forkert.

- I Danmark er vores regler bygget på praksis og kutyme, og det er folket, der er med til at bestemme, hvad man kan tillade sig, siger Søren Cruys-Bagger, flagkonsulent i Nationalt videncenter om Dannebrog i Danmarks-Samfundet.

Danmarks-Samfundet har som mål at udbrede kendskabet til Dannebrogs historie og betydning samt at vejlede i korrekt brug af flag og faner.

Borgerne holder øje med forkert flagning

Danmarks-Samfundet modtager hvert år mange henvendelser fra danskere, der har spørgsmål til, hvordan der flages korrekt, eller har observeret brug af Dannebrog, som de mener er forkert.

- Det er noget, danskerne går meget op i. Jeg kan fint læne mig tilbage, fordi jeg ved, at jeg har 5 millioner danskere, der holder øje med, om Dannebrog bliver brugt korrekt, siger Søren Cruys-Bagger.

Vi har her samlet nogle af de sager, hvor danskere har taget kontakt til Danmarks-Samfundet, fordi de mente, at Dannebrog blev brugt forkert.

Flagede på halv stang for hunden

Danmarks-Samfundet får løbende henvendelser fra boligejere med spørgsmål om brugen af Dannebrog. Typisk er det en nabo, der har brugt flaget på en måde, som spørgeren mener er forkert.

Bl.a. så en boligejer, at naboen flagede på halv stang. Efterfølgende fandt han ud af, at det var, fordi deres hund var død. Boligejeren kontaktede så Danmarks-Samfundet, da han ikke mente, at det var tilladt.

At flage på halv markerer død

- I denne sag måtte vi sige, at der sådan set ikke er noget juridisk til hinder for det. Vi finder det bare ikke fornuftigt. Det signalerer noget ganske specielt at flage på halv stang, siger Søren Cruys-Bagger.

I Danmark er der en klar tradition for at flage på halv stang, når nogen afgår ved døden. Søren Cruys-Bagger mener, at Dannebrog dermed er et stærkt kommunikationsmiddel, og selv om sagen om den døde hund virker uskyldig, kan der hurtig kan opstå en situation, hvor naboer tror, at det er en person, der er afgået ved døden.

Dannebrog og dioder ved juletid

Hvert år ved juletid får Danmarks-Samfundet henvendelser fra danskere, der spørger, om det kan være rigtigt, at andre ophænger blinkende dioder i forskellige farver rundt om deres flagstang samtidig med, at de flager med Dannebrog.

- Igen er det ikke forbudt, men vi fraråder, at folk har dioder i flagstangen på samme tid som Dannebrog, da vi ikke mener, at det udviser den rette respekt for nationalflaget, forklarer Søren Cruys-Bagger.

Flagning med ”Orangebrog” i Roskilde

I 2014 ville Visit Roskilde gøre lidt ekstra ud af at markere årets Roskilde Festival. Det betød, at gågaden i Roskilde blev udsmykket med festivalens orange farve – bl.a. også med et specialdesignet Dannebrog, hvor den røde farve var udskiftet med orange.

Den orange version af Dannebrog havde dog ikke vajet længe fra rådhuset og langs gågaden, før de første protester begyndte at tikke ind hos Danmarks-Samfundet.

- Vi fik rigtig mange henvendelser fra borgere, der mente, at det ikke kunne være rigtigt, fortæller Søren Cruys-Bagger.

Må Dannebrog være hejst om natten?

Her er flere eksempler på de henvendelser, som Nationalt videncenter om Dannebrog får, og videncenterets holdning til dem:

Flere restauranter, hoteller, campingpladser, virksomheder osv. har Dannebrog hængende dag og nat uden særskilt belysning.

Søren Cruys-Bagger: - Hvis Dannebrog skal være hejst om natten, skal flaget være belyst af en selvstændig projektør.

Nogle vælger, måske fordi de kun har én flagstang, at hejse andre flag end Dannebrog på samme flagstang, fx det norske og svenske flag under det danske eller reklameflag og logoflag. Men ifølge Søren Cruys-Bagger må der ikke hænge andre flag end Dannebrog på samme flagstang.

Du må i øvrigt ikke bruge Dannebrog andre steder end på flagstangen, fx som dug på bordet.

"Må man hejse et Dannebrogsflag på min sortmalede flagstang?", lyder et andet spørgsmål.

- Ja, det må man godt, men det ser ikke pænt ud, mener Søren Cruys-Bagger.

Forkert brug af Dannebrog kan anmeldes til Justitsministeriet

Selv om der ikke er en flaglov i Danmark, kan borgere stadig anmelde en sag, hvis de føler sig krænket. Det er så Justitsministeriet, der tager stilling til, om brugen af Dannebrog kan godkendes.

I sagen om ”Orangebrog”, som det modificerede Dannebrog i Roskilde blev døbt, vurderede Justitsministeriet, at flagningen ikke var godkendt.

Flagning med fantasiflag er godkendt

I Danmark må der gerne flages med ”fantasiflag”, og Justitsministeriet vurderede også, at ”Orangebrog” havde karakter af et fantasiflag, men gav alligevel ikke tilladelse, da de fandt, ”at Orangebrog frembyder så væsentlige lighedspunkter med Dannebrog, at flagning med Orangebrog må anses for uberettiget.”

Så vil du som privat borger, offentlig myndighed eller virksomhed flage med et ”fantasiflag”, er det vigtigt, at det ikke lægger sig for tæt op af Dannebrog. Fx er det helt i orden, at bl.a. Københavns Rådhus flager med et regnbueflag i forbindelse med Copenhagen Pride.

Fortæl din historie om Dannebrog

Videncentret Bolius’ formidlingschef Kristine Virén ville som 8-årig overraske sine forældre med at dække bord på en fødselsdag. I dagens anledning dækkede hun bordet med Dannebrog som borddug. Selvom tanken var sød, faldt det ikke i god jord hos hendes sønderjyske mor.

Er du selv kommet til at bruge Dannebrog på en uheldig måde, eller har du en historie om andre, der har, så del den på Videncentret Bolius’ Facebook-side her: Del din flaghistorie!