Øvrig kilde: Søren Ib Cryus Bagger, flagkonsulent i Nationalt Videncenter om Dannebrog i Danmarks-Samfundet.