Tidligere har det været  forbudt at hejse et andet lands flag i Danmark - uanset om det skete fra en flagstang eller fra fx en altan eller ud ad et vindue. Det fremgik af bekendtgørelsen om Forbud mod at benytte fremmede Nationsflag fra 1915.

Men sådan er det ikke længere.

Nu må du gerne hejse andre landes flag

Siden d. 24. juni 2023 har du gerne måtte hejse andre landes flag. Ændringen kom efter en højesteretsdom, som blev truffet i en sag, hvor en person havde flaget med det amerikanske flag.

Både før og efter højesteretsdommen har du dog gerne måtte hejse både det grønlandske og det færøske flag. Ligesom det heller ikke har været nødvendigt at hente godkendelse til at lufte hverken det norske, svenske, islandske, finske eller ålandske flag.

Du har også hele tiden frit måtte flage med FN- og EU-flaget.

Lovligt at flage med sørøverflag, regnbueflag og firmaflag

Hvis du har lyst til at lade andre flag blafre, kan du også gøre det, fx et regnbueflag, sørøver- og piratflag og flag, der hylder dit firma eller lignende.